Skip to main content

Full text of "Scéaluiḋe Éireann : with complete vocabulary"

See other formats


scéAtuit)e émeAtin WITH COMPLETE VOCABULARY " An conn aóuaó c6asua " 

*Oo cui|A i n-eA^Ajt Afl n-A óup Atv.dó -oo 

m. ti. íHac ^tntt -] a ttiAc, Ceo, 

1 mtXAile StA CU&t. PB/225 
.S28 


' w 
Printed and Bound 
in Ireland by :: :: 
M. H. Gill & Scm, 
;: ;: Ltd. :: :: 
30 Upper O'Connell 
Strest :: :: Dublin VéCíá í> 


éimtn. [U. = Ut<vó; C. = ConriAcrA; m. = ITIuTriA. Ó n4 CÚ15Í0 fo 
Áif»iúe na fcé^trA 50 opuit a *oreit)it Af 4541-0 na tiuneAc.] I. X\n 5 At) ^P Cur\C4C . 
II. Cuaijvo t^og-áine rhic Cfimteinn 50 

m<M$ me^tt 

III. toc tém n^ Sé-A-o. (T)Án) 

IV. &n £é&x> Scé-At 4"0u£)dr\t4f 

néirunn Tli Arii 

V. St^^S^ ™ sCte^f . 

VI. Seán-tte^n ^uf a XY\ac 
VII. Cúi$it>e na néipeAnn. (X)Ár\) 
VIII. Scéat Tlíog na 5Cr\uAi*ó-óeAfC 

IX. mufó^t) mór\ ^uf muncát) X)eA% 

X. t)ogA *Oe^f5 if Ce4T>4ó if dtttín 
flójvá flí t)f\AonÁm 

XI. Ar\ SATDui-óe 5^ 1C • 
XII. Uf\1 Uf\u-Ag-A na ScéAtunte^óUA. (T)in) U c. 


7 


• . 


10 


m. 


11 


u. 


15 


c. 


18 


• * 


21 


m. 


22 


ti. 


26 


n 

m 6 


30 


c. 


36 


)in) 


46 


Three of the stcries m this ccliection — L, V., and IX. 
— have been supplied by Mr. Charles Coll, Croaghs 
N.S., Commeen, Strabane, who took them down from 
oral narration. Three more — IV., VIÍL, and X. — 
have been supplied by Mr. D. D. Murphy, Valentia. 
One — XI. — has been taken down from oral narration 
by " 5f\A , o-|\Aióium/' CotUifce pÁ^Aig 1 tn.415 tttiAtiAC ; 
and the remaining two — II. and VI. — have appeared in 
"t>AnW and " 1^if te-AbA|\ na S-Ae'óit^e" respectively : 
the latter was taken down in Philadelphia from 
John King, a native of Kilconly, Co. Galway. 

As the title imphes, the three provinces in which Irish 
still survives are equally represented in the Collection. 
Some of the stories, particularly IV. and XL, have 
been abridged very considerably, and all have had 
to be modified somewhat at certain points. In no 
case, however, has the language been consciously 
interfered with beyond bringing the spelling into har- 
mony with the standard aimed at in the dictionary of 
the Irish Texts Society. The thanks of the publishers 
and of the editor are hereby tendered to the collectors 
and the narrators of the stories. 


t)í 5^t>^ -Ann uAin AmÁm a nAib cunca món wnte. 
t)í cní mionÁm aicl tAnlA fneACCA -An An *oc<AUrvrn. 
D'AoriAnc an s^o^n -Amac ^n -An bfumneois. ۇini5 
f éiT)eÁm ^Aoite A^uf f ciob fé na *ouiUeó5A *oe na cnAn- 
nAio. TViAnn fí -df n-A tmonÁnAib f-Anacc ifcig A^uf 50 
nacA-o fife -AmAó 45 ite n-A nT)uiUeó5, <A$uf 50 mbeat) 
cné-An-bámne -aici nuain tiocAt) fí irceac. Tj'iAnn fí 
ont-A fóf an "oojVAf T)o -ónuiT), A^uf *ouoAinc fí x>Á n-Mn- 
n-At) TDuine -An bit ontA ce-A-o & t>ul ifce-Aó 50 mb'feAnfVA 
t>óib lAnnait) Ain a óof t>o cun if ceAó -A^uf 50 n-Aicneo- 
CAt>'fiA*o-f.An -Ati cof a mÁC-dn a bí -Ann. 

t)í an ^einn fi.At> if ^n mATMt) nuat) if -An maccíne 1 
n-a luige amuic. Ómi^ an seinnfidt) 50 t>cí -An T>on Af. 
" Cia fm 45 an n*oonAf ? M AT)ubAinc n-A mionÁm. ' 1f 
mire ^n s^bAn cunc>AC, tei^ ifce^ó mé," anf & 4n ^einn- 
fnvo. " Cuin ifce-Aó -oo óof, A^uf AitneoóAit> fmne 
cof án mÁtAf/' an fiA"o-fAn. Cuin an $einnfi At) -a cof 
if ceAó. pudin ce^nn T>e na mionÁnaib an cua£. " $e^nn 
fé -An óof *oe n $einnfi4t), ^uf -o'imtig fife Af tní 
cofAib if í 45 CAome^t). 

ÚÁmi5 -An mAT>xVO nuat> Annrom 50 T)cí an T>onAf. 
" C14 fm a$ -An n-oof Af ? " ATmbAinc tia rmonám. "trhre 
^n 5^bAf cunoAó, tei^ ifceac mé," -AffA -An m.AT)At> 
nuAt). " Cuif ifce-Aó T)o cof , -A^uf -AitneoCxMt) fmne cof 
Áf rnÁtAp .'} Cuif an mAT)At) f u^t) a cof ifce^ó. t)ein 
ce-Ann T>e n-A mionin-Aib Af ^n cuai$ ; bam fé ^n óof 
•oe n mAT)At) f u-At), A^uf •o'tmitig feifeAn -Af tf í cof Aib 
if é ^5 CAomeAt). 

5 Annfoin t-Ámrs -An mAccíne 50 t>cí An T>ofAf . Mf Cia 
tié fin -A5 -An n*oofAf ? " -AT)ub-Ainc n-A mionÁm. " 1f 
mife -An 5-Ab-An cun c-ac, tei$ ifce-Aó mé," -Aff-A An mAccíne. 
" Cuin ifce-Ac *oo cof, A^uf -Aitneoc-Ai'ó finne cof -Án 
m-Át-An." Cuin -An mAccíne -An cof rhón giobAó ifceac. 
ÉAoit n^ mionÁin ^un Ab í a mÁtAifi p ém a bí -Ann, -A^uf 
teis fiAT> ifceAó í. Acc £05 au m-Accíne teif nA cj\í 
mion-ám LÁitneAC, A^uf rheAf f é iat> Tute corh tu.At if 

beA*0 OCf-Af -Aif. 

tAinrg á mÁtAif -Annfom 50 t>cí áx\ T)0f\Af, -A^uf ní 
f Aib na mionÁm te fAg-Áit aici. tof ur£ fí -Af CAome.A'ó. 
T)'imcig fí -Annfom -An rhutLAC cige .au geinnpiAit), A^uf 

feO 1 A£ fCf\ÍObAt> fAtAC-Alf -A^Uf fUgAlt) -AnuAf -Af -An 

cemce-án. "Cia fm fu^f nÁ tei$e-Ann T>om fui*oe 50 
foc-Ain coif n-A ceme n-Á mo £oca t>o bfuit ? " Aff-A An 

^eifffl-At). " TluT) -A f\UT> -A fÁ'O ! f\UT> «A fUT) A f\Át> ! 
flUT) -A f\UT) A f\Á*0 ! AT>UbA1f\C AU ^AbAf, -A^Uf TMmtlg 

téi. 

Cu.ai'ó fí -Annfom An rhuttAó age -An rh-AT>Ait> fu^n!), 

.A^Uf COf Ulg fí 45 f CníOb-A*Ó f At>AC-A1f\ -A$Uf f UgAlt) AnUAf 

An An cemceÁn. " Cia fm fuAf nÁ tei^e-Ann T>om mo 

f)OCA T>0 bfUlt ? " -AT>UbA1f\C -An mATíA'O fUA'O. " fUlT) A 
f\UT> A fÁ"Ó, f\ UX> A f\UT> A f\Át>, f UT) -A f UT) -A f Á*Ó ! " Aff A 
An gAb-Af -Af íf . 

T/imtig fí téi -Annfom 50 b-Afn cige An rhAccífe, A^uf 

tOfU1$ fí -A^ fCfíOb-At) f-AtAC«A1f\ -A^Uf fUgAlt) -AnUAf Af 

& temceÁn. " Cia fin fuAf nÁ tei^eAnn T>om mo poc-A 
•oo bfuit ? " -AT)ubAinc -An m-Accífe. " TIut> -a |\ut) a f át>, 

f UT> -A f\UT) A fÁt), fUT) -A f\UT> -A f\Á*Ó ! " Afvf^ An ^AbAf/' 

" Cai|\ ^nuAf -A^uf it cui*o *oe'n feoit," ^fvf a -An m^ccíne. 

ÚÁmi5 An 5A"óAf\ ^nu-Af, A^uf tofuig fí A5 ite ua 

^eót-A. Aóc ní féAT)A»ó fí x>á'oá*ú "o'ite mAf nÁ fAib f-dUmn 50 teón 4if. Dutjdinc dn mdccíne téi 50 n4i& 
f ác món f Atainn 45 ah mA-oAt) nuAt). Cuait) <m mdccífe 
A^uf -an s^tjdn ann a^uf connaic fi<vo <m rac cnocca 
Att t)mn n^ ceme. 

T/iantt -an s^rj-An dtt ^n mAccíne "0111 f udf an 4 cuitj 
-atda^ca fém. X)o óuAit). ÚU5 ^n 54t>An poc x)Á nATj- 
AttCAitj fá'n 5Cfoi*óe x)o'n maccíne dnnrom, A^uf 
tuic an mdccíne mdftj an -dn LÁtAin fin. Cu^itj an 
SAtjan ifce^ó 1 reómn-A an rhdccíne d^uf í ^S fitteAt) 
4t>dite. £uAif fí a cní rmonÁm Atmrú-o. €115 fí téi 
At)Aite i<vo, A^uf ní s^rj^t) 4 f<S*ó 50 \\a\X) Átúy cnoróe 
ott ca uite. 

& 

cuaitvo t^o$Aine rhic Cmmtinri 50 mxM$ 

meAtl 

(ó'n cSeAn-J^e-óits). 

t4 Ariiáin 'f^ n Arn FAT)ó t>í mumncin Connacc cnum- 
nigte 1 "oceannc^ céite 1 nt)Áit córhxMnte 45 éantoc an 
•fhdrg Ai. íf é Cfimte^nn Caf *oo tM man ní$ onta an 
c--am foin. TVfAnATjdn 'pm corrróáit an oi'óce rm, 
A$uf An n-einge •óóitj 50 moó ^n m<M*oin tá -an n-d tjÁineAó 
conn^ct^f -án cttéin-mite^t) cuca cné an ^ceó, bnac 
concnA cúi5~fittce uime, "ói fteig cúrg-runn 1 n-a Láim 
Ai^e, fCiAt A^uf cium^if óif <Mn, cUMt)e^m if curiroAó 
óm 4tt á cniof, -A^uf a curo Sfu^i^e óf-tjuixje 45 cuicim 
'n-a "Ottéimne te n-d tjfig-AiT). 

u Cuini*ó f Áitce noirh at\ tjfean fo cug^itj," anf a 
t^ogdine tiotjÁm m^c Cnimtemn, an c-ói5feAn -oo 
b'uAifte "OÁ n>Ait) 1 sConndCCAitj. 8 

" £áitce noirh an tAoc n-Aó f urt Aitne AgAinn Ain/' 
Af reire.An teif -An ^coirhtige-Aó/ 

T)o ffve-A^Ain t)ó : " U-áim .An-bui*óe>Ac "óíb." 

w Cat) curge 50 "ocÁmsíf -Annro ? " -Aff-A t-AogAine. 

" t-án-Ag te cipe fe^n •o'i-aajvai'ó ojvaid," Af reireAn. 

" X\£Uf CAT) -Af *ouic ? " 

" T)e tiA -pe-An-Aio f i^e mé," -an reire,An, " A^uf ^iAcnA 
ir ^mm *oom. if é bun A^uf bAnn mo f céit gun f Uxvo-Aig 
Goóai'ó mo be-An teif. T)'éif «a rh-Anbt-A -ASAm-fA 1 :$CAt 
rhón, tiomáin fire téi 50 cig rhic "óeAfbfÁt-Af teif "oáfAb 
-Ainm £ott m-AC T>urb acá 1 n-A níg an "óún líUige ITIeAtt. 
tu^Af re.Acc 5C.AC-A *oó -Aguf bnireA'ó onm lonc-A uite. 
puA^f At> c-At eite in*oiu -A^uf if & 'o'i-Ann.Ai'o c-Abn aó aguf 
con^n-Airh on.Aib-re cÁnA£ fá nbun n*oém. T)o 5A6 
•ouine *oán rh-Ait teif ce-Aóc 1 n-émfe-Aóc tiom b&Anf-Aro 
mé CU1T) rhAit óin -A^uf 41^51*0 1 n-A óe^nn." 

T)'étf fin -a nÁt> *o'iompurg fé -Af -a fÁit, A£Uf Af 50 
bnát teif . 

" t>u*ó nÁife-Aó An riiAire •óúmn é £An c-Ab-Ain vo t-AbAinc 
•oo'n bfe^n úx>," -Aff-A t-AogAife, -Aguf ciomÁm reif&An 
teif 50 Tíe-Ag-t-Ap-AiT) m-Af -Aon te te.At-ce.AT> tAoó. tum 
fiAón^ nómp-A f á'n toó <A$uf tCAn.AT>.An f -An é. 1f -Annf om 
óonnAC-A'O-Af -An ^o^in^e-An óf -a ^córh-Aif -Am-Aó -A^uf 

ftUAg UttrhU1$te -AgAI'Ó -Af -A$A1 , Ó te CAt T>0 t<Ab-A1f\C 

•oóib. Cu-ai'O p-AónA -Af -Ag-Ait) nómp^ 50 T)CÍ t)-A *oún 
f éin m-Af -a bf-AC-A^o-Af t>Á cipe. 

" 1f m^it mo tnát," -Aff-A 1-AogAife. " Cuine-Ann mife 
-A^uf mo te-At-óé^t) tAoc *oubftÁn f-á'n *oc-Aoife-Aó t-Att." 

" "Cá 50 m-Ait," -Aff-A ^n c-Aoife-Aó eite ; " cámui'o 
uttmmgte óum cfo*o-A tib." 

1f Annfoin *oo bí -An teón-Att -A^uf <An te-A'Of-At), ^n 

CfCAfCAIfC A^Uf An CUAfg-Ain .Af fUlb-At 1*C1|\ At\ 'OÁ 


bui > óin. T)o fean 4*0 ^teó sÁibteAó f-áobn-Aó eáx>A$tA ; 
-acc 1 n'oeine.á'o n^ fcníbe *o'éif gott ^suf A te-At-céA'o 
fe-Af *oo beit te-A^t^ .an tán .aca táinig LAogAine ^uf a 
oui'óe-An tnte ftÁn ^f an tiw^-Áp s^n pioc *oá t)A|\n 
ont-A. T)o bmf ^n CAt fómpA annr om, ^tif 'o'imin f ia"o 
téiff cfiof xj&uf cfe^ó^'ó ^f -a náirirorb. 

" Ca bf urt ^n oe-dn ? " *oo náitt V-dog-áine, -A^uf T>ubAinc 
pi-Aón-A 50 fAio fí if ag 1 n*oún TÍUige Ítte-Att ^uf ftu^g 
'n-A cimce-dtt. 

" ^n-ái-ó-fe -annro, ^uf n AóA'o-fA te mo te-At-céax) 
fe^n *o^ n-ionnfui-óe," Aff^ t.aogAine, ^uf fiú-o cum 
fiub^tt nvo. Cfoirnvo-An an 5-Abáit *oo'n T>ún, -a^uf goin 
t-aog-Aine AmAó t>o tuóc «a cof -anc-A : " 1f be&$ an c-ainbe 
•oíb 5^n 5éitteA*ó. "CÁ bun ní an tÁn. Cá bun n-uaifte 
m-Aft). teisit) "oo'n mn^oi feo ceacc Amac -asuf beit) 
fit) ftán 'n-a ce^nn." 

Tteme/vó 4mLAi > o, A£Uf 45 ce^cc <\m<Ac *oi "o'aitnif fí 
-An "OÁn ú-o ^f a "ocusc-An " é^c^oin Ingme 6oóAit) 
AmLdbdin." 

'O'fitt t-Aogdine 1 n-A cui*oeAóc^in ^uf te-A^ fé & 
tám 1 táirh p-Aón-A. T)o póf-At) LAogdine dn oit)ce fin 
te T)eon 5t Aélr>e itigeAt» pidcna. T)o pófA'ó a teAt-cédT) 
Laoc te te-At-cé-A^o ban eite, ^uf •o'fdn.ATMn 1 n-a 
•oce^nnc-A -an fe-A*ó bti-d'ónA. 

" Uéigmíf cum cu^inif c T/fAgÁit Af án T)cín," Aff-d 
t-Aog-Aife -An can fom. 

" tTlá'f mi-ATl tlb Ce-AÓC Af 41f," -Aff-A pAÓn-A, " CU5-A1*Ó 

c-Ap^itt tib, ^óc Af buf mbÁf nÁ cúiftm^it) *oíob." 

'Oeme^'ó f-án. Cu^TíAf 1 n > oiAi > o -a ^cmn fómp^ no 
50 'ocÁn^^'OAf 50 cóm*óÁit m-Af a f-Aib n^ Conn^óCAig 1 
^ce^nn n^ bti-A*ónA ^5 c-Aome^'ó na buit)ne x>o óonn^ctAf 
t)e p^f óf ^ ^cionn. pfe^b n^ ConnAóc>ái§ f^ n ^ 10 

n*oéin te fáitce *oo cun nómp.A, acc goif ÍAogAine 
-Atn-Aó : " tUc-Aifsit) 1 n+Á$ n--Aice. 1f te ftÁn *o'fÁ5Ainc 
a%mX) ACÁmuit) ^nnro." 

" Y\Á f Á5 mé," -Aff-A «dt-Ain Cnimtemn, " t>ío*ó níogAóc 
nA sConnAóCAó -a^ac, a 50111*0 óin -Aguf ^1^51*0, -a 50111*0 
cAp^tt 50 n-a fniAncAit), -a mnÁ mÁnt-A if -An uite m*ó ; 
acc t\Á cnéis mé, 

Acc •o'iompuig t<Aog-Aine ua£:,a .Aguf cuai*ó fé ifceAó 
Attíf 'f An f 1 * ^ 1 ^ A &puit fé ttAnn-pÁinceAC te pAcna 
fiAtfi ó foin 1 níogAcc -An cri*óe. 

tOÓ téin T1A SéAT) 

Sin é -An toó if Áitne fcéim 
X)Á £>f uit fó gttém A5AC 50 be^óc, 

1f 10111*04 fcón -acá ó'n t>pém 

Annrú*o ^An tinéis 1 *0CAif ce auocc. 

AcÁ 'f AT1 caoiE> £uai*ó -Annfút) 
. Cao5A*o túineac £Ottm £Uf, 
AcÁ Ann 'f^ 11 CAoit) ceAf 

CA05AT) ctogAX) 1 n-aon teAcc. 

AcÁ -Ann 'f^n CAOit) fi-A|\ 

T)eic ^cé-At) f ciaú if -An *oott*o £iAn, 

T)eic £cé.A*o ctAi*óeAtn teAt.An $tAn 
1f -An UAff-ttUAt) -Af Aon fUAn. 

Acá ^nn 'f Ari CAOit) foin 

Óf if éA*OAó 50 teótt if 501I, 
Scón "oo t)'iomAfOAó te nÁ*ó 

Ci5eA*ó 1 ^cém 5AÓ XA Caji muin. Ati téao scéAt &ox\X)&nt&s t néminn niAtti 

T)o cuin Conm-ac -an Cé^-ó c<Aoin-C4CA fcé\Ata cum 
pnn rhic Curh-aitt s-an éite^rh fin t>o beit ^e <ain f éin 
mun-A náCAt) fé f ém if 4 ftuaigce 45 irrnnc bÁine 1 n-A 
comne f éin <J£Uf a f tu-aigce. Cu-Ait) a mná 45 cionnLAc-an 
n^op-án if An an crtige *óóib x>o óonn^c-A'OAf "Ofe^meite 
b^n 45 fotajuic. T)ub<Ainc funrhón n-A mbx*n caifcit 
50 n-umt-Af cói'oíf 1AT) f éin corh mdit teó f o ; acc "oubainc 
^n cfean-be-an -ab' ^of c-a "óíoo 50 mb' feann^ "óóio ptte-At) 
-ADAite. ^suf "ouo^ifc ingean T)i, x>Á fneas-Ainc, nin 
cuine-ATMn fiArii nómpa nit) x>o •oédn.Arh ná 50 scAitfea'ó 
fire é "oo fÁnugA-ó. 

" Cím fc-dm-Att T)uo 45 ce-Aóc cné an fpéin," Aff-A &x\ 
cfe^n-oe-An teó &r\ uain bíoT>An 'f^n «ifce, " -A^uf if 
b^ogtAó tiom sujvAb otc ax\ cu^n é." teif fm t>o 
pne-Ab-ATMn -Am^ó Af ^n toó, A$uf cuineAT>-An umpá & 
5CUIT) é\dTMi§ 50 íie-A'OAftuAfAó. An uain gté4fAT>An 
14*0 f éin *oo téig-oíf tan ^te-ann T)e tnuf tói£, t-Af páinc 
bÁin T>e cof á' 0-AC01T), if tan cnoc *oe téim neatA te méiT) 
n-d ne^sLa t>o t-áinrc; onta. 

t)-á geánn $un cÁmi5 an f^ince-ALAó UátrhAi'óe f u^f teó, 
ce^mpott an & gu-ALain -Ai$e ^uf coite^mín 54t)Ain 45 
Arh-AfCfAig ifcig ^nn. " 1f món é bun fiubat, a rhná," 
-an feire-An. "T)Á rhéiT> é Án fiub-At," AffA na mná,* " if 
mó é £>o fiubAt-f-A." " niof buxMt mo fÁfui*óe mná 
niam tiom 50 T)cí 'nTnu," an feife^n, 45 bneit -an mgm 
na mni AOfc^ if -A5 -a cuf ifce^ó 'f ^n ceampott óui^e 
pém. 

11 12 

Óu-AT>Af n-A tnnÁ eile -Ab-Aite 50 T>ub-Aó "oobnónAó 
-Annrom. *0'ptleAT>An wa fif .Ab-Aite teif, -A^uf bA rhón 
é <a n-ion^-Anc-Af -An u,Ain nÁ f-Ac-AT)<An ceme ná ce,Af n-A 
Aon córh-Afvt-A 50 n-Aib T>ume beó 'r -An T>ún. " Cat> cá 
on-Aib, -a rhnÁ rh-ánt-A ? Afvf^ Di-Anmuro 1 n-Án*o -a ómn 
ir -a got-A. ' Zá" -Aff-A n-A mn-Á, " ^uf f ciob ,An V-Ain- 
ce-AtAó U-AtrhAi'óe cum fitiOAit uAititi be-An Jtuif rhic 
Con-Aitt." " Ó," -Afvf-A 5^ A r ^^ Con-Aitt, " níof *oóc-Aige 
fcé-At 'n-Á" ^un'-Ab onm-f-A n-Aó-At) -An tÁ." " 5<ac -Aon be-An 
'f -An f éitt-teigte-Ac -Af -a T>ice-Att 45 utt-Aríiug-AT» bró Tiúinn/' 
-Aff-A 'Oi-AnmuiT), ££ no 50 fot-Átnóc-AimíT>-n-A -Ab-Aite 50 
c-Ap-Ait) 1." 

t,Á ^xf n-A b-Áine-Ac TÚmtrg -An feire-Af fe-Af t>o b'fe-Ann 
t>á f -Aib 'f^ "oú* 1 P^ *° é1ri & ^cof AóÁm if T) , -ÁfvT>uige-AT>-An 
-a reótc-A b-ACóiT>e-Aó-A b-Án-A 1 mbtin if 1 mb-Ann n-A ^cn-Ann 
Scorhf -at>-a scoirhtnne-AC m-Af -a mbío'ó tup-AT)-Ám, tAp-AT)-Áin, 
émce, nómce, míotc-A món-A if péircím'óe n-A f-Ainfse 45 

T>Ut Af bU1f «A^Uf -Af b-A1f «A^Uf -Af fte-Af-Atb m-A1T)1 , Oe 

fvÁrh-A 45 T>é-An-Arh ceoit -A^uf -Aoibne-Af-A *óóib. 

An u-Ain téige-A*o -Af -a ^cuiT) fommne ^Aoite -A^uf 
reótcóife-Aóc-A t>o t-AinfrcjíTríf cuc-a fé-A*ó-rh-AiT)it)e míne 
bmne bu-An-A b-Án-A b-Af-te-At-An-A -A^uf x>o cnom-AiTríf -Af 
iomf-Árh 50 ce-Ann cinim cófc-At-Aó. tlí fAib -Aon buitte 
T>e rh-Aroe nu-A*o f-ám-A x>Á T>cu5-Aroíf x>Á scof-AóÁn n-Á 50 
5cuifit)íf re-Aóc ^cé-AT) téi$ 1 bf-Ainn^e í. T)o bu^ite-AT>-Af 
cu-An if c-At-At) ^f tf-Áig ge^t gAimrhe. ^Oo tAiffi5e-A*o-Af 
fu-Af -Af ^n *ocf,Áig í if *oo óuife-A'o-Af feifce t-Ae ^uf 
tÁn-bti-A*ón-A uifte, \\\xx> if wá beit)íf u^ite -aóc u-Aif á 
cturc;, te rte-A^t-A ^Aot x>Á tu-Af c-At), conn x>Á bu-AtAt), 
5-Ainirh T)Á fug-At), fe^f ftije n^ CAf-Áin x>o •óé^n-Arh 

fpÓlfC WÁ m-AS-AIT) "01. 

t)Ay rh^tt te 5^f ™& c Con-Aitt m-Af a bí Di-Afmuro ^5 


13 

feifciugAij tia tum$e if A*oufjAifc tem x>Á rnfj'í & vesn 
fém -a fjeA'ó Af r-e-ácrván u-aitj $uf\ CAp.Ait> •o'feifceocxVó 
f é í. T)o gom -An f oc-At Th^rvmuiT) ; tu$ téim rhe.Anmn.AC 
-Af .a cofp, if "oo cu.ai*ó "oe'n f ciuif\*o fm *oe fjfuim pÁite 
50 fdirj .Aoifoe age ^nn. te tmn imte.Aóc.A *óó, *oufj.Air\C 
fé teó 50 f-Aó-At) fé fém a\\ tof^ ofcui*óeACCA n.A noit>ce 
•óóirj. As CfÁóc n.A ftige *óó cia c.Aff.Ai'óe 'n--A t>e.ALAC 
acc Cfe.An-u.Att.AC m-Ac fíog n-á náice. 

u tf fx\*o-á t/ponn if ■oá' ftu-Aigcifj 45 ceAóc 45 cum-An- 
5-At) Af m'-At.Aif ," -Af feifeAn, -dgtif te tmn au focAit & 
\\ÁX) x>o tÁirhfige.A'ó.Af an fjeifc a céite. 

T) , imtige-A > o-Af n-A pn eite Af tof^ ofcui'óe.ACc.A, teif, 
if níof f catj.a'ó teó ^tíf ff oiceA*OAf\pÁLAf An fíog. T/Aitm 
feife.An tÁitfCAó fjonn ^un cui*o *oe feaf .Ait> n.A péine iat>. 
tu^ fé tóifcín 50 coitce^n^ó uóirj, if "o'fiAfnuig 50 
cuifcéife.AC *oíofj áví f.Aifj émne eite 1 n--A fjfoó-Ain. 
T)urjfAT)-Af teif 50 fAirj ThAfmuit), .aóc nán tt'fiof 
•oóifj cáx> a rhoittig é. * t)'f 01*01^/' Aff.A an ní, "^un áo é 
Cfe.An-u.Att.AC *oo cAf a*ó «áif, A^tif mÁ'f é," -Af feife.An, 
" zá *ofoó-orj-Aif eA*o-Ar\t-á." 

Seo iat> tnte -Af a tofg .AjtAon, A$uf if .ArhLA f u.AifCA*o.Af 
f íof 1 ^cti-Af 1AT) 1 rjftiifm •fjÁ g-ATj.An ; Th.Afmui'o 1 
n-íoóc.Af, -A^tif 5feim &$ *oume .Af fmei^ ^n *oume eite 
&S U V 51^ 1 ™ &S Ári *oume fin Afffóm Aif fiú*o. "b'éi^m 
•oóifj tÁn ctti'óA "06' n ceme "óeif^ a fÁt.A*ó e-ATMftA 
ótim 1^*0 *oo f ctif ^f a céite. Tfle-Att-A'o-Af teó -Afj^ite 
^nnfom i-a*o, -Aguf cuife^t) 1 n*oÁ feómfu* -Af *oeigitc 
i-AT). tn-Ai*oex\n Lae ^f n-^ fjÁife-Aó ní f-áifj 'f^n cig 
fjeif c ní £a CeAn-AmtA -Af ^ óéite 'ná ut). 

T) , Áf\ > ouige-á > o^f\ <a feótc-A t-Af n-xMf Afíf, ^uf d.f\ 
tjvácc n^ ftige- ijóifj *oo c.<vp &?> 1 n-^ "ocfeó Aff-Aócui^óe 
5Aifcit)ig 1 \\'A tof-AóÁn. T)'fi0ffui5 fé "óíofj ^f fj'idt) 


f Ot> T)ineoitínit>e tia heine-Ann* " t)einim-re tiag ! " anf & 
TDiAnmuit), " gun ^e-Ann 50 mt)ei*ó cúnc-Af a^ac Ain " ; 
Aguf an nÁ*ó an foc-Ait *oó tu$ fé téim "oe t>ón*o -a tuin^e 
fém an bón*o ttim^e -An AnttAccuiTje. Acc níon túifce 
f &r\ 't)Á T>o t>u.Ait -An c-AnnAócui , óe tÁrh 1 n-Ag-Ait) & rmei£ín 
-A^uf teif -An fÁt^t) tti^ fé *óó cuin fé n-A mítce T)ut><A 6 
t>dite é. Ctig ^n UnéAn-u-AttAC téim T>e t>.Ann ófoó^A if 
*oe t)^fn T>éire ^ ctAi*óim if tx> tu$ *OiAnmuiT> teif t-An 
n-Aif -An t)ón*o. T)o tuj; fé -An T>Af.A téim if t>o nug An 
an Ann Aóc.Ai'óe, -A^uf teif -An rjfÁf ca*> t>o tu$ fé *óó t>o 
■óeiti f é *óA teit x>Á *ónom 45 -a nÁt> -an -An ^m céA*onA 
Sunt/fm cúncAf -An^e Af *óineoitínít> n,A ftéineAnn. 

Uan éif -An méiT> fin -a t>eit *oé.AncA TÚmtig M na 
'Oineoitínróe V -A^uf Un é-An-u-AttAó 1 t)f oó-Ain a céite, 
-A$uf cá ^c-Af f Ai*óe 1AT) -aóc 50 cu-An *oo rjí i mbun níos-Aócd 
<An f-Aifce^tAig U-Atrh-Ai'óe. 1 n-A me-Afc ifcig t>o t>í 
be-An Con^itt. 'O'imtig Cné-An-u-AttAó if t>o tu^ teif 
rjuitte-An *oe n^ mnÁirj fá "óéin n^ tuin^e ; -acc níon 
túifce f^n 'ná C-Aot -An í,An.Ainn 1 n-A •ói-di'ó ^uf nvo 
fctiAbt-A t-Af n--Aif Ai^e. X)o te-AnAT>.An tnte C-Aot -An 
l-AfVAinn if t>o m-Aft>tiige-A , o-Af é. T)o pnioc.AT>.An ^aó 
be-An t>ne<Ag t>á t>f u.AineAT>.An ^5 ^n 5Cúin c if t>o cuine-ATMn 
-An cúinc cné teme -Annrom. tlí sáoa^ó -a nÁt> gun rj'át-Af 
te JtAf mAc Con^itt a t>e-An fém t>o t>eit 1 n--A me^fc 
fo. Com tti-At if t>í 5AÓ mt) 1 "ocneó -ac-a *oo feótAt>An 
At><Aite 50 néifinn. t)í fí ann \:at> ó fom. t)í mgean AttiÁm <M$e a n Aib 
JJf^mne man ,Mrm uince. t)í Bt^^S^ nx3k sCte^f te 
•out tAfC A^uf JfÁinne t>o tAb.ainc an fiubat. Cutf <m 
f í 5^f -oxM-óe ^5 tiA ^eACAío 4$uf *óÁ 5ÁfTM a f aid T)onnm.4c 
An T)ubffáoic 4^uf T)ubmAC an T)ubffdoic oftá 45 
5Áf*oiit An creómn a 'f an ot'óce. 

CÁmi5 ne<vo 1 muttAó an ci§e. Úofuig n^ tiéánACd 
45 feimm Ann, A$uf fá *oeine4*ó tuic v\á 54fTMi , óe 'n-d 
gco'oLd'ó. ÍJÁini5 5 nu ^5 Aó nA ^Cte^f ánnroin 4$uf tu$ 
fé gfiámne A F fmbAt. 'fluAif gtan an tá "o'einig An fí 
50 T)cí 50 bfeice^t) fé soroé mdf bí na sánTMi-óe 45 
T>ut ^f AgAfó. Cuaro fé 50 "ocí ^n cé4T> ^e-ACA A$uf bí 
n^ 5ÁfOxMt)e n-4 5COT>La*ó. Cuai-ó fé Annrom 50 *ocí 
an t>a\\a seAZA ^uf bí na 5ÁnT>4i > óe 'n-A 5C0T>t4t). 
Cudit) f é 50 *ocí tiA se-ACAi-óe uite Annroin 4$ur f uain f é 
n-A 5Áfo-Ai*óe uite 1 n-4 5COT)tA*ó. Cuai'ó fé Af fom 50 
•ocí an reómn-A ; f uáin fé -An beinc gifo^ 'n-a ^co'oLa'ó 
^nnfúT) A^uf 4 ^crnn te^tA an a ^cuit) cUM*óeAm. 
"O'-Am^fc fé ifce^C 'f^^ tedbAro a^uf ní naib gnÁmne 
^nnfom fém. 

tó5 fé cdtánn ánnrom A^uf múfCAit fé n^ •gánTMi'óe. 
T)ubAinc T)onnrhAC an T)ubfn^oic A$uf T)ubrh4c an 

T)ubffA01C 50 f-AÓ^t) f14T) 4£Uf 50 ^CUxMfCeOÓA'Ó fl-AT) 

5fAmne. ^T/imtig fiAT> 50 t>cí ce-Aó be^ ÍTIatmi'ó 
íluxM-ó na Cortte téice. T)'fán fMT> ann 50 marom. 

T)ubáinc fe^n ^n ctge 50 f Aib ^n Sr'u^S^ ^tmfo á]\ éif 
^5 u f 5° nibe^t) fi^T) f ^n <mn Anoóc. 'TluxMf bí p&T> &$ 

15 i6 

imteACc 4j\ m4iT>m T)ub4ifc 4n feAf leó : " An cnu^i^f 
if mó tiocf'4f oj\4ib fCAinagi'ó ofm-f a A^uf bet'ó rmre 
4541^." 

'O'imtvg fi4T) 4nnrom 4^uf \av\ oit>ce C4ini5 ri4T) 50 
•ocí ce4ó beA^. T)'f4n fiAT> 4nn 50 m4iT)m. T)ub4ifc 
fean 4n cige feo 4níf 50 n4ib 4n 5^4540 4nn 4féin 4^uf 
50 mbe^'ó fi4T>-f4n 4nocc 4nn. 

tVeinig f 14T> 50 Ui4t 4n m4iT)in A^uf 14T> 45 imte4cc 
*oub4inc 4n fe4n teó : " An cnu^tt^f if mó ttocf Af 
on 4ib f c-AifCi§i*ó onm-f 4 4^uf bei*o mife 4541^." 

TVimtig fi4Tr4nnrom 4níf, 4^uf \ax\ oiftcetÁin 15^14*0 
50 t>cí ce4ó be-A£. " Cé4T) f 4itce n órii4ib, 4 'Óumnmic 4n 
*Oubfn40ic 4^uf 4 Tjuibrmc 4n T)ubfn40ic. t)í 4n 
5f\u454ó 4nnro 4nétn A^uf bei*ó fib-fe 4nocc 4nn," 
4ff4 4n fe4n. Aguf 'nu4in bí fi4T> 45 imte4óc 4n 
m4iT)in T>ub4inc f é teó : " An cn u^t^f if mó tiocf 4f 
on 4ib fCAincrgró onmf 4 4^uf beit) mife 45410." 

T)'imtig fi4T) teó 4nnfom 4níf, 4^uf 'f^ oit>ce t4ini5 
fi4*o 50 *ocí ce4ó be45. T)ub4inc fe4n 4n ctge 50 
f4ib 5t tUA 5' AC ^nnro 4féif 4^uf 50 mbe^'ó fi4T> 
f4n 4noóc 4nn. Cu4ró fi4T> 4 tuige 4^uf coT>4it fi4T> 
50 m4it nit n4 noroce. 'riu4in bí fi4T) 45 imte4óc 4n 
m4it)in T>ub4inc 4n fe4n n4 f^ige^t) fi4T> JnÁmne 50 
•oci^e^t) ceó 45Uf T>onc4T>4f, 4^uf 50 5C4ite4t> fi4T> 4 
■out fU4f cnoc món . 

TVimtig fi4*o 4nnfom 4^uf táini5 4n T>onc4T)4f oft4. 
P-á >óeine4*ó óonn4ic fi4T) ce4ó be^^. Cu4ro fi4T) f4iT) 

tetf . t)U4lt f 14T) 4n T)Of 4f , 45tlf C14 T)'f Of CAlt 4n T)0|\4f 

•oóib 4óc 5f^ lrme « ÍH 4n-tut54if ontA 4nnrom. 

T)ub41fC 5í* Á1rme 5° T^ 10 ^ n Bf 11 ^^ ^í^ f 1 U04t 45Uf 
X>Á bfeice4t) fé 14T) 50 ^4^004*0 fé 14T). £05 f14T) 

te4C 4 bí 45 4n ceine. Cu4i*ó fi4T) fíof f4'n teic. tlí *7 

f<Alt> f é A t)f<AT) ^O 'OCÁiniS AT\ ^US^AÓ. tei$ f é f Cfe<AT> 

ttióp 45 an tTOO|Vdf. ff £uic, f uic, f é-Afó$ ! motuigim 
bot-A'ó -An éife-Ann-Aig t>f-AT>.Aig if ag. 

V tJó ! ní tie-At) -acc mife &$ X)ó%aX> ctAimfige," a^a 
5t^irme. 

ff t)'f éiT)in 50 t/e-A'ó," -an feifean. 

" Ca t>f uit 'o'^nAm ? " Aff a 5f Ámne. 

'* "Cá f é 'f-dn t>f uinneoi^ fm tAtt," -Aff & an 5F UA 5 AC * 

TVimtig fé -annfom .aa m.AiT)in. tÁimg ^n x>Á gÁfoa 
-Aníof . t)í f i-óT) 45 f iut>At 50 t>cí 50 f -Ait> f é 50 meaf a^-óa 
m-Att. CuAit> fi-AT) fíof f á'n teic -Annfom ^fíf. tlí f-áit> 
fé -a t>f-AT) 50 *ocí 50 T)CÁini5 -An gnu-AS-AC. teig fé 
f cfe-AT) mof &$ ^n nT)Of -Af , ^uf .AT>ut>Ainc f é : " £uic, 
f uic, f édfó^ ; motuigim fcotAt) -An éine-Ann-Aig t>f.AT)<Mg 

IfClg." 

c tlc, ní ne-At), ^cc mife t>í a% T)óg<A*ó ctAimfige," -anfa 
5tváinne. " C-a t>f uit T>'-An.Am ? " 

" CÁ f é -Annfom #5 -an nT)0|VAf ," -Aff-A an 5F u< a5' ac * 
*0'itTicig fé Annfom Af m-AiT>m 50 tu-At. ÚÁini^ <*n 
t>eif\c gÁfO-A ^níof . t)í f i-at> 45 f iut>-At 50 t>cí 50 T)CÁmi5 
f é 50 me-Af Af t)-A mAtt. Cu-Ait) fMT> fíof ^nnfom -Afíf . 
1H f-Ait> fé a t>f-AT) 50 T>cÁmi5 ^n gfu^Aó. tei£ fé 
f cfe-AT> móf 45 -An nT>on.Af , -A^uf xvout>-Ainc f é : " ptnc, 
f uic, f édfó^ ; motuigim t)otAt> -An éine-Ann-Aig t>f AT)4ig 

1fClg." 

" tló, ní ne-At), acc mife t>í 45 •oóg^'ó cLAirntuge," 

"t) , féiT)in 50 b'exvó," Af feife-An. 

ff Ga t>f uiV "o'-An-Am ? " -Aff-A JnÁinne. 

" An t>feice-Ann cú An ctunn mGn azA -Amuig ^nnfom ? ' J 

-Aff A An 5f U.A5-AC. 

ff Cím/' ^ff-A 5f^mne« i8 

" ZÁ tuc if ag 'f^* cn.dnn fom. UÁ ub &$ dn tuic 3 
-djjuf c-á m'dn-dtn ifcig 'f An UD f 1Tl « ^í rhdflbócdfl mire 
50 *ocí 50 •0051*0 *Oonnriidc dn T)ubf?fldoic Aguf 50 
mbu-diti'ó f é -d cof df An teiq f m, d^uf 50 *ocdn p dmseoc-di'O 
fé a ctdi*óedm cní udife aa dn sqvdnn." 

T)'imti$ fé Annfom 50 moó -dn mdi*om. T)'eifli§ áx\ 
•oA gdf'O-d, d$uf budit T)onnm,dC dn T)ubfndoic d cof caí 
udifle -Af -dn teic. Annrom cu-dit) f é ^m^ó A$uf tdflfldms 
fé a ctdi'óedm cní u-difle -dfl -dn sqvdnn. T)'imtig -dn tuc 
an eitceósAib. puáin fi-d*o -dn Sf^^S^ annroin ^uf é 
•o-dtt, ^uf rh-dinb fid*o é. Cuin fi-dT) n-d m-dtdi*oe món a 
AifgiT) fíof 50 bun At\ fCdi*ófle -d^uf tu$ fi-dt) teó 14*0. 
*0'imtiS fi-d*o ^nnfoin -d^uf Jn-dmne teó. Cudit) fid*o 
-db-dite ^dn tnoitt 'n-d 'óidi'o fin. 

póf-át) TDonnm-AC ^n T)ubfn.doic d^uf Jndinne, -dguf 
bí fi.A'o 50 m-dit fédnm-dn d^uf a fdt f,di*obflif <dc<d fAix) 
if bí f idt> beó. 

seAntteAn Ajjtis a itiac 

t)í fe-dfl 1 n-A córimui*oe 'f An áic feo -d^dinne dj;uf ní 
ftdtb t>e cúndm Ain -dóc é f ém -d^uf a tnátdin. Acc munA 
fdib f ém bí -d fdt -dnnrom, -^uf bí An f -dog-dt 45 nit 50 
m-dtt teif . ITUfl bí f é f ém tedt-bfleoi*oce a^uf gdn *oúit 
ihón mf ^n ob-din -di^e ní £64*04*0 fé con<di*óedCc a 
•óé-dn-dtíi mdn •óé-dnf-dt) f'edn eite t\Á -dn b-dffl *oo b-dinc 
•o-a mbedt) f é -di^e, f ém, f u*o n-dó n dib. Aguf ó bd n u*o 
é 50 n-dib bun-AOif m-dit 1 gce-dnn a mátdn ní f Aib mce 
fjte-dfc-dt a "ó^^ndm -dif t\Á con^ndm -dn bit *oo tAbdifc 
vó teif -dn ob-din a óun Af ,d tid§^i*ó 


Aimf edn Ati "onoc-fAog^it d bí Ann d^uf 5-dn mónAn te 
fpÁnÁit d^ "oume -df bit ; d£;uf bí ^n cre-dn-be-dn -A^iif 
-d mdc qvái'óce 50 m>dit. tlí n.dib e.dnn-di'óe ná Aifse-dt) nA 
be-dtug-dt) te f-dgdit aca f-dn nÁ 45 don *oume eite -dn 
i-AfAóc ná -dn g.dimbín. ttí n-dib ceó 45 dn m,dc téi 50 
Sce.annoc-á'ó fé sneim ^e ™ 1 ^ e *° P ém ^S^f "^ rhát-din, 
if T)ub.Ain c f é te n-4 mÁt-Ain Lá gun b-Aogt-Aó 50 ^c-ditf e^t> 
fí b^f •o'fAgÁit. 

" Cdt) cur^e -d bfdg.dinn-re bif dcc «dn oined*o tedc- 
fd ? " df fife teif . 

' Cá, 5^n 5feim te n' ite t>o beit ^Ainn r\Á fíot 
f-ACAi-óe te cun 'r&n CAtAm," -At)ein fé ; " d$uf 'dn n*oórg 
CAitpi'ó cú b^f T)'fdgáit -Am énpn. A^uf n^ó bf uit f é 
óorh mdit t)uic bif •o'p-Agáit dmoif te -Am -An bit eite ? 
ílí bei*o cú dóc 45 f -AgÁit bdif teif -An ocnáf xdá f-dn-dun 
cú -dnnreo '*oo te-ACCA 'f^ n 5Ctúi*o." 

' tlí te-Af curge-Ann dm báf u.dim," -d*oein fí, " -d^uf ní 
fÁ^f ^it) mé -dn Áic feo ^un coit te 'OtA f iof .a cun onm." 
! tTVá'f e<A*o," ^n reiredn, M CAitpit) mife beanc ér^in 
a f édó^in te f tige £,dgdit -d béan f -df be-dta *óumn ; Aguf ," 
-dn reirean, " x>á tei^ted-f^ báf bn éi$e onc f ém, b'f éixnn 
50 n-eingeocd'ó tiom cdb^in éi^m f-dgdit." 

1 tlí't ^dn d^ cAinnc te.dc," an fife, " Aguf ó c.Aitpi'ó 
cú *oo cómdinte f ém *oo beit 45 ac cá tmre f Áy za nux) an 
bit a "óéAndim if bfe>d§ te-dc." 

t)í 50 md.1t. Socnuig ^n m^c bont) 'f -dn ^ctúiT) *óo|\óa, 
-d^uf ó^f f é bn Aictín ^edt cimóe-dtt & mát-dn, -d^uf óóifig 
fé óf cionn ctÁif í. 'tlu-din bí f^n T)éAr\ZA tu^ fé teif 
mditín tid niine, ^uf 'o'iompuig fé ^n Cdob ifcig 'óe 
«dm-dó, -d^uf ódit fé 'onío'OAn n-d mme ^n -d tÁm^ib d^uf 
a\\ -d néd'o-dn ; d^uf x>Á bfeicteÁ ^nnfom 1 bé\dnfÁ An 
té>dbdf 50 ndib fí cdittce. Amdó teif -dnnfom ixnn -dn 20 r)Á teAó A$uf é ^s SÁftgAit CAomce if A5 5f\eAT>A"t 

t)0f. 

" Oaj\t> cá onc ? " Aff a beAn netiA córhunf Airj. 

" UÁ mo f Áit," Af feifeAn ; " cá mo rhÁtAif cAittce." 

" tteAnnAóc T)é te n-A riAnAtn, cÁ f ait> ó cAitteATj í ? " 

" O fí cAttce cúptA uAine ctuis." 

" Af a, c'AnAm *óo'n feAbAC, A^uf cat> óni^e nArv mnif 
cú *óúmn é? 5 At> -AmAC'go *ocí t>f\i§iT> Hua'ó Aguf At>Ain 
téi ceACc ifceAC." l 

" póifiof," Af feifeAn, " ní't Aon Ceó te n-A cuf , fin 
é An fcéAt if meAfA tiom. X)Á mrjeAT) £téAf confAim 
féin A^Ainn ní rjeinn f ó-*óonA ; aCc póimof ní't. "CA aii 
onjce A5 ce-Aóc onm, A^uf ní't comneAt, cn Ann foittfe, 
píopAit>e nÁ cot>AC A£;Am, nÁpin^m te n-A rjfAgÁit." 

" T)onA 50 teóf ," Af f if e, " aCc ní't neAf c Ain. CAitf itj 
nA buACAitti'óe beA^A *out tAnc aj\ fuiT) n-A mbAitce 50 
5crvuinnigi*o fiAT> An oineAT) if CuinnfiTj í." 

Cuai*ó beij\c no cmún tAfc 1 meAfc n-A nT)A0ine A^uf 
ófummg fiAT> cfí púmc CÚ15 T>éA5 Aguf fé pinjine. 
Ce-Annúige-A*ó comnte if píop-Ai*óe if nuT> beA^ cobAc. 
Cuin ítiac n-A mnÁ An c-eAnn óf bAfn *óeV> AingeAT) 1 n-A 
póc-A, -Aguf T>einim-re teAC 50 fAib pingm T>eAf Ai$e. 

Cnummg córhunf Ain An bAite, feAn if 65, if ce-Aó A5 An 
connArh. C-Ait fiAT> feAt T>e'n oi'óce A5 unnurge, A^uf 
fe-At eite A5 CAinnc if a^ cprhnÁ'ó if A5 CAiteAm cobAC 
An u-Aifl bí An oitjce t-An T>j\uim 'o'imtig n,A fi|\ -A^uf n-A 
mn-á Atj-Aite A^uf *o'f-An An c-AOf 05 -A5 -An coffAm 50 
f\Airj fé *n--A g-Aifm n-A gcoite-Aó. Annfom rj'Ait teót-A 
f u*o te n' ite rjeit -ac-a. Cuin f 1-at) pocA An An ceme Aguf 
óuif \ iat) if ceAó rjAmne A^uf mm a tu^ f iat) téotA, Aguf 
|\mne fiA*o teice bÁn. Corh tu At if r>í An teice rjnuitce 
-Aguf An pocA cógtA T)o tug mAC nA feAn-rhnA pfioc T>e 


21 

fnác^iT) tnóin x>Á mAcAtn. Cuin fife t)éic Aifci. "O'etpig 
fí 4ni.an A^uf fuit) fí Af ^n mbofvo. Amac te 54Ó uite 
■óume bí 'f -an Á1C ? ^5 riubat ^uf 45 cutcim ^n <a céite, 
Híon fé-ac *ouitie AtfiÁm aca 1 r\-A •ói-Ai'ó no $un bain fé 
baite ^m-Aó -A^uf -a cnoi'óe 45 T>ut -Am-AC ^n a béAU tlí 
cúif ce bí fMT) 5LA11C-A ^m-Aó 'nÁ cuin an m^c -an botca ^n 
An n*oofAf, -Asuf tmc fé féin A^uf a mÁCAin an teice 
bÁn. 

ní't f tof A5^m áv\ fíon bné-A^ é reo m^n f céAt ; acc, 
m-á'f bné^s é, 'an n-oóig ní rnire Cum é. * ctíisitte nA néineAnn 

Ua Cónnacc motc-A X)Á mbemn 'mo cofc, 

Connacc aovbinn ^au <Aon tocc ; 

Zá ón te f^gáit Atiti &$ tucc aicnif' nAnn, 
'Sí ConnAóc cnuicneAóc éifeann, 

ni ti-ACCAit;e fuinnín an f-Aic 

'n^ mAigT>eAn Átumn if Af*o-ftAic 
1 "ocín tltA'o na tAnn me^n, 
n^ f ciac, n^ neac, n<A T>cnéinfeAn. 

1f mín é ctán táige^n 50 téin 
lonnvo fce\AT) «A^uf "oe^g-tAoó, 

T)eAfbe-An fub^itce-áó c^om ceoit, — 

lomxvo u-áifte -A^uf onóin . 

LaocVso nAc 5AÓ ftAtc 'ran itlum^m 
&S cof^mc cníce 54Ó .AnbfAinn, 

Uín tán T>e rrnt A$uf T>e beoin 

1f fín-tn'oe.An ^ac t)ícteoin\ scéAt kTo$ íia sCRtiAitt-óeAsr. 

T)o bí ní 1 néinmn fÁT)ó, if ní't Anoif, 50 bfóini-ó T)ia 
ofAmn. Tlí fAib *oe ctAmn beó 45 -An níg feo acc aou 
mgeAn .AtíiÁm. An uaij\ T>'-AOf Aig f í f eo 1 n-^oif & póf ca 
t>o cuin a tiAtAin SAinm f coite .AtnAó nÁ nAib fí te f AgÁit 
1 ^cte^mn^f as émne acc A5 "ouine 50 'ocAbAff.A'ó au ní 
An c-éiteAó t>ó. A^uf t>á 'ocusa'ó ^n cé nAó-At> x>Á 
tnonnfuiT)e ^n c-éiteAó T>o'n níg t>o bí An ceAnn te 
bAinc T>e 5-An rhoitt. 

*Oo cuat>aj\ tia céAT>c.A A5 cnút te n-A f AgÁit. Acc, 
mÁ cuAT>Af, T>'f AgAT) An ní túb Af ^P 6151 n 1 n-A nÁiT)ab 
1 T)cneó ^un bAm fé ua cmn T>e ua ftuAigFíb. tlíon 
cúifce fAn T>é\AncA ( 'uÁ n-A ptAOfCA cuntA aj\ be-óf-Aib 
6f comne ua cúin ce AmAó mAn fomptA t)o'n céAT> *oume 
eite. 

X3o bí te-Ac ua níogACCA te f AgÁit A5 -au sctiAriiAm if 
&t\ níogAóc 50 tétn c^n éif bÁtf ^n níog. T)Á bAnn fo 
■oo bí f onn if f Aiccíof Af -a tÁn CAbAtnc fÁ n-A bUAT>Aóc- 
Ainc. CoimeÁT>AT) 1 gcor a' cnó ó btiAt>Ain 50 btiAT>Ain 
í cum 50 nAib f í 1 n-A m.AigT>in buite -Ai^e f a T>eine<AT). 

tÁ T»e nA tAettb t>o buAit f cnótte gAn cn íó $au Áip t> 
^au CAtAtn 5^n cigeAnn.Af if ceAó óum .au níog if *oubAin c 
$un tÁims cum iomAiT)eACCA teif T>'fonn nA nmgme 

T>'f Agált te pÓf-AT). " $eobAV,1, A$Uf f-dltCe," Aff An 

ní, " m-á'f f iú tú í." 

T)o tóg -An ní T>e totnc Aon bomn teif é ifceAó 50 
5ÁinT)ín ^Ab^ifce. T)'fi^ffuig ^nnfom *oe «An bf ac-a fé 
ni-Atíi ^AbÁifce ní bA bfeAgt-A 'nÁ é fm. 

" Tlf f aca," Aff ' An c-iomA*ótóif, " acc *oo óonnAC 
^Ab^ifce Com bne-Ag teif Ag m'-AtAin. íf cuimin tiom," 

22 


23 (( aj\ feifean, 50 f Aib ^AbÁif ce bti<vóAin 45 m .ACAif. 
TltJAif f-Áf f é f uáf bí fé corh ÁfT) f ^n 50 nt>emeA , ó fé 
•oíon ó'n fne^ccAt) if ó'n bfe.Afc.Ain ■oo'n rhumncin a 
bío*o 45 5-AbÁit ^n bótAif feAóc ft-ACA uai-ó. ílí *oeiniT)íf 
acc biteó^ *oe *oo tAff^c cimcedtt oft-A. x^uf ^n uAin 
tise-A-ó f é cum f ít ite-At) n-A néánUMce 'f ^n fpéif u-ACCAin 
a n"oótAin ^f 1 bfoó^if fíot *oo t-Ab-Ainc "oo'n bAfúncdcc 
uite." 

'* 50 T)eiifiin if 50 •oirfiin," ^ff ^ Am fí, " níon bnéd^ 
^.Abáifce *oo t^bxMfC dif fin." 

T)o C05 fé Annfion é fÁ "óéin ^AffóA pnÁCAi'óe, if 
T)'fi.Afttuig *oe ^n bfACA fé pnÁCAi*oe ba bfe-AgtA 'ná 14*0 
fú*o fiArh. 

" ttí £.aca," an feife^n ; " acc *oo connAC pfÁCAi'óe 
corh bneAg teó 45 m'.AC.Airt. 1f cuimin tiom," .Af reiredn 
45 cun *oe, " 50 rtAib pfÁCAi'óe A^Ainn btiA*óAin *oi 
mbdmc if te tmn na nAimfine céd*on^ ^un ce.AnnurgeA- 
main banb Cfándó. *Oo budit pn^CA tiom féin if ní 
fé<AT>.Ainn tiob r\& ridon x)o b^mc -Af. T)o mdccnuigedf 
df re.At> c^mditt df ca*o a -óéAnfAinn teif. ^f an 
mAócn^rh *oo rm.AomeAf at\ banb "oo óAf d"ó ifceAó 'fA™ 
gdffó^, if níof túif ce f ^n T>é.AncA &SAtn 'nÁ tof nuig fí 
df -An bpnÁCA TMte. T)o bí fí A£ meAnnTXÁit Af 50 
nx)edfnA fí lon-AT} fotuigte "ói f ém, if •o'fÁ^^mdif dnn í 
^uf beAtuig fí Ál bne^g banb. 'Oem an pjuicA biAt) «A^uf 
fot^m T)1 — 

" ttí't don amrvAf ," .Aff ' dn fí, " nÁ guf bfe^g "o'einig 
f^f teif fm m-Af pf &c&." 

X>o tu^fé 50 5onc cfuitnedóCAn ^nnfom é, d^uf 
•o'ftAffurg *oe au bf-Ac-A fé cfuitnedcc ní bd bnedgtd 
fidrh. 

" Hí f aóa," dff' An c-05.An.Ac, " ^tc T>o óonn^c cfuit- 24 

n&Aóc Corii bneAg téi &$ m -AtAin. T)o bí ^onc cnuitne.dc- 
c*m *oá bAmc -AgAmn bti<A*ódm if 'nuAin biomdin tArh te 
beit cníocnuigte t>o pneAb fn-AnncAó -AmAc df. tlite.Af 
fém -AbAite 50 *oedg«Ain TMdnndií) mo. fúif ce if *oo cnomAf 
an beit 45 5-AbÁit f cÁf t-A dn ^n bfn AnncAó $un riiAfbuige-áf 
é. T)o bdmcAf -An feite 50 ftAccmdn -Annrom *oe if x>o 
cutne-Af Af fdtdnn é no 50 bp AgAinn ^nó *oe. An u-Ain 
bu-Aite^m-Ain -An cnuitnedcc 1 *ocndt *oo baitige-Af 50 
tiAine-AC if ce-Aó 'f &x\ feite é, Aguf tug-Af sneim na íiéitte 
bnéme m^n ceAn^At -Ain. X)o budite-Af 1 n--Ánvoe Af 
rhum óApAitt bÁin a bí ^Aitin dn c-u,aLac -A^uf reo tiom 
fá •óéin -An m^fgAi'ó. ttíon b'f-A'o-A ó b-Aite *óom x;trn 
rhotui£e-Af cnÁm *onomd dn ódp-Aitt 45 cn.AS-A'ó te cnuime 
á\\ udtAig. T)o bíof 1 bpnÁfán pnúmp-AC -Annrom T>& 
nínib. Aóc -An nut) n-á bíonn teige^f -Ain foróne if feAnn 
óuige. T)o gtACAf-fA fonone, if t>o be.Ancuige.Af im' 
di^ne cax) a bí .AS-Am te *oé-AnArii. Corii tu-At if bu^it ^n 
fmAomeArii mé *oo ppeAVAf t-An cLAi*óe tfceAó if *oo 
bdmedf m.AiT)e ceAnn -Atcmn. T)o te-A^Af 50 cnumn an 
dn ^cnArh *onom.A é ó ótu^if 50 tie.Anb.Att Agtif *óein f ^n 
comAom 'oom' ódp-Att. D'freif agedf dn c-u-aLac -At-u-Ain 
A^uf cum bótAin tiom -Af íf . 

t)í f^n 50 m-Ait if ní f-Aib 50 hotc no ^un fnoice.Af 
f ean-'onoice.A'o. 1e cnuime ^n U.ALA15 *oo bnif ^n •onoice.AT) 
f úmn -A^uf f íof tem' &Ap.Att if tem' u.aLac. tTUnburgeAt) 
An cApdtt te .AOinT)e n-A cuicwie, <A$uf te cfuime ^n 
uaLai$ *oo pté-Af c -An feite. Se-Af uigeAf f ém <an -An 

tÁt^lf 50 "OUb-AC *OObfÓn-AÓ, -AgUf 1f ^e-Aff 50 bf-ACA 

mo óui*o ófuitne-Aóc^n 45 imtcAóc teif ^n ffut. 
Tlíon b'f^tí-A *óom *oÁ mfiúó^'ó 50 "ocu^Af fÁ nT)e-Af-A 
mófÁn éifc Anonn if -AnAtt ^f fuiT> n-A ti-Ab-Ann. T)o bí 
áic Áifite 'f An AbAinn if cotfi tu-At if téige^t) -An ^f.Ámne 


25 

ann tjo ! úeme-dt> bfeAc *oe an an TjcoifC. X)o rnteAf fíof 
50 ne-ATjAftuAf ac -A^uf if oftn da $iof\f\A rhoitt cnoeán 
imón Tje n lAfC "oo cAiteAtn AtnAó Af An bponc. Acz bíof 
corh ciocac Annrom nAó món tf mAn t)íof fiAtn 1 ^ceAt 
ceACC-Aife tjo fACATj te f céAtA cum m'AtAf. flí f AbAf a 
Óv-At) 1 seáf roin tja CórhAifte, ámtAC, ^un fmAomeAf 
50 .no'fe-Afn-A Tjorn f ém imteAcc. ^stif feo tiom cum 
fiurjAiU 

t)A f ó-geAfn ó o^ite mé suja teAnsrhurg f ionn-Aó opm, if 
•00 Cofnurg Af\ beit A5 fceAtfigAit if a$ ArhAfCfAig onm. 
t)í T)e ConfAiTj -Aip ná ter$feATj fé cfoig tAf\ caca mé. 
íilAf b'Átjrh-AfxMge Af\ Tjorh^n é tjo fu^Af tiom An mAiTje 
ceAnn dicmn ^s u f *°o cnomAf aj\ beit &$ ^AOÁit Af An 
fionnAó tetf cum gun fÁ^Af corh bfeoiTjce bAfctA te 
n'fe-AT)At\ catj "OéAff Ainn é. t)í rjuiteó^ 1 n-A béAt Ai^e 

6 COf-AC A£Uf tU1C fé AtnAC Tje bAfvf tlA bACfÁtA. TJo 

fu^Af Af An rtTjurteors ; A$uf catj a beATj Ann, An Tjórg 
teAC, a f\1 onófuMg ? "■ 

" Tlí feATjAn f An, A^uf if fó-cumA tiom," Aff' -An ní. 

" TJo bí, a fí onór\Ai£, 50 fAib c'AtAif-fe A5 m'AtAin-fe 
'n-A AoTjAine bó." 

tu^Aif c'éi teAó if tjo rhíte éiteAó," Aff' An fí. 

' 5° T^ 1D míte mAit A5AC," Aff' An c-ó^áuaó ; " cÁ 
c'mgeAn buAiTjce ASAm." 

V UÁ, a ctATjAine," Aff' An fí, " if nÁn f aJaitj fí t-á 
Tjec' tAifbe." 

PÓf ATj 1ATJ 1f bí an OITJfeAÓC A5 Á ftlOÓC 1f A5 ftlOÓC 

a fteAócA nó 5Uf b'éi^m Tjóib é Tjíot te n-A TjcmeócuiTjtib 
c^ beA^ÁmbtiATjAn ó fom Ann. TJo ge^ttATjAf if 1-atj a^ 
fCAftriAinc te n-A feAtbAóAf 50 nTjéAnf-AiTjíf cómnuiTje 1 
néiftnn if 50 5CuiTjeoc4iT)íf te $aó mTj Tj'ÁfTjóóATj 
1 ^céim tf 1 ^cÁit í. 

mtmCxvó món Agtis mtmóA'ó X>e&s 

t)í beinc fean át\t\ uAin -AtfiÁin 'f^n fean-fAosAt. 
mufóA'ó 1Tlón 45Uf mufCAt) beA5 *oob' Aitim "0010. t)í 
pice ceAnn -AtAit) a& munc-<yó 1Tlón, Aj;uf ní r*Aib 45 
mufó.A'ó t)e-A5 -acc bó ArhÁm. Agtif *oo rh^ifb muncA'ó 
ITIófl bó Itluf óa*óa t)!^. 

Úofuig munóA'ó t)e>A5 ^uf bam fé An cfoice-ann 
•oe'n buin i tán na hoi"oce. tíon f é &r\ cfoice^nn tÁn *oe 
píofaíb Aif^it) annfom A^uf óuai*ó fé 50 *ocí ax\ fiopa 
teif. TVfi-Afnurg fé *oe fean an cfiopa an ^ce^nnóóA'ó 
fé cfoice-Ann f Aittbin. 

" Ca*o é an f ,Ai > óbfeAf acá ann ? " AffA fean an cfiop^. 

" UÁ, uai|\ -áf bit -a ójVAitf 1*0 cú é, cuicp itt -Aif^eAt) 
am-ác Af," -Aff-A muf Ó-A^Ó t)eA5. 

CfAit fe-Af ^n cfiop-A &r\ cnoicexum, A^uf tofurg an 
c--Aifse>A'o 45 cuicrm ^f . T)'ptApn uig f é táitnedc *oe 
TfluncxVó t)e-A5 c*vo é 411 rhéi'o «4 stacp -át) f é 4in . 

" mo tnuime f ém ói|\ Aguf AifsiT)," Aff^ ax\ pe-Af eite. 

tu^ fe-Af ay\ cfiop^ fxvn t>6 -A^uf annfom •o'imtig 
murvCxVó X)ess teif ab-Aite. T)'iAfrv fé an gAfúfl be-A^ a 
bí -Ai^e f-A bAite t>ut f u-Af -A^uf -An cáa ca be-A^ *oo bí 45 
muflóxvó móf *oo t^b-diflc anu-Af óui^e 50 , ocórfiAifeA > o f é 

A CU1*0 Ó1fl A^Uf -Alf^l'O. 

" CÁ bf AigeA'ó f eife^n ór\ r\Á -Airv^eAt), -a fó^^ife ? ,s 
-Afvf-A muflcxvo móf teif -An n^Afúf . 

" Zá 50 teóf *oe -Ai^e anoif ," Aff a ax\ s-Afún. 

Cug mufóAt) móf A11 c^fCA ^tAf *oó, "o'imcig fé fíof 
AbÁite teif, -a^uf te-án mtifóA'ó móf fíof é. T)'fiAff uig 

26 


2 7 

f é *oe TÍIun £ax> t)eA5 cia <m Áic á fcf u^in f é an c-ón a^uf 
An c-Ainsed-o. 

M 1 n-a teitéio feo *oe áic," Aff & munóA-ó t)eA$. 

" Cnoiceann an tnt a t4t>An f ai*ó cú Ann geot>Ait> cú 
•oo tnuime fém óin A$uf 41^51*0 4in ." 

" TTIá'f man fom acá," AffA munóá*ó TTIón, " ní fa*oa 
50 •oc-ADAfAi'ó mife cné^n-tnoicinn cuise." 

Cum fé a óui*o fean ^mAó gun rriAint) fiA*o a nait) *oe 
t>uAif) bne-agt^ xM^e. D'imtig fé Annrom 50 *ocí an 
fiopa -A^uf tÁn óainc *oe ónoice^nnait) Aise. 

" Ga*o é an tuaó acá an ónoiceannAit) annro m*oiu ? ' 
A*oein fé, 'nu^in cÁmis fé 50 *ocí <m fiopa. 

" tló, a nó^ine, if cú *oo trí annro An tá fi t>eineA*ó ; 
A^uf ní nAit> mónán m^iteAf-á 'f av\ ónoiceann *oo t)í <J£ac," 
A*out)Ai|\c fean an cfiopA. 

Cuin fé 4 óui*o fean 1 n-4 *óiai*ó Annroin ^uf t>a 
*óót>Aif $0 m4nt>uige4*ó fixvo a c-ap^tt. 

" TT)4nt)ó 041*0 mife TTIun óa*o t)e^5 anoif 50 cmnce," 
A*oein fé teif fém. Cuai*o fé 50 *ocí TTIuntAt) t)e^5 
annrom d^uf t>4 *oób4in 50 m4nt>uvge-A*o f é é. 

" "Uó, ná maint) mife f ém," Aff-A TTIunóAt) tte^s, " aóc 
m-Aift) mo USin, má'f mi^n teac é. 

Cu^ muntA'ó TTIón buítte Wn táin, ^uf tuic fí 
mant>. tíon TTIunc\A*ó X)e£$ feite na USn aó te Aif^e^T). 
Lán n^ 1101*006 *o'imtig fé, -^uf feite r\& tin^ó ^n 4 
guAtAm .Aise, 50 ce-Aó té^g^. " Seite lÁpAó azá A^Am 
^nnfo, a tiAig," -An reire-án, <f 4$uf 5^0 u^if ^ tf Aiteann 
cú é cuice^nn c^fnÁn 41^51*0 ^f." 

" 5° ^>Ait," anra An tiAig. " Cao é t>ei*óeáf cú 45 
i^njiAi'ó uin te ? " 

1 TTIo tnuime f ém óin ^uf 41^51*0," ^*out)Aif c muf Ca*6 
t)eA5. 28 

p«Ain fé foin aguf t/imtr§ fé AbAite. Cuin fé An 
5-Afún fu-Af 50 *ocí tTlufc.A'o tttórt fá óomne ^n cÁnca 
gtuif 50 'ocóm.Aife.A'o fé & cuit) óip -A^uf 41^51*0 teif. 

" Cá bf-AigeA'ó •o'.At.Airt óf -A^uf Aif^e-AT) -dfíf , ,An 
fó^^ife bf-AT>^ó ? " Aff & ttturt 6a*ó tttórt teif -An ns-Afún. 

" Uá 50 teón x>e -Ai^e -Anoif /' -Aff-A ax\ 5-Afún . 

tus ttturtó.A'ó tttóf -An cánc-A ^tAf *oo n buacAitt. 
TZTimtig ^n buAó^itt Ab^ite annfom. Cu.ai'ó tttunc.A'o 
tttórt 1 n-A 'óixM'ó, A^uf cum fé -a ceAnn ifce.Ac -An -An 
n*oon Af : 

" CÁ bf u-Aif cú An c-ón ^uf An c-Airtse-AT) f .An, a 
fó^-Aine ? " At)eif f é te ttturt ó-A"ó t)eA£. 

r O, feite -Art bic a beirte-Af cú 50 *ocí n->A teitéit) feo 
"oe tiAig bé^f.Ai'ó f é a trtuwie f éin óirt .Aguf 411*51 T) "ouic." 

" tTIÁ'f rri^f fom -ac-á," .Aff-A tttunc-A'ó tttórt, ní f ax>a 50 
•oc-Ab-Af^it) mife 50 teórt -ac-a cui^e." 

T/imtrg fé -Ab^ite -Aguf tofuig fé &$ m-Anb-At) e-Ac. 
tu^ f é feiti'óe n-A n-e^C 50 X)cí an UA15 -Annroin : " A 
tiarg," «Af f eife-An, " -An bf uit cú '*oo co'otA'ó, no c-Ait)é -An 
tu-Aó azá ^n reitíb -Annfo in*oiu ? " 

" tlc ! <A$uf n-Aó cuf-A -An fóg-Aife *oo bí annro An tá 
fá , óeife-A > ó ? ' Cuin ^n ti-Aig .a cuit) fe-Af 1 n-a "0141*0. 
&S U V OA *óób-Aif 50 m-Afbuige-At) fiA*o é féin A£Uf 
fe-An-c.Ap.Att. 

" Se-A*ó," -Artf .a ttturtc-A'ó tttórt 45 coc^f <a ómn, " m^if^ 
mé mo óuiT) e&6 x>e b^ff cóm^ifte ^n fin bi^ fin ^u; 
ní't -AS-Am 1 n-.A n'OMi'ó aóc fe^n-ó^p^tt. tTl^fbóó-Ai'ó m 
tTlurvóAt) tDe^s fém -Anoif 50 cmnce." xN^uf cu-Aift f 

tAltfe-AÓ Á\< A tÓ1f. 

" Á, nÁ mAifb -Art f A*o mé," AT)ub^ifc tTlufó^'ó t)e^5 
'nu^if beife^t) -Aif ; " acc cuif bf^c Af mo fúitib 1 
•ocfeó 50 mbeit) mé TMtt, Aguf c^it ifce^ó 'f ^n cfean- 


29 ttt-AinrfCitt fin fíof mé -Annfom, A^uf f^5 <mn mé 50 
Df-Argno mé bÁf." 

ttmne tttuttC.A'ó tttótt foin. 

t-áinr^ .au crvátnón-A -An-ftiuc. 'tlu-Aitt 01 án oit-ce -Ann 
tofurg caic f i-At>-Aig 45 cttumniug<At> if ce,AC 'f An m-Amif cif. 
T)uo<Aittc c-ac -AmÁm ac-a 50 jvaio c-Aitín 05 45 f agáit t)Áif 
A^uf 5uf oe^5 <m f u*o a teigedff-At) í. T)u£>.Aittc fé fóf 
50 n-Aro *ouileó5-A 45 fáf annf oin -Atnurg -A^uf 50 te-Ag-Af At> 
fi-At) í ; -A^uf nu*o if mó 'ná f -an, 50 T>c.AO.Att.At> fnvo a 
tvA"o<dí\c *oo'n T)-Att. 

te 5tAn.At> An t^e x/imtrg ti4 cuic. táinrs tttuttó.At> 
t)e^5 Atn-Aó -Af a cof aio, ^suf tofurg fé 45 cuimitc an 
uite fiu*o a tÁmi5 1 n--A t>e-ALAó ^f ^ fúitió. S-a *oeitte.At> 
f u-áin fé &v\ "ouiteós ce-Af c, ^uf oa goifiT) 50 tt-Aio X>S 
fuit "oe-AfA A15C 

Cuif f é na "ouiteo^A 1 r\-A póc-A .Aunroin, ^uf •o'imttg 
teif 50 x>cí -An 4ic 1 n-«á tt-Ato an CAitín 45 é^mc. t)í 
móttán *o^oine Ann ttoimif, ^uf i/vo 45 feite-Atn te n-a 
bÁf. T)'i-Afn tttuttó.At> t)e^5 ofta ^n ce-Aó *oo gLAtt.At> 
-Am-Aó -A^uf 50 teige.Af.At> f é f éin í. 

" tttá teige.Af-Ann cú í," -a'oein fe-Af -au crge, " geot>.Ait> 
cti "oo tttuime f éin 6if ^uf 41^51*0 u.Aim-fe." 

t)í "ooccúitt -Atttáin Ann Aguf •o , iAnn feifean ce-AX) 
f An-áóc' if ag 50 t>f eiceat) f é -An tergedf ; acc ní tei5fe.At> 
munc-At) t)e-A5 *oó é. 

tus f é n-A *ouitteó5-A "oo'n caitín -Anurom ; "o'eittig f! 
f ii>Af ; t>i f í 45 f luo-át 5-An moitt, ^5Uf oa ge.Attf.AiT) 
50 jvaid fí 50 ft-án fottám. A^uf tu^ fe-Af an 
age -a tfúime f ém óif -A^uf Aif^i-o *oo ttluf CaX> t)e^5 m^n 
ge-Att ^in. 

*0'imtig tttutt ó-At) t)e-A5 -ADAite ^nnfom, a^uf "o'i-Attn f 6 
A|v At\ n^Afútt "óut f u,Af f -Á óomne an C4|\c^ gtuif Attíf 50 


30 

•ocórh-dire-át) f é a cuit> óin Aguf -Ainpt). tlmne an 
S^rún man i-dn'nA'ó Ain. 

TVfiAfnuig tTlunó-d'ó TTIón T>e'n gAfún cá ttf.aige-A'o a 
at^in ó|\ tiÁ -din^eAt). 

" Zá 50 teón *oe -di^e .anoir ," ATmttAinc an 5-Afún. 

tÁim^ ^n 5<Afún ^nuaf teif -an ^cÁnc-A ^tdf ^S^f te^n 
ITIunó-At) TTIón é. T)'-Arh-dnc fé ifceAó 'fAt\ T)on-Af. tlí 
n-AiJb -a f tof -Ai^e CAi*oé m-An t>í TTIunc.A'ó t)eA5 t>eó. T>'f i^p- 
nurg f é *óe cá t>pu.Ain f é ^n c-ón -A^up ax\ c-.Ainse.A'o. 

" Tlí't *oume -An tnt «a *óAttf ante te T)ume eite n-Ac cioc- 
f a*ó teif ón -A^uf -dinse-A'o *o'f -AgÁit," «Aff a ITIunc.A'ó be-Ag. 

T) , iAff munc-At) TTIón -Ain -Annroin TTIunc-A'ó TTlón féin 
X)o •ó-AttA'ó. T)o ninne fé -ArhtAit), -A^uf óAit fé ifceac 
'f-An rh-Ainifcin é, tÁim^ fne-AóCA cnom ^n oi*óce fin, 
AStif tÁmi5 ftAo*oÁn cnom -An ThuncAt) TTIón ó'n ttpuacc 
if <5'n t>ftice. t)'é cníoc -An f céit 50 t>fu-Ain fé bÁf 1 
5cionn re<Accm.Aine, A^uf b-A rh.Ait -An T)íogAt -An an 
nóg-Aine é. toogA T)eAtt5 is cexvoAó ts eit)Uti tiótla tif 

t)TK\OTIÁlTI 

T)o t>í t>n ugAi*ó cÁt>-Aóc.AC 1 n-A córhnunte 1 néinmn proó 
A^up An nóf -a tán nán t>'é ní n.Ait> émne ctAinne Ai^e 
fém x\& &s a rhnAoi. T)'ponn cuiT)e<Acc.A éi^m 4 t>eit 
<aoa x)0 cuai*ó fé pá *óéin córhtiff-An if *oo £05 fé mAC 
u-ai-ó $un f/xMnm t>ó C&a'oac. T)o cuai*ó fé pá "óéin 
córhunpAn eite if fotÁt-Ain fé m-Ac eite u^ró $un t>'.Ainm 
x>ó t)og-A T)eAf5. Cu-Ait) fé fá "óéiti An cfíorh.ó'ó x>ume 
Aguf fu^in f é te-Ant) mgme uAit) gun O'^mm x>i eit>ttn 
tlónA Mí t)n^onÁm. 


3i 

/Oo 6um fé aj\ fcoit iat> & *oq\iún 50 ri Aib n-A mic 'n-A 
n-05An.AC.Aio A^uf -An inge-An 1 n-4 CAitín 05. L* fá 
geAfjvAóc Aimnne 1 n--A •óiai'ó fm *oo pu-Aine-ATMn f Aif néif 
nÁn t)e-AnbnÁitne,A6-A A^uf "oeinbfiún ia-o, A^uf *oo 6uin 
CeAT)Aó 1 n-iurl X)o t)og-A T)e-Ans 5° t^ 10 éile-Am ^e f éin 
An dbtm. 

" Ó, 5^n -AmnAf," -Aff a t)o£A TteAfs, " ó bnAitif 50 
|\Aib -Aon ó^ite^m A^Am-f-A 1 x\-a THAit)." 

X)o 6u4tAit) -An bnugAi'ó -An *oiorpóine.A6c eATMftA, if 
•oubAinc teó 50 néi'óceotxvo f éin an fcéAt X)óib. 

" Cionnuf ? " An fi^*o f An. 

" An a teitéiT) feo *oe ftrge," an feifean A5 of cAitc 
-An x)Á 'óotvAf if a$ cun 6ibtín e-AT>Ant.A 1 tÁn f Ugé. " gAb^-ó 
•oume ^5-Aib Am46 5A6 T)onAf," ^n reifean fóf, " -A^uf 
pé *oume te-AnpMt) fi bíot) fí -Ai$e Aj;uf bíot) -an Céáx> 
buitte 5^n cof^mc Ai^e an an bpe^n eite." 

'Oeme^t) -AriitAiTj. T)o teAn Cibtín Cexvoac ; A^uf 1 n-a 
*óiAit)fin T)ogAb fé am6eAtt -An cige if x>o bu-Ait féte-An- 
SAine b-Aire an t)ogA T)eAf 5 4 6uin 1 n-a 6.Aon cné An f péin é. 

t)A ge-Ann 1 n-4 •óiai'ó fm 50 nT>ub4inc Ce<AT)A6 nán 
món *oó fém td if btiAt)Ain *oo C4ite<am 1 bfotAin fmn 
mic CurhAitt &£ fogtuim túit A^uf £Aif ce u^it). T)'imtig 
fé, rnAn nÁn b'-Aon riiAit beit x>Á cof c, if ^n uain fnoi6 
fé pionn -A^uf 4 ftuáigce •o'fiornurg f é "óíob cax> é -An 
^Aifce *oo bíot) aj\ fiub^t -aoa. T)ub.Ainc TMdnmuiT) Ua 
T)uibne x>Á fneA^Ainc 50 n-Aib sotán ctoióe te c^oib an 
c1 S e 1 f 5° f A1D A H 5 AC 5Aifci*óeAó -a t-A5^*ó A5 pogtuim 
túit if 5^if ce uatd é f cf aca*ó ^f An •oc-At^m, é CxMteAm 
•oe *ónuim ^n» cige Anonn, mt cimóe^tt if é gAbÁit f ^n a 
mtuáiteAt) fé cAUArh if é óAite^m t^f n-^if ^fíf -ASUf 
fíof ^n An tÁtAif óé^*onA. 

1 mun^ bf uit te T)éAnArii acc f An," -Aff a Ceá , o-A6, 


32 

" if fu-AfAó ^n cóif é," Ag fit cui^e, *S& fcnacAt) -Af 
-an T)CAtAm, £$& óxMte-árh *oe *onuim -An age ^nonn, &$& 
juvoa'ó t^f n-Aif , -Aguf A5-A cun fíof -Af -An Lát-Ain cé\dT)n<á. 

" t-Aoc m-Ait if e^tí tú," -Aff ^ T>iAfmuiT> ; " cain 
ifce-Aó -A^uf bíot) 5feim bit> A5AC." 

*Oo *óem Ce-ATMó -Amtái'ó, if 'nu-Ain *oo b'f^voa te 
ConÁn 50 f-Aib cnÁm-A an fmin -Ai^e f éin T>'éitim fé 50 
cu-Aif ce^fc-Aó «an Ce^iD-Aó 1AT). 

" Jeobaif," -Aff-A Ce-AiD-Aó, " rt)Á tuitteann cú iat>." 
te n-4 tmn f m t>o f us-ATMf -aa a céite if "oo buait CeAT>Aó 
f A01 fíof é. Acc 'nu-Aif óu-AtAit) f é gun gnÁit-bé-Af iat) 
t>o tAbaif c *oó tug f é 5-An gnu-Aim t>ó fe-Afca nvo. 

Cáit CeAXtAó tá if btiA*óAin 1 bf oc-Ain ua bp^n ; T>'fÁ5 
ft&n ac&, Aguf T>'imtig -Ab-Aite. tlíon b'f at>a *óó f & b-aite 
5Uf c-Ai'óbfim ponn m-AC Cum-Aitt 50 soAitfeát) fé fém 
T>ut 'f^n T)om-An Uoif &s fotdtAf ^n T)Aim T)eif5 4 
*óé^nf-A*ó feoit 50 ce-ann bti-A'ón-A *oo'n b£ém. T)ubxMfc 
f é 1 n-A Aigne nÁ fAib Aon gnó -Ai^e 45 cabainc fx\oi 5-An 
Ce^'o-Aó 130 beit 1 n-d froc-din. T)'imtig fé fÁ •óém 
CeAT>Aig A^uf ca|\ éif mófim -Ai^neif T>'-aoncuig Cibtín 
te n-A f c-Aoite^t) 1 n-A foc-Ain, " -dn comge-dtt," «dn fife, 
" má imtige-dnn émni'ó -din 50 n-<dtj\óc-din n-d feótcd Aguf 
cú 45 ce.dcc t^n n-<dif .'' 

T)o ge-dtt ponn t>i 50 n'oé-dUfA'ó f-dn, ^uf f Odoit fí 
1 n-<d froc-din CedTMó. Cuat>a|\ f^ *óém á scon-Aó-am. 
SÁtAT)-áf fíof í -AS u r > o , -ÁfT)uigeAT)A|\ a feótc-A. 1 ^cionn 
n-A H-ámfife x>o buxMte-A*o-Aí\ cu-An if c-AtA*ó 'f-An t)om-dn 
Uoin if "oo óuife^T)Af feifce^'ó tde if tÁn-btiAt)nA ^f ^ 
^cof^cÁn. X)o 005-Am pionn ^n ó|\T)ó5 if fe-Af-At) *oó 50 
f Aib ^n T)^m *OeAj\5 ifdg 1 ^coitt 'x\-a x\&\X> ^aó qvann 
^nn aj\ tiug^*o<Af ^n T)^im f éin, aguf f -AtA 1 n-A cimóe-Att 
n-áfv b'féit>ii\ te HAon T>e'n fém *out t^fiAif. 33 

T)'imti$edT)dn ontd dnnrom 50 nT>edCdT)dn 50 T)ci dn 
fdta. An udin conndcdTMn é -oo tAUifg rcdnnnAT) ontx\ 
if T)'f édódTMn dn a céite ó -óume 50 T>ume. Com tudt 
if fédódT) dn Ce-AT)Aó T)o tu^ fé téim mednmndó T)e 
•onuim dn fdtd if T)o "óem cnumn -oínedó dn dn nT)dm. 
T)o fÁini^ teif dn nT)dm d beit 1 n-d Unge d$uf fdn d 
ndib udm di$e beit 1 sceanc dn d bonndib bí sneim 45 
Ce-ATMó dn eA-nbdtt din. Cum riubdit teif, d$uf * DO CI, S 
cundf aví T)orhdm ifcedó no $un tÁmi^ dn an UStdin 
cédTmd. tlíon túifce dnn T>óib nA/\ cU*iT)edm cdinmste 
45 CedT>dó if dn cednn f aobtd T>e n T)drh di^e. 

T)ubdinc Cexvodó teif dn mbeinc bd cneire T)e n £éin an 
ceann T)o bneit teó, dóc ní n dib don beinc dca T>'f éd*of dt) 
fdn d ttédndrh. T)o CÓ5 fé f ém teif é, d£Uf b'éi^m -oo 
•oeicnedbdn acá dn coUmn t>o bneic teó, cé 50 mbédjvdt) 
CedT)dó f éin teif dn d f udirhnedf é. 

T)o gtédfdT)dn ontd cum fiubdit, if dn tnácc nd ftige 
•óóib T)o conndCdT>dn mdrh t>edf5 'fdn fPé^ <* of<vo 
udtd. T)ubdinc CedTMó teó ^uf b'fm é t)ogd T)edf5 & 
bí 45 ceacc cum dn cé&T) buitte ^dn cofdmc T/fdgiit din 
fém. Cuin ponn fíof 1 n-íoccdf tia tum^e é, if T)o 
néin mdn bíoTMf 45 cun T)íob tdo bí dn nidtft 45 
•onurorm teó no $un cÁmi^ of cionn tiA tum^e. ttíon 
cúifce fdn 'ná tÁinr5 t>ogd T)edfs 1 n-d ctót) fém if 
dT)ubdinc te ponn CedTMó t>o cun dníof df ótif tia 
tum^e cui^e. tlíof tei^ ponn din 50 fdib Ce^T)dc df 
bófT> otc nA mdit. f ? ttlund ^cuifcedf dníof óugdm é." 
dffd t)ogd T)edf5, í: bÁtf <vo d bfuit df bófT)." Vo 
b'ei^e^n T)ói^*; if níof túifce f udif fé \\aX)a\\ c dn Ced*odó 
'n-á ódit fé fdigedT) leif a óudit) fíof cf é n-d óe^nn d^uf 
Am-Aó Cfé n-d uCc. " Sm buitte," -dffd t)o$d T)def5/ Í 1 
n"oíogdit df dn mbuitte buditif-re onm-f^." 34 

tDub-Ainc CeAtMó teó &r, f-Ai§eAT> T/fA^Ainc -Ann, óin 
t>á n'oemci'óe a tAffAC x>o beAT) "oeifeA-ó te n-A fAogAt. 
'OemeA'ónuT) .Ain. ÍJa ge-Ann 50 scuAtAit) fé pionn 45 a 
r\S*ó 50 scxMtpi'óe n-A feótc-A •o , AifcniugA*ó. 

" ÍX\Á *oeinceAf\ f An,'* a^vá CeAT>.AC, " cuiffi'ó Cibtín 
Móf A tlí t)fVAonáin 50 rríoccAf puvtt f 10." 

tlíon ^ifCfige^t) n-A feótc-A, if T)o ffoiceAtMf &r\ cu-An 

ÁtfllAI'Ó. 

^suf iat) 45 'oéanArh áx\ at\ T>cnii§, feo Ciotln -AnuAf 1 
n-A scomne, -Aguf t/f n\f n ur§ f í *oe ponn cá r\ aio CeAT>Aó. 

" UÁ f é gott cur£te," Aff-A ponn, " acc ní't f é mAfb." 
" A f mnín gf -án*o-A n-a scon A$uf tiA ^cte-Af , t>á n'oemceÁ' 
•oo féif T)0 geAtLArhna "oo cuiffmn-fe "oo fát T>e gneim 
onc," -An fife. 

" tlíof b'é ponn f Á nT>eAf\A é," AffA T)iAnmuiT>, " <acc 
CeAT)Aó féin." 

An r\Á'ó An froc-áit fm t>o 'Óidfmuit) *oo bu-Ait fé 
Ce<AT>.Ac 50 tiAife-AC -Af 4 "ófom, if níon fCAT> teif gun 
cuin t n-A, te-AO-Ait) féin é. 'O'fiAfnuig -Annfoin *oe 
dotín <m t\A\D -Aon tii'ó Af -An f-AogAt óum a teige^fc-d. 

" Uá," ax\ f ife, " cní bn áotxaóa t>o f c-Aoite-A-ó a\\ -An 
gcne-At T>e 'ófuim -An uib acá 1 neiT> n-A feATJói^e 'f^ 
T)omAn Uoin. 

" HttrhAigit) bi-A*o ^óom táitneAó," -Aff a T)iAttmuiT>, " no 
50 •océige-AT) *OÁ fot&t-Att." 

T/uttmAig fí -An biATJ -A$uf c-Af éif & CAitce T>ubaittc 
fí c . " O 5-Aif ci*óig 50 teótt imcigte fóm^c if cÁit) uite 1 
n-A f u-dn te *of Aoi*óeAóc n-A feA^oóisee ZÁ toin^e^f com 
iom-AT)-AmAit 'f An cuan fom ^uf "óóig te^c ^un coitt & 
be-At) ^nn. An u-áif ffoióf i*ó cú -An cu-An feót 50 comn- 
S-AfAC •oo'n CAtm^m A^uf b'féitDif 50 néi'óceoc.At) fAn 
^n beAtAó t)uic -An b^tt. Aguf ^n u^if fAC,Ait> cú a\\ 35 

4n x>zól\fiá\n," an fire, u cíp'ó cú cúinc món A^trp cnann-á 
lán^mn 50 téin 1 n-A cimceAtt. Seo cUM-óe^m *ouic a 
ge^nnpxM'ó be-dLdó -ouic cníot^. Com tu^t if bei*ó r^n 
•oé^nc-A ó^áz f 4t4i*o f íof 1*0' cotpA é, 4$uf D1 ^5 A meaf ca*o 
1 f A 5 A fÁCAT) if ^5 4 canndc no 50 n*oemró cú ^mác ^n 
fe-A"0ó5. O fí fu'ro an f umneoi^ 'f an cúinc. A^uf cú 
*5 có^Ainc an ui£> UAice *oúifeoc<M*o 54Ó Laoó *o<S bf uit 
ann. Com UMt if *oúireocxM*ó fiA*o bei*o 5AC n-^on 45 
p 1-Af n ui$e ' C14 ^5 & bf uvt an c-ub ? ' Abain-re corh mAit 
te các ' Cia 45 4 bf uit an c-ub ? ' 4$uf 'f an 4m céxVonA 
bí an *oo "óiceAtt 45 *oé4ndríi ^n *oo con-áóán." 

^O'uttmuigDiAfmui-o é fém óum nubxMt 4$uf *o'Án*oui$ 
fé a feótCA man an *óem 54C an imti§ noirrnf . T)o fnoic 
fé an cu^n. T)o seann fé na cf^nn^ ian<Mnn. *Oo 
me-Afc fé -an ct^róe^m 1 11 -a cotpá. A^uf — *oo fuain 
fé An c-ub. Tlíon túif ce f an 'nÁ *o'imti§ ^n *of A0i*óeácc 
*oe v\-a fAib ann if ní jvaib foc^t te ctof tAtt r\Á 1 bfuf 
aóc ' Cia 45 & bf uit ^n c-ub ? \ T)ub«Mnc if *oo *oem 
T)iAnmui*o m-An an cómAinti§eA*ó *oó, if *oo tu$ ^n c-ub 
teif , cé ^un -óe^cAin *oó é. 

T)o bí Cibtín 50 neam-me^ntAtLAC an ax\ *ounÁi5 noimir , 
A 5Uf "o'fi^ff uig fí *óe ax\ n Aib ax\ c-ub A\^e. " ZÁ," anf^ 
T)iAnmui*o, " acc bu*ó óifce "óuic a fidfnuige ^n bf uit 
ocfAf ofm." " pi^ffuigim ^noif t>íoc é" an fife, 
-A$uf •o'imtiJe^'OAf 50 né-dfCxMt) móf-ófoi"óe-Aó fÁ "óém 
&r\ cige. 

S^f Af it 'OiAnmuro cmeÁtca bi^-ó r\& f-áf ^f ót fé 
•oeoé "oo tei^ f é cní bf óon^óA *oe *óf uim an uib ^nu^f Ap 
cféAóc CeA*04i$. Úuic av\ f^igeA'o ^f tÁitneAó, ^s u f 
•o'eifig fé 1 n-4 X>eAtA ftÁmce m^f & bí fi^m. 

" íTlo $f^t)Am cnoroe tú," Ap feife-án te IDidnmuiT) ; 
" níon mif ce cú f c^oite^t) amAc." t)í -dnt)uine ann fdt)ó ^suf mónÁn fpné A^uf f^i^ó- 
bnif Ai^e. tlí fiof c& bf uain f é -án f 41'obneAf ; acc bA 
mmic •oúome a^-a nÁt) 1 n-A t-Aoib : -an nut) ^ bAitigceAn 
50 notc imtige<dnn 50 notc. Se&tt, bí m-don 45 An Ant)uine 
•Odn^b ^mm pÁt>fAi5. t)í muinge^n món -df an m-Aon., 
-A^tif cuin f é *oume aca *oa\\&X) ^mm SeAgdmín an «dimrin 
££ ax\ An^oume. níon b'f^vo-d *oo SeAgamín 1 n-Aimfin 50 
*outi5 an c-<dn > ouine f Á n^oe&^A 50 ndib & tÁn nuT>Ai > óe 45 
imteacc ^f At\ Áic 5-aó uite LÁ, -Aguf T>ubAinc fé tetf na 
CxMtíníb xMmfife beit 05 fAine 50 breice^'ó fiAT) cia bv 
^5 501*0 uAit). T)o nmne n-A cditmit>e .amUMt), ^uf 'f^ 
•oeife-A'ó fi.an t>o ^AbAt) Se.dg.Amm if é A5 T>ut AbAite 
A^uf Lán mÁLA T>e e-Aff Aíb a mÁigifcin Ai$e Af a t>nuim. 
t)í fm 50 mAit if ní fAJb 50 tiotc. 

\,Á Af n-A báineAó tÁmi5 An c-AtiDume 50 cig An 
riiAoin. $tAot>Aig fé AtnAC Ain, A$uf T>ubAinc teif nÁn 
teAfcuig Se.AgAinín uai'ó f ém feAfCA if 50 scAitfeAt) f é 
a cun te céin T). 

" A^uf cia An céAfT> bu*ó rhAtt teAC mé *ÓÁ cun téite ? " 
Aff a An m.Aon. 

" tlí't cé-AfT) Af bit if SionnA fogtumóóAi'ó fé 'ua 
5AT>ui , óeAcc," Aff a An c--Ant)ume. 

" <ApA 50 m-AitceAf "ouic é," Aff a -An mAon, " cat> 
cui^e 50 scuif mn-f e mo riiAc A5 f ogtuim 5AT)ui , oeAccA ? " 

" CAitfró cú a *óéAnArii mAf AT)einim-re teAC, no bei'ó 
ÁitméAtA onc," -Affa ^n c--Ant)ume ; ^uf ní n Aib t)ut 
Af Aige. 

36 37 

TTUiTjeán t^e ^n n-4 OáineAC Tj'einig an m-don 50 tnoC. 
Cuin ré ^n TjidtUMTj ^n 4 Cdp^tt A$uf Cmn ré Se^gAmín 
&S m-Ancui-óe^óc an á cút fém. A$uf 4f 50 t>ju\c 
teóca annrom ^n ton$ mÁigifan tjo'u tiuc, ttíon 
b'fxród ^n <m rnrjócdn Tjóitj $un CAfdTj onc<\ fex\n tjo rjí 
A5 mdncuifjeACc ^n Cdpdtt a rM te^c óom món anír te 
cap^tt -An rhdoin. 

" 50 mbe^nnuigceAn tjuj," anf & An fean. 

" 5° nibe-AnnuiJi'ó TJia *óuic/ > ^nfd au triAon. 

" Ca rjfmt cú 45 "out Anoif ? " anr a ^n fean. 

" An cóm mÁiJifcin *oo n r)u<\Caitt reo 4 múmfedf 
céanTj ^oó." 

" A^ur cia an Cé^nT) a bf urt cú a$a óun téice ? ,: 

'\CeanTj 50 "oeirhm ^un be^s fuun A^^m mce." 

" A$uf C14 ^n céajvo rom ? " 

" tTUire, bedTj náine onm a mnrmc tjuic. x\cc ó c<\nU\ 
5uj\ Cum cú <m ceifc onm if éi^in Tjom a nÁTj ^un 54*ouit> 
eaCc é. 

" ttlife TJ , fe4n, ,, Anf a -An fe<\n eite, " man if An cóin 
buACdttd -oe n fónc fom azá mife. TTIÁ tei$e^nn cú 
Uom é ndCáit) mé fdoi Tjuic 50 mbeiTj a céáfo 50 be*\Cc 
Á^e f Á Ceann btiA-ón^/' 

T) , Aoncui5 ^n m^of teif rm, A$uf tjo fCdn.voAn te 
Céite. ÚÁmrc; &r\ c-4CAin boCc dbdite 50 bnónx\C, -A^uf 
fvaoit fé n<\C bfeicedTj fé & rhdc bne^g 50 *oeó aníf. 
ttlxMTjin teif át\ mbeinc eite Tj'imciJeATj-An teóca, -a^uf 
bíoTjdn 45 imce-Aóc if &$ fín-imceAóc 50 -ocÁn^A-o^f 50 
tjcí bocÁmín be^ 1 tÁn coitte móine. t)u^it ^n fe^n ^n 
Tjon ^f ^uf ijei^e-ATj ifce^C 1^0. 

t)í beifc fe^f ifci$ ^uf iatj Tjífve-Aó &■$& n^té^f^Tj 
fém te Tjut -AmAC ^5 nobiit cige Tjume u^f^it. Tj'uA^n 
an Cé^Tj fe^f ^n Óe^Jdmín ce^Cc teóc^, ^suf ^nuc teif 38 

Ari ^ce-Atf Ap tÁitfe-Ac. Scat> ni T)eAfnAT)<Af ^uf fnoice.AT) 
aj\ au ce^c fo -Áif ite. tlí f Aib aou beAtAó eite -aca te 
•out ifceAó Ann -acc fíof -An reimté^f. puAife-AT).Af 
■Of. érnife f -a*o,a, A$uf cuife-AT>Af 1 n--A5-Ait) An age é, A^uf 
fu^f le fe^n ac-a Af b-Aff -An age. Annrom T>ubAifc fé 
te Se-AgAmín ce^cc Aníof 1 n-.A tn-Ait). Yiu^if ffoió 
SeAgAmín -ati bAff cuif -An fe-Af eite cé/vo fÁ n--A óofp 
A^ur mÁlA pÁ n-A -Afc-Ait. T)ub.Aifc fé teif Annrom 50 
ie^eA-ó f é f éin fíof -au reimté^f é, -A^uf 50 5CAitpe.At) 
f é ^n mÁt-A t>o tíon-At) te eAff aíd tuAcm-Af-A -An cige -A^uf 
^An mófán cofAinn t>o 'óéAnAífio 'ílti-Aif be-At> fAin 
T>é\Anc-A, De^t) -Aif -An cé\AT> t>o cuf amce-Att -Af An 
mÁt-A -A^tif cóm-Af tA "oo t)éAn-Arh teif f ém cum é t-Af f Ain^c 
f u-Af, Je-Att fé fóf T)ó 50 tei^fe-AT) fé fíof -An cé\AT> 
Afíf Armrom -A^uf 50 T>CAffAin5eoc4t> fé SeAg-Amín 
pém fu-áf. 

SeAt>, tei^ f é ríof Se-AgAmín, -A^uf ní bf é-A$ -a f-Át> ^uf 
^eAff T)o bí feife-An -A5 tíon^t) -An rhÁXA te -Aifse-AT) if te 
e.AT\f Aíb. ÍA15 fé Póm^fCA ^nnfom t>o n peAf t>o bí -Af 
b-Afn -au cfeimtéif. *Oo t^ff-Ams reife^n fUAf 50 beó 
CAp-Ait) An m-ÁLA. AnuAf teif -Annroin if é 45 lomóuf -An 
Cf^i t)bf if, -A^uf ^r 50 bfÁt teif -An *ocfiúf aca. A^uf 
•o'f^gATíAf Se-AgAmín bocc teif pém -Af temce-án -An 
Ci$e. 

'flu-Aif n^c bp-AC-A SeAgAinín At) cé\AT> a$ ce^cc -AnuAf 
óui^e bí f é cmnce 50 f aX)at>a\\ imtigte ; -A^uf ní f-Aib -a 
fiof xM^e \ay\ T)om.An cat> a t)é-Anf-At) fé. tTUf foin 
fém níof fuit) fé fíof -a^ ^ot no a^ c-Aome-At), ^óc 
fu^if fé m-Ai-oe -A^uf toftng fé a% bfire.At) cfofc^n 
-au ci$e A^uf as T>é\AnAtíi A,n oife-AT) cof^mn if t>o 
b'féiT»if , pÁ t)eifeAt) cat) a 6-Aff ^it)e Aif 1 ^coifnéAt 
^Cc CfOiceAnn ^Ab^if . Cuif f é ^n cfoice-Ann uime -A^uf 39 

annrom vÁ níflib x>o cofuig f é 4f «m con^nn vo t)éAnarh. 
ÍH re^n an oge 1 n-4 f Ám-cox)táX) f u^f 'r-an reómn^ ; 
acc 'nuain óuAlxMt) fé an $teó x/eimg fé if xnánn fé 1 
n-4inm TDé cia bí dnnrom. 

" Spiofwdix) &c& 10^^^-^/' AffA Se^gAmín. " UÁim 
annro te reacc -^cé&X) btiaxVan. UA m'uain caicce anoif, 
-A^uf CAicfit) mé imce-ACC. 'fluáin x>o f áoit me f ém x>ut 
^m-Aó trí áv\ ^t^f Af an nx>on ^f ; ^suf muna brofcUMT) 
cú X)om é if mé x>o tei^mc Am-Aó caicfix) mé x>ut Amac 
cné rf4i$te^CAib an age." 

AnuAf teif áti xmme u^fát tiitneac. T)'fofc<Ait fé 
an *oof^f 4$uf Arnác te SeágAmín 45 fcne4X)AX) if 45 
béice-A-o 1 x>cneó 50 f aoitfe^X) aon -oume beó ^up fpion aix> 
ó itrnednn x>o bí ann x>S nínib. TD'imtig fé teif 5411 an 
cf oice^nn X)o bamc x>e f ém 4$uf bí f é 45 imceacc no 50 
■ocÁmi5 fé 50 x>cí -An botÁmín 1 t4n 114 coitte. Cu^ix) 
fé fudf 50 bos féiT) 50 pumneoi^ & bí Ann, ^uf 
x/fé^c fé ifceAó. Cat) & cío-ó fé ifcig 4tc an 
cniún s^voui-oe 'n-A furóe 50 focain fu^imne-AfAó 45 an 
mbonT) ^uf 14T> 45 noinnc an Aifsix). Umne f é be^Ámín 
cof-Ainn. *0'féAC fe^n ácá ruaf. Conn^ic fé <m X)Á 
AX^Aifc ifce^ó an An bfumneoi^. " Ó," -an reirexm, 
" cÁimíx) 5^bc^\ f a X)eineAT). péacáiT) an pe<*n ttlón 
^muis." 

Am-Aó ^n x)Of Af teif, ^uf amác teif <m mbeinc eite 
n-A X)Mit) ; -A^uf níon fcanaTMn ó'n mt 50 n AbaxMn 
míte fti$e ó'n Áic. 

Ifceac- te Se-A^Ámín ^nnfom. Cfummg fé fu^f ^n 
méix) Aif^i^XíO bí ^n ^n mbóf X), 4£Uf óuif ré 'f^ n m^U 
Afúf é. CuxMX) fé ^m^ó ^nnfom ^uf f c^oit fé ce^nn 
X)e óApAttdib tia n^AXJUix^ce 'a bí ce-An^^itce 50 Cf Ann 
c^ob Amui$ x>e'n X)Of ^f. Cu^ix) fé 45 mancuiT^eáCc ^if 4 o 

A$uf cui|\ fé An mÁLA noime A$uf AbAiLe Leif 1 scé-dnn a | 

AtA\\. 

'TluAin "oo connAic a AtAin cur$e é tÁmrs lon^nAt) 
món -Ain, A^uf T)'fiAfnuig *oe cat) a £115 AbAiLe óom Luat 
f An éo 

" Ómi^ mé AbAiLe," a^a SeAg-dmín, " m-dn cá mo 
té^nx) -A^^m. 1f fe-ann *oe §AT)uiT)e mé f ém 'wá eireAn." 

1á -an t\-a oÁine^ó cuaUmt) -An c-Anxmme 50 jvaió 
SeAgAmín 'f^ 11 rnb^iLe ^níf A$uf ,a céAnT) fogLumca -Ai^e, 
x>An Leif fém. T)o cuin fé fiof ^n an m^of 5-An rhoiLL, 
A^uf *o'fiAfnuig fé T)e cia aj\ b'é ax\ ciaLL T)o ÓeAgAmín 
ceAóc 40-AiLe Afíf . 

" Ó," -Aff-A avi mAon, " *oein f é 50 bf uit -a cé-AnT) Ai^e." 

" Za 50 mAit," a^a ^n c-Ant)uine, " beiT) a f iof -A^-Am 
5-An moiLL. "Ceigin AO-diLe ^noif A^uf mnif x>ó 50 5CAitf 1*6 
fé péine capALL x>o 501 x> Af mo páinc-re 1 mbÁineaó. 
t)ero fiAT) -A5 cneAbAT), ^uf beiT) pe-An an -an scéAóca, 
fean as cmmneAóc x\a ^capaLL A^uf fean eiLe 45 fiub^L 
Le x\-a n-Aif if -Anm LÁrhAcc-A 1 n-a LÁim -Ai^e. tTlunA 
t)ciocaiT) f é if nA capaiLL T)o 501T) noim cuicim oi*óce 
beró -a ce^nn ASAm-f-A." 

" go féiT)iT) *Oia Tjúmn," Aff a ax\ c-ACAin bocc, " TMn 
n-oóig ní'L fe^n An T)cm-An T)o T)éxmf a*o f ax\." 

" 'OéAnf A1T) reifean é," a^a ax\ c-xsaroume, "mÁ cÁ 
a óéAfo ^e." 

Ab^iLe teif avi mAon 50 cnom bnónAC, A$uf 'nu^in 
tÁini5 fé 1 n^An T)o n C15 T)o CAfAT) SeAgAinín Leif. 
ConnxMC SeAgAmín 50 naib bfón Aif . " Cat> zá o|\c, 
a AtAin ? " Af feifeA.n. 

<f UÁ mo fÁic ofm," a\^a ax\ c-^tAin. 

*' Ci-AfT) é fin ? " ^ffA SeAgAinín fc 

'O'mnif fé T)ó cax> a bí Le TDéAn-arh Ai^e. 4i 

" TTlAire, 50 0féACAi*ó T)14 onc, ACAin," Aflf^ Se^gAinm, 
1 tlí't moitt 4f bic onm-r-A é rm t>o > óé.AnAm/ , 

1á ^n n-a oÁineAC x/imcig Se-dg 41 nín teif. ^uAin fé 
amce-dtt te-At-r cón *oe comínío, d^uf cuin ré 1 ^ctidOÁn 
oe^5 ia*o. Cutp ré -an cti-aoÁn an d *ófluim, d^uf tu 5 
4541*0 an pÁinc ^n Anxmme man d ndio nd cdpditt 45 
cne-AO-A'ó. A^ cedóc 1 n^dn T)o'n pÁinc T)ó x/fédó ré 
u-Ait) a^uf conndic ré ^n péine cdpdtt 45 cfledOdT) Ann 
•oíne^ó mdn TMnnreaT) *oá dCdin. t)í fedfl dn ^n ^céáccd, 
fedn 45 cmne^n^óc ti4 ^cdpdtt d^uf pe^n 45 rmodt te 
n-A n-dif d^uf dnm t-ámdccd 1 n-d gtdic -Ai^e. 

" 5° ^póif 1*0 T)id ofm," ^ff a Se^mín ^n udm 
conndic f é 114 pn. " O fdiccíof ofm 50 Df uit mo 
cnaipe T)éAnc-A dnoif redódf -AfliAm." 

í)í coitt oed^ 1 n-dice nd p^ince. Cudit) Sedgdmín 
ifceac 1 bfotAó mce -a^uf a ctidOÁn commróe dn á 
•onuim Ai^e. 'tludin a conndic fé tia fin 45 cedóc 1 
n-Aice tiA coitte tei^ f é -Am-dc comín df an ^ctMDÁn d^uf 
fÁ ceann móiméix) tei^ fé Am&C cúpta ceann eite. Con- 
ndic mumncedn nd pÁin ce 1^T). 

' rn , dndm, ,, 4nf & x)ume dCd, " 50 Df uit ^n coitt oed^ 
tíoncA te comínío. 

'fludin cu-dtdró Sedgdmín fm tei^ fé dmdó & aaio T>e 
comínío V^ 5CtiAOÁn ar^e. ttíon f édT> nd f if tednrhdmc 
•oo'n obdin. Af 50 bflác teó 1 n*oidit) n^ ^commróe. 
Amdó te Sedgdmín drinfom df at\ 5C01U. t)4m fé n-A 
TiuJmAó^ -oe n-A c^pAttAio. Seo é A5 m^fcuróeAóc an 
óe-ánn xíca. tlug fé ^f ffi^n ^f ^n ^ce^nn eile, ^5Uf 
At)^ite teif i^ce^nn a ^c^f . 

t-á Af n-xi DÁine^c 'nu^if óu^t-óit) ^n c-^nx)ume 50 
f aió 114 CApAitt 5oroce cuin f é f iof a\\ ^n m^on . 

c< Ui ^n 5nó f An "oéAncA -Ai^e/' ^f reire-an ; " -aóc nTt 


42 a óéajAT) Ai^e 50 f óitt. 5 AD ^b.Aite -Anoif -A^uf -AbAin teif 
50 sc-Aitfit) fé tno CApAtt fém *oo $01*0 -ar mo fCÁbt-A 
fém .Anocc. t)ei*ó ré ifcig 'f-An fc-dbLA AS u r beit) 
reireAf feAf -a^a curiroAc -A^uf fe-Af eite A£ m^f cui*óe4cc 
Aif -Aguf ctAi'óe.Arh 1 n--A tÁnfi Aige. ITlunA ttT>é\Ati-Ait> 
f é fin beiT> -a óe^nn Ag-Am-f &." 

" A ce^nn a teafcuige-Af uaic," -Aff^ ^n c-.At.Airi, 
" T)ia iT>if\ f mn <A$uf ^n c-otc. T)^r\ nT>ór5 ní't f e^f 'f .aíi 
"oom-An rhóf a 'óé.Anf.A'ó f-Ain." 

" T)éAnf 4it> feife.An é," .Aff & aw c-Aoroume " mÁ ca* 
A cé.AfT> Ai^e." 

"CÁmi5 -An c-.AtAin Attaite aj; $ot if 45 CAome.A'ó -A^uf 
'nuAirv t>o c^f-At) Se^gAinín teif T/fi-Afnuig f é t>e cat> a 

t)í A1fv. 

" Á ! " -Af reirean, " cá mo fáit. UÁ t>o cof a m£ce 
.Anoif re-ACAf ^fi^rh " ; A^uf x/mnif fé t)ó cat> -a bí te 
X)é&n&Yi\ Ai^e. 

" ttl-Aire cúif 5Áife cu^ac, & AC-Ain, muna bf uit te 
•oe.An.Arh acc f-An. 1f se-Ann -An rhoitt ofm-f a -An méiT> 
fm. 

'ílu-Aif -a cÁmrs -An oit)óe cuAit) fé 50 t>cí -An b-Atte 
móf A^uf ce-Annurg f é *ÓÁ buiT>é.At Tnge 1 5Córh<Aif cmnif 
fi-AC-At, mAf *óeA*ó — nuT> éi^in ce t>o cuinreA'ó co*ot-A*ó -Af 
T>ume. Ao-Aite teif -Annfom -Afíf, A^uf níon fc^T» 50 
*ocÁmi5 fé 50 fcÁbtA -An Atroume. Cfom fé -Af fiub-At 
-Af -a LÁrh-Aib if ^f -a gtún^ib 50 fAib fé coif T>onAif -An 
fcÁbt-A. tuig fé f íof -Annfom, -A^uf bí f é ^5 5e.Af.An no 
^uf óu-At-Aró mumnceA,f -An fcÁbtA é. tlic *oume 4 -aca 
^mAó -A^uf tAm'oéif 1 n-& tÁirh -A15C Conn^ic fé -An 
•oume c-Aitce 'fArx tAtAig -A^uf cfoc au bÁif -Aif. 

Ó, *0Af tÁirh m'At^f," Af feme-An, "50 bfuit fe^f 
boóc -Annfo f-d'n mbÁifcig, A^uf if bAogt^ó Uom 50 43 

bfuit fé m^G. Af fon T3é £454 it> Amac A^uf cuit>í£ 
leif." 

Amac te beif\c aca. Tlu5<voAfl aa Se-AgAmm iT>tfl & 
tÁmaib if a cor-dib, A^uf TMomcuifl fnvo ifce^ó coif na 
ceme é. 'Huaia tei$ fi4*o f íof aa -dn cemceán é, t/aia 15 
•oume aca aut) éi^in -ouo 1 n-A póca. Cuifl f é a LÁm fíof 
atiíi A^uf cat> 4 CAff\dm5eocAT) fé aníof -acc buroé-At 
mófl. 

Ó, fé^óAit), a bu.ACA1tt1t>e, ,, Ap reirean, 45 bUMfeAt) 
n<* T)ige, " fé-AóAit) fíon tia Sp^inne. Sm í -an T>eoc a 
bAmfe^f f uacc if coT>t-At) t)1nn. ,, 

Cof uig r iat> uite ^5 ót an f íon-a, t>o néin m<M\ f Aoite4tYdfl, 
A^uf b-A ge^ff 50 fAib An buiT)é^t Cflíocnuijte aca. 
Annrom T)ubflAT)>Afl 50 mbut) cóip T)óib caob eite an 
cxMfceAtui"oe TMompót) teif <m ceme, ^suf 'tmAin 
■o'iompuige^'OAf c-óac é fu4ine.<voAf\ bui-oé-at eite 'f-an 
póc-d eite. íIíoa cum an CAifceAturóe con Af : tei^ fé 
Aif beit 1 n-A tfom-fuAn. 

Ó, céAx> moLAt) teif ^n fotÁtflU1t)e, ,, aa fi<vo, " bero 
4f f<Mt 50 m-AiT)in <moif -A^^mn " ; A^uf feo i-at> &$ ót 
Af <m TMflA buroé-at. leif fm *oo Labaifl <m fe^f a bí 
ajt m-Aflcuit>e.ACC : " fli nótxMt) aa f-AT> é," <m\ feirean ; 
" cu^-AiT) bfAon éi^m "oom-f a." 

" T)eóf ní ótf <Mt) cú Anocc," Aj\f a fe<M\ aca, " munA 
•oci^it) cú -Anu^f "oe'n CApAtt." 

Anu-áf teif, -A^uf tofuige^-OAf uite 45 ót. t>a ge^ff 
5Uf cuic -oume aca ^nonn ^uf "ouine aca -An-Att, -A^uf 
fÁ -úeifleAt) ní n<Mb fean .aca fÁstA 5-An beic 1 n-A fÁm' 
co*otAt) aju' An unLÁfl. Annrom "o'eimg SeA$Ai nín. 
<£ 111xMt au tei^e^f é fin Af tinneaf f lACAt/' Af feife^n 
1 n-A Ai^ne fém, Sc^oit fé ^n c^pAtt, téim fé aa a 
rhum, A^uf AbAile teif Ap a T)ióeAtt. 


44 

'tlu-Ain cu-aLai*ó ax\ c-Ax\x>u\x\e $un ^oi'oeA'ó a CAp-Alt 
táinrc; fe-ófs rhón Ain ^suf cuin f é f iof ^n ^n m-Aon. 

" O aíi ^nó mn TiéArizA A\%e>" ^n feife^n teif . 

" Cá" Aff a An c-^tAin, " mot-At) te TDia." 

" Acc ní't -a óé-Aft) Ai^e 50 fóitt," -Aff-á a\\ c--An*ouine. 
" Uéigin ^vo<Aite -Anoif ^uf ab-din teif 50 scaitf 1*0 f é ax\ 
bn-aictín *oo goit> av- mo teAb-di*ó-fe ^noóc. t)ei*o mé 
féin a& f-Aine 'f ax\ reómn a 1 ^c^ite-Am r\A noit>ce a\\ f-<vo. 
t>eit> tAmp-A -Af An mbofo te m'-Aif. t)ei*ó Anm tÁmAcca 
a%axx\ teif, <ds;uf cuinri*o mé uncan cné'n céA*o *oume *oá 
*ocioodi*ó ifceAó. 1Tluf a ^501*01*0 f é ax\ bn^ictín bei*o 
a ax\axx\ a^ > axx\-\'A ; acc má'f n u*o é 50 n-einge-ann 
teif ax\ con fo X)éA\\A\X) mife mo cui*o c-atman *oó Aguf 
irTmgeAn te pófA*o, ^uf fÁ£f ai*ó mé fém ax\ cín if ní 
fittfi*ó mé 50 > oeó. ,, 

" Gdb,din T)é 0^541^^," Aff a ax\ c-.At.Ain, ' Cá f é 
fCUAbtA u-Aim Anoif fe.AC.Af ^ni-Am. A An^m azá uaic, 
if téin. CÁ f é com m.Ait a^az f ém *out AS^T a xx\ax\X)aX), 
cá fin ; xx\a\\ ní't .Aon *oume 'f-dn *oom.An 1 n*oán ax\ 
^níom fm *oo *óéAnAxx\." 

"T)é.Anr.Ai*ó reire.An é, xx\Á cá a cé\Af*o Ai^e," At\yA ax\ 
c-.An*oume. 

Ab^ite teif ^n .At-Ain boóc Annrom ; Aguf xx\Á bí f é 
cnom bfón-dó ^n t>á vax\\ eite X)A me-Af a reacc n-u.Aine bí 
f é Anoif . X)o c-Af-d'ó SeAg.Amín teif 1 *ocf Át. " Cat> cá 
OfC, A AtA\\\ ? " a\\^a Se-Ag-Ainín. 

Ó, zá mó fÁit onm," -Aff-A ax\ c--At-Aif. f t)ei*ó cú 
f éi*ó teif ^n f-Aog-dt fo 50 tu-At, -A^uf 50 bfóinit) X>\a a\\ 
•o'-At-Aif bocc if *oo xr\ÁtA\r\ ." 

pté^f ó f é am-Ac A5 ^ot -Afíf, ^guf if Af éi^e^n *o'eini£ 
te Se-ágAmín cofc a cun at\ a ó-Aoine-A*ó. ^Á *óeine-4 , ó 
fCAiT) fé, Aguf 'o'mnif fé -oo'n m^c c^*o a b'éi^m *oó a 45 
•oédndrh d$uf cáX) a bí te fdgdit di^e *oA n-ei|vgeocdT) 

AX\ ODdltt teif . 

" Jo bpóifvT'ó T)Td of c, &t&\\y" dffd Sedgdmm 'nuAin 
cudUMT) fé an f cédt. " 1f bed^ an óTdtt dc.d d^dc. 
Tlí't moitt Af dtc onm-fd é fin a T)édndm. ,, 

Corh tuat if táinrs &x\ oTTjce cudTt) Sedgdmín 45 cn idtt 
&\\ tdittiuir\ A^iif fudin fé 1141*0 Af idfdóc T)edtb no 
f^rhxMt fif. 1f mimc & cuTfvedt) &x\ cÁTttiUTf cuUMt 
nudT) é4*OAi5 a\\ ax\ f^rhxMt feo te x\-& tATfbedmc T>o'n 
pobut. Ctnn SedgAmm fedn-cutdTt teif fém d$uf 
4541*0 feiT)it tim ax\ T)eitb ; budTt f é a\\ & T)fuum dnnrom 
é, 4£Uf niort f C-A1T) f é 50 fdtb f é a\\ bdff age dn dnT>ume. 
Cedngdit fé céAT) cimcedtt a\\ &r\ f-Arh^it dnnfoin a^uf 
tei5 f é fíof an feimté^tt é. 

t)í ax\ c-dnT)ume fudf 1 x\-á feómnd 45 fettedrh te 
ce-Aóc SeAgdmín A^uf Afm tÁrhACCA 1 n-A gtATc Aij;e. 
CuAtATT) f é An con Ann, A^uf AnuAf teif . Cat> a cío*ó f é, 
T>Af teif, acc SeAgAmín A5 ceAóc AnuAf An feimtéAf. 

" "CÁ T/AnAm A^Am f a "oeifeA-ó, a bTteArhnAT5, ,, aa 
feife-An, A5 CATteAtfi utACAitt teif . 'TluAtf cuAtATT) SeAgAm- 
ín An c-uncAf T)o fCAott fé teif An céAT), A$uf tuic 
áx\ cf ArhAtt AmAó Af An *ocemce^n fÁ cof Aib att AnT)ume e 
t)í a beAn f uAf 'f ax\ feómf a, A^uf cuAtATTj fí An c-uncArií 

" Cat) ca" T)éAncA a^ac ? " Af fife, if f Atccíof uinte. 

" 5<AT)uiT)e bí Annf o," Af fetfeAn, " A^uf rhATfb mé é.'* 

{' C-at) a T)éAnfAiT) cú -Anoif ? " a\\ fife ; " t>a\\ nT)óig 

CfOCfAf cú." 

" Tlí ófoóf df/ > Aff a An c--AnT)ume, " óif \\ AóAT)-f a 
^m-Aó tÁicfe-dC d^uf cuiffiT) mé é. 5 AD ^nudf cufA 
A^uf cuiT)i§ tióm ; zÁ fé fó-tfom d^dm f ém." 

AnuAf teif áx\ mndoi, -d^uf tofuig ax\ beifc 45 cdn- 
fdingc an óuinp dm-dó te n-A cun. 'íluAif bTOT>df imtigte 4 6 

AtnAó táwi5 SeA$Am?n -AnuAf ó bAnn au creimtéin. 
1f ceac -An *oonAf teif , Ajuf f uAf 'f Ari feómn-A. CuAitt fé 
Anonn 50 *ocí -An teAb-Ai-o, -A^uf "o'Ájvouig fé -An ctúiT). 
tlus f é .An An mbn-Aictín, cuin fé pÁ n-A Afcait é, Aguf 
-AbAite teif 1 gceAnn á ^CAn. 

ttí f a/oa bí f é imcigce 50 *ocÁmi5 -An beinc eite an aif 
-A^uf an conp cun t& aca. t)íot)An f ánuigce, cab-Anca c.An 
éif -An cf-Aot-Ai|\ fin, -A^uf rheAf AT>An *out a co*otA*ó Aníf. 
CuAit) -An c-An*ouine 50 x>cí ^n teAbai'ó A^uf t/Án t)uig f é 
an ctútt). tlí n-Aib An bfAictín -Ann. 

" CÁimíT) nÁinigce 50 •oeó," an feireAn ; " cá ^n 
bnaictín imcrgce." 

\A -Af n--A bÁineAC cuin f é fiof an SeAgAinín. Cu^ f é 
•óó-a cui*o cAtm-An A£Uf .a ingeAn te póf-At) mAf *oo geAtt 
fé. T)'pÁ5 fé féin if .a bean an cín. t)í oineAT) fAn 
nÁine onca ní f-Anp^'ó fiat) f a bAite. T)o póf SeAgAinín 
An inge^n if *oo caic f iat) a f AogAt mAn bA *óuAt t)oib c 

* 

cní utitiA$A ha scéAttntteAóUA 

CnuAg tiom oi'óe ua "ocní "ocnuAg 
tlí binn te m' ctuAif beic x>Á neic : 

Ofóe CtAinne UuineAnn cnéin 
Haó cnuAg te-Ac-f a f éin, a rheic ? 

CtAnn-A tin 1 ^cnocAib é-An 

TttAttACC Af au mbéAt *oo Uia'q j 

Conn fiAcn a, fionnguAtA, Ao'ó 2 
A5 fin -otb An *oa|\a cnuAg. 

CtAnn thfnrg, fciAc tiA ftifeAfl, 

A *ocuicim te neAnc ftUAg 
fUire, Amte if An*OAn : 

&5 r lri ^ac Ari cne-Af cn uAg; VOCABULARY EXPLANATIONS OF ABBREVIATIONS. 

[a. adjective ; adv. adverb ; alt. alternative ; comp. compara- 
tive ; cond. conditional ; dat. dative ; defect. defective ; dep. 
dependent ; dim diminutive ; d. pl. dative plural ; emph. 
emphatic ; /. feminine ; gen. genitive (generallv omitted after the 
nominative) ; habit. habitual ; imper. imperative ; ind. indicative ; 
interrog. interrogative ; intrans. intransitive ; t. Ó. Leath Chuinn ; 
lit. literallv ; t. m. Leath Mogha ; m. masculine ; pass. passive ; 
per. person ; perf. perfect ; pl. plural ; prep. preposition ; 
prep. pron. prepositional pronoun ; pron. pronoun ; sing. singular ; 
somet. sometimes ; subst. substantive ; superl. superlative ; v. n. 
verbal noun ; voc. vocative. As a rule, the different forms of 
verbs will be found under their ist sing. ind. f and difíerent 
forms of nouns under the nom. sing.] -A-ÓAnc, /. a horn ; % alt. g.pl., 
A-ÓAncA ; dual, ATJAinC. 

^5, at, to, by; A^Atn-fA, by 
me ; ónuinni^ cómunf Ain An 
bAite irceAC A^An connArh, the 
neighbours came (gathered) 
in to the wake, also CU15 An 
connAm in t.C., 50 *ocí An 
connArh in t.rfl., *o'fAn An 
c-AOf 05 A5 An connArh, the 
young folk remained at the 
wake ; A5 f in *oíb An -OAnA 
cjiua^, therein is the second 
sorrow. See le. 

A5A (A5 a), lit. t at its, at his ; 
A5A nÁx>, saying it ; a^a 
cunroAC, protecting him. 

A5AIX), the face ; An A5AITJ, 
forward ; A5AITJ a^ a^ait), 
face to face ; 1 n-A^Ai-ó An 
ci§e, against the house ; CU5 
f é A5AITJ Af pÁif c An An-oume, 
he proceeded towards the 
tyrant's field. 

A5AITJ peiTjil, a mask. 

6&*V, *T, as, when, and ; *suf é A5 *out AbAile, as he went 

home, on his way home ; 

A^uf cú A5 ceAÓc CAn n-Aif , 

when you are returning. 
Ai^neAf, -eif, m. y conversa- 

tion, argument. 
Áit, agreeable, pleasing ; b'Áit 

teócA, they wished, desired. 
Áitne, superl. y most beautiful. 
AimreAn, time ; AimreAn An 

•ofoc-fA05Ait, the " bad 

times," the Famine years ; 

dat. Aimfin ; aji Aimrin, 1 

n-Aimrin, in service. 
Áinte, one of the children of 

Uisneach. 
Áin -o, direction ; ^An cníc 5An 

Áitvo, without fruit or pur- 

pose. 
AineAc (50), adv. carefui'y. 
Aifi5im, I feel, perceive ; 

•o'Aifis -oume aca nu-o éi^in 

•oub 1 n-A pócA, one of them 

noticed something black in 

his pocket. 
>áinice, particular, special. 47 4 8 Aif, nearness ; te n-A n-Aif, 

beside them ; le m'Aif, 

beside me. 
Aifcw5im, I change,' reverse ; 

•o'Aircf it>5AT>, to reverse ; 

níof AifUfi5eA"ó nA feótcA, 

the sails were not reversed. 
ÁitméAtA, regret. 
Aitmsim, I know ; 50 n- 

AitneocAT> fiA-o-fAn An cof 

a mÁÚAf a oí Ann, that they 

would know whether it was 

their dam's leg. 
Aitfif, act of imitating ; tucc 

Aitf if ' f Ann, minstrels, poets, 

reciters of poems. 
Aitmfim, I recite. 
Át, w., a brood, litter. 
AtAT>, -ait>, m., stock ; fice 

ceAnn aIaix), twentv head of 

cattle. 
AmÁm, alone, only ; bó AmÁm 

one cow ; tiAif AmÁm, once, 

on a certain occasion. 
AmAf cAirn, I look ; -o'AmAf c 

An SAbAf AmAc, the goat 

looked out. 
AmAfcnAij;, dat., act of barking. 
AmtA (AthtAi-ó), how, thus, so. 
AnbfAnn, m., a defenceless 

person ; A5 cof Amc cníce 

5AC Anbf Amn, protecting the 

territory of the weak (de- 

fenceless.) 
Anx)time, m., a tyrant, a 

wicked person. 
Aot> (pron. Aoit> here), one of 

the children of Lir. 
AoT>Aine, m., a herdsman. 
Aoif-oe, /., height, elevatipn. 
Aonctnéim, I agree ; -o'Aon- 

CU15 eiblín le n-A f CAoiteAT) 

1 n-A fOCAif, eiblín agreed 

to permit him to accompany 

him. 
Aof , w., a class ; AOf fosttmiA, 

students ; An c-AOf 05, the 

young people. Aof Aisim, I grow, grow up. 

Af , Aff a, said, says. 

Af , prep., on, for, at ; somet. 
eclipses, as Af n-eifge f>óib, 
on their rising, aji n-A 
bÁif eAC, on the morrow ; feo 
é A5 mAfctn-óeAcc Af ceAnn 
aca, he immediately mounts 
one of them ; 50 f Aib Af 

5AC 5A1fC1"ÓeAC é fCfACAT), 

that every giant was re- 
quired to drag it ; Af btni 
mbÁf , for your lives, at the 
peril of your lives, at the 
risk of death ; au f eAji a bí 
Af mAnctn-óeAcc, the man 
on horseback ; Af mAf- 
ctii-óeAcc and A5 mAfctii- 
•óeAcc are used somewhat 
indiscriminately in " An 
SA-otn-óe ^lic " ; bí feAf Af 
An scéAccA, there was a 
man at the plough. 

Af Aif , also tAf n-Aif , back ; 
tAf n-Aif Af bófo, back on 
board. 

Af a, an exclamation. Ah ! 

Af Aon, both. See tof5, 

ÁfT), m., height ; 1 n-Áfo a 
cmn if a 50 tA, at the top of 
his voice (lit. with head 
erect). 

AfOAn, one of the children of 
Uisneach. 

AfT)-flAit, a chief, a prince. 

Áf-otn^im, I raise, hoist ; ■ó'Ájt' 
•otn^eA-OAf a feótcA, thep" 
hoisted their sails ; •o'Án-oó- 
cat> 1 scéim if 1 scÁit í, that 
would advance her (Ireland) 
in rank and reputation. 

Ajtm tÁmAccA, firearms, a 
fowling-piece 

AffAccAit>e, a homeless, half- 
clad wayfarer ; Aff AccAiT>e 
5Aifci"ói5, a giant way- 
farer. 

A^GAit, armpit. 49 Af 56 b|tÁc teif, he fled for 

good. 
AcÁim, I am ; cÁnruro, ist per. 

pl. in teAc óuinn, cÁimí'o in 

teAc ÍTÍ05A. 
Acnu 151^1, I change ; 50 

n-AcnócAijt nA feótcA, that 

you will reverse the sails. 
x*x-uaiii, a second time ; An 

ac-uaiji , again. 
xVoubAfCAf (perf. quasi- pass. 

oí A-oeitum), it was said, 

stated. 

t)Acói-oeAc, a., fluttering, jerky. 
In the whole passage con- 
taining feólcA bACÓi-oeACA 
bÁnA (par. 5 in 4n ÓéAO 
ScéAÍ A-oubAfCAf 1 néifmn) 
alliterative effect is aimed at 
mainly. 

tDAitisim, I collect, gather ; 
•oo bAitij;eAf ifceAc 'f An 
feice é, I packed it into the 
skin. 

tDAinim, I take, cut, dig, be- 
head ; bAmeAf mAi"oe ce^nn 
Aicinn, I cut down a stout 
furze stick ; bAin f é nA 
hu^mACA -oe nA CApAtt Aib, he 
unharnessed the horses ; 1 
•ocneó 5Uf bAin fé íia cinn 
•oe /i-A fttJAi^cib, so that he 
beheaded whole hosts ; no 
5un bAin f é bAite AmAC, until 
he reached home, lit. made 
out his home ; bí pfÁcAix>e 
A^Ainn btiAf)Ain oÁ mbAmc, 
potatoes were being dug by 
us on a certain year. 

t)ÁifeAC, morrow ; tÁ Af n-A 
bÁineAc, next day. 

t)Aif, dat., of bAf, /. the blade 
of an oar. ** 

t>ÁifceAC, dat. bÁifci§, /. rain. 

t)Att, m., spot ; Af bAtt, by 
and by. 

t)Anb, m,, a bonham, a young pig ; bAnb qiÁnAc, a yoong 
sow pig. 

t>A05tAC, dangerous ; if bAO^- 
tAC tiom, I fear. 

t)Aff, m., summit, result, fruit ; 
a crop ; -oÁ bAf n , as a result 
of. 

t)Aff-buAT>, m., a bugle, the 
trumpet by which the Fian 
were summoned to battle. 

t)AnúncAcc, /., barony. 

t)AfCCA, bruised, battered. 

t)Ar-teACAnA, pl., broad-bladed. 

t)ACfÁit, -ÁtA, /., battering, 
severe beating. 

t)eAcc (50), adv., accurately, 
perfectly. 

t>eA5, small ; 5U n beA5 f urni 
A^Am ince, that I little 
esteem. 

tDeAtAC, m., way, passage. 

t)eAnnni5im, I bless. Much 
used in salutations : 50 
mbeAnnui5ceAf "oíb, God 
bless you, pl. ; 50 mbeAn- 
nui^i-ó T)ia -óuic, God bless 
you, sing. 

t)eAfc, a deed, action ; CAicf i-ó 
mife beAfc éigit) a féACAin 
te fti§e fA5Áit a béAffAf 
beACA -óúmn, I must con- 
trive some plan to obtain 
the means of procuring us 
sustenance. Note : This re- 
dundant language is not to 
be imitated. 

t)eAfcui5im (ist sing.ind.perf.) 
beAfctjiseAf), I conceive, re- 
solve. 

t)eACA, /., life, sustenance ; 1 
n-A beACA ftÁmce, in vigor- 
ous health, a living picture 
of health. See beAtic. 

t)eActi5A-ó, m., provisions, sus- 
tenance. 

t)e^cui5im (per . beacuij;), I 
feed, rear. 

béic, a loud scream 50 tDéiceAt), v. n., shouting, cry- 

ing ; dat also béici-ó. 
t>eifiim, I take ; béAfA-ó, cond., 

cé 50 mbéAfA-ó CeA*OAC, 

although Ceadach would 

take. 
fteinim, I give ; beijnm-fe 

ViAJ ! an asseveration. 
t)einc, /. two (persons). 
t>eó, living, live ; 50 beó 

cApAix), very promptly and 

nimbly. 
t)ileós, /., a leaf. 
t)mn, dat. of beAnn, a point ; 

An binn nA ceme, on the pot- 

rack. 
t)io]i (d. pl. beAfiAib), m., a 

spear, spike. 
"ÓiteAmnAC (voc. biceAmnAij), 

m., a thief. 
btAifeA-ó, v. n. tasting. 
"boJA "OeAns, probably corrup- 

tion of foo-ób T)eA|i5, the 

Tuath De Danaan chief. 
bolcA, m., a bolt. 
t)onn, m., the sole of the foot ; 

Aji a bonnAib, lit., on its feet ; 

lÁicneAC bonn, instantly. 
t)ón*o, m., deck ; *oe bón*o, 

from the deck, off the deck ; 

Afi bón*o, on deck, on board. 
t)nAT)AC, -A15, dishonest, of a 

thieving or predatory dis- 

position. 
t)fiÁ5Ai*o, the breast. 
t)nAicim, I feel, perceive ; ó 

b|tAicif 50 ]iAib Aon CAiteAm 

A5Am-fA 1 n-A *oiai*ó, as you 

felt that I had a longing for 

her. 
t)nAictín, a sheet, a winding- 

sheet. 
t>fAon, pl. -aca, m., a drop. 
t)|tAc, m. y a covering, cerecloth, 

garment. 
t)feAC, m., a trout ; *oo *óeineA*ó 

bfteAC *oe aji An "o*coinr;, it be- 
came a trout immediately. is is| 

1*0 AtfCj "bpéAs, /•> a ^ e í Wt pof AgAm 
An fíott bféA5 é feo, I am 
not sure whether this 
true or false. 

t)feA5, fine, agreeable ; ttti*o ají 
bic if bneA-5 teAc, whateveg 
you find agreeable. 

t>n éi^é, gen. of bnéA5, false ; 
bÁf bf éi^e, apparent death. 

t)neoi*óce, sick. 

t)fi5i"o rtuA*ó, red-haired 
Brigid. 

t)f if im, I break ; bnifeA*ó onm 
ioncA tnte, lit., I was de- 
feated in them all ; *oo 
bnif An cac jtómpA Annfoin, j 
the battalion swept all be- 
fore them, may mean re- 
treated before them. 

"bjiti-cjAró, m., a large farmer ; 
in early Ireland one pos- 
sessed of land and means 
and armed with authority, 
a dispenser of hospital- 
ity. 

"bntnc, act of boiling ; *oo 
bjitnc, to boil, cook. 

bntncce, boiled, cooked. 

btiACAilt, -aUa, m., a boy. 

t)tiA*ÓAccAinc, v. n. f winning. 

t)tiAi*óce, won. 

•t)ti Ailim, I strike, place, thresh ; 
•00 bttAileA*OA|t ctiAn if caIat> 
'fAn T)omAn Coijt, they 
reached a harbour and port 
in the East ; com ttiAc if 
btiAit An fmAomeAm mé, as 
soon as the thought struck 
me ; *oo btiAiteAf 1 n-Áin*oe 
A]t mtim CApAitt é, I placed 
it on a horse's back ; au tiAin 
btiAiteAmAif An cntncneACc, 
when we threshed the wheat; 
•oo btiAit pnÁcA tiom, I 
met a potato ; *oo btiAit 
fcnóite. . . . ifceAC ctim An 
fíos, a careless wayfarer 
stroíled in to the king. 1 i' 


5* t>tn"oéAl, m., a bottle ; btiiT>éAl 

WSP * SCÓrilAlf Cmnif flACAl, 

a bottle of drink (dmg, 
medicine) to alleviate a 
tooth-ache. 

t)uile, madness, exuberance ; 
i n-A TnAi5-oin btJite, a maid 
of exuberant energy. 

t)uitle, a blow, a stroke (ín 
rowing) ; buittesAn cofAtnc, 
an unguarded blow. 

t)tjin, dat. of bó, a cow. 

t)uif, see bAif, of which it is 

V probably intended to be a 

variant. Sí^alsobAcóroeAc. 

t)tin-Aoif, /., age (from child- 
hood) ; btin-Aoif riiAic i 
5ceAnn a thÁcAf , many sum- 
mers had passed over his 
mother's head, so to speak. 

Ca-o, interrog. pron., what ; 
cat> a CU5 ADAile é, what 
business brought him home ; 
ca-o Af "otiic ? whence do 
you come ? cat> ctii^e ? why? 
for what ? on what errand ? 

CAi*oé, variously written, cax) 
é, 5Óix)é, -]c, what ? 

CÁil, /., reputation, fame. 

CAilín Aimrine, a maid-servant. 

CAillce, dead, lost. 

CAiceArii, v. n., m., art of spend- 
ing, consuming ; A5 CAiceArii 
cobAC, smoking ; 1 5CAiceAtn 
nA hoi-óce, through the 
night ; A5 CAiceAtri tjf cAin leif , 
shooting at him. S^bfAicim. 

CAic.m, I must ; 50 5CAicpi-óe 
nA feólcA Tí'AifCfitj^A-ó, that 
the sails would have to be 
reversed ; CAitf i-ó cú a 
•óéAnArii, you must do it ; CAtV 
éif a CAicce, having eaten it. 

CaIa-ó, a port, férry. 

CAlAnn, a cry, howl ; CÓ5 f é 
CAlAnn Annfoin, he then 
raised a pry. CA05AT), tifty. 

CAOineA"ó, v. «., lamenting, 
weeping. 

CAOf , m., a coal, spark ; 1 n-A 
CAOf cfé An fpéif, iike a 
flash through the air. 

CAfnÁn, w., a heap, pile. 

CAfc, -Aifc, m. t a cart ; lÁn 
CAifc, a cartful, cartload. 

CÁfCA, m., a quart measure. 

CÁf , a case ; 1 scÁf i-oif -óÁ 
córiiAifle, doubtful as to the 
proper course, unable to 
make up one's mind. 

CAfAim, I turn (with Af, 1), I 
meet ; cia CAf f Aix>e 'n-A 
beAtAC, who should meet 
him on the way ? -oo cAf at) 
SeA5Amín leif , he met little 
John ; T)o CAf at) Aif , who 
met him, crossed his path. 

Cac, pl., caic and ctjic, m., a 
cat ; caic f 1A-ÓA15, wild 
cats. 

CéAccA, a plough. 

CeAl, want ; 1 ^ceAt ceAécAifie, 
for want of a messenger. 

CeAnAriiAil, comp. -riiÍA, fond, 
attached. 

CeAn^At, m., binding. 

CeAnn, m., head ; 1 n-A ceAnn, 
as a reward for it, as a re- 
sult of it ; also -oÁ cionn ; 
beiT> fib ftÁn 'n-A ceAnn, 
you will be safe as a result ; 
óf a scionn, over them, in 
authority over them ; 1 
n-oiAiT) a scmn, forward, lit., 
after their head, following 
their nose ; 1 ^ceAnn ua 
bliAT>nA, at the year's end, 
at the expiration of the 
year ; 1 ^ceAnn a ACAtt , to 
his father, (to be) in the 
company of his father ; bei-ó 
a ceAnn A^Am-fA, I'll be- 
head him ; also means one, 
ceAnn aca, one of them. 


52 CeAnnurcjeAtnAin, ist pl. perf., 

we bought. 
CéAfo, dat., céifo, /., a trade. 
Céim, /., a step. 
Ceó, mist ; ní nAit> ceó Ai^e, he 

had not a shadow of visible 

substance ; ní't Aon ceó te 

n-A cun, there is nothing 

available for her burial. 
CiaII, /., sense ; cia Af b'é An 

ciaU, what was the meaning 

of. 
Ciajvo, also céAnx), what ? lit., 

what thing is ? 
Cím, I see ; 50 breiceA-ó fiAT>, 

so that they might see. 
CmeÁlcA, gentle, kind, sym- 

pathetic. 
CmnineACC, v. n. leading ; A5 

cmnineACc nA gCApAlt, lead- 

ing (or guiding) the horses. 
Cinnce (50) adv., .certainly. 
Cionn, dat. of ceAnn, head ; óf 

cionn ctÁif, on the table. 

See ceAnn. 
Ciocac, awkward ; lit., left- 

handed. 
Cipe, a troop, regiment, host ; 

cipe feAf, a body of men. 
Cinte, comp. of ceAnc, right ; 

bu-ó éinte Tvuir;, it would be 

more appropriate for you. 
CitjmAif, a border ; ciutnAif 

ói|t, gilded border. 
Ct A-óAitte, m. t a coward, a rogue. 
ClAi-óe, m., a fence. 
ClAimneAC, /., hair, fur, down, 

plumage ; also ctnimneAc. 

See -005 at>. 
CtAnn, -Ainne ; dat., -Amn ; pl., 

-a., /., family, children ; ní 

nAib émne clAinne Ai^e, he 

had no children ; clAnnA 

thrmg, the children of 

Uisneach. 
CtÁtt, -Áif , m., a table, plain, 

territory ; An ctÁn nAtumse, 

od deck. See Cionn. CteAtnnA-p, m., wedlock, mal 
mony. 

CtiAbÁn, m., a cradle, a little 
basket. 

CtiAmAin, m., a son-in-law. 

Ctó-ó, appearance ; 1 n-A ctó-ó 
fém, in his originai appear-.H 
ance. 

CtosA-o, a helmet. 

Ctoifim, I hear ; 50 gctiAtAi'ó 
ré, until he heard. 

Ctúro, /., a quilt, a covering; 
a corner. 

CnA^AT), v. n., m., cracking. 

CnAipe, a button, stud ; cÁ 
fAiccíof onm 50 bftiit mo 
cnAipe T)éAncA Anoif reACAf 
AniAm, I am afraid the last 
button (of my undoing) is 
finished, now if never before. 
(A localism.) 

CneAÚ, m., a. wound. 

CosnAim, perf., cosAm, I chew, 
grind. 

CoiteAinín, dim. of coiteÁn, a 
little whelp. 

CoinróíneAc, perfectly upright, 
straight. 

Coirhti5eAc, m. y a foreigner, a 
stranger. 

Com^eAtt, a condition. 

Comne, an appointment, meet- 
ing ; 1 n-A éomne, against 
him ; fÁ coinne An cÁncA 
gttiif for the green quart 
measure ; óf comne nA 
cúifce AmAC, directly oppo- 
site the court. 

ComneAt, pl., comnte, a candle. 

Cóin, right, proper, just. 

Cóifisim (perf. cóints), I ar- 
range, fix, settle ; cóin 15 f é 
óf cionn ctÁif í, he laid her 
(as a corpse) on the table. 
CoifnéAt, m., a corner. 
Coif, dat., (with te) beside. 

CotAnn, /., the body. 

CotpA, the calf of the leg. 53 CóriiAiti, presence ; óf a scóm- 
Aif, confronting them. See 
cmneAf aQ d btn-oéAl. 

CómAifle, /., advice. See CAf. 

ComAom, /., advantage. 

CómAfCA, /., a sign, token. 

Comf at>a, of equal length. 

CoTrir»5AtiAC, near, close. m 

CómntnTJe, m. y stay, residence. 

ComnÁTJ, m. y act of conversing, 
conversation. 

ConfAi-ó, dat. y fury, madness. 

ConsnATTi, gen. y -nAirh and 
-gAncA, m. y help ; con^nAm 
Af bic tjo ÚAbAinc tjó leif An 

ODA1f "OO CtJf Af A hAJAITJ, tO 

render him any assistance 

in promoting the work. In 

the South tjo crnt Af a 

Ita^aitj might be dropped 

and the same meaning stiil 

conveyed. 
Conn, one of the children of 

Lir. 
ÓonnACATjAtt (srd pl. perf. oí 

Tjo-cím) , they saw 
ConnACc, Connacht. 
Cof, m. y a stir, a bout, occa- 

sion ; An cori f o, this time. 
CofACÁn, -Ám, m. y a skifií, a 

little boat ; also ctmACÁn, 
ConAiTJeAcc, an effort, a stir ; 

working in return for work 

done ; also «xcess. 
ConctiA, a. purple. 
CotimAC An ÓéATj ÓAom-CACA, 

Cormac Mac Airt, between 

whom and Fionn Mac Cum- 

haill there was enmity. 
Conp, gen. y ctnnp, m. y sl corpse, 

the body. 
CofA bACÓiTj, hopping, spring- 

ing on one leg. * 
CofA ctió, a pulp of gore, 

trampled to a pulp. 
CofAinc, v. n. y defending, pro- 

tecting. 
Cofc, m. y hindering, inter- rupting ; mAf nÁn b'Aon 
ttiaic beic tjá cof c, for it was 
of no use to hinder him. 

CfÁi-óce, annoved, worried ; 
cfÁiTJce 50 niAic, rather 
distressed. 

CfÁm -ÁnAC, /., a sow pig. 

CfAiúim (cfoÚAim), I shake. 

CtiAnn, m. y a tree, a mast ; 1 
mbun if 1 mbAfTi ha $cf Ann, 
refers to the top-sails, main- 
sails, etc, on the top-masts 
and down to the deck ; 
cfAnn foiltfe^ a candle- 
stick. 

CfAnnA, alt. pl., of cnAnn, m., 
a mast, spar ; qtAnnA 
lAfAinn, an iron railing. 

CneACATJ, m. y act of despoiling, 
ruining. 

CféAcc, a wound. 

CfimceAnn CAf, King of Con- 
nacht at the period of the 
story. 

Cfíoc, -íce, /., end, object ; b'é 
Cfíoc An fcéil, finally. See 

ÁlfTJ. 

Cfíocnuigce, finished, com- 
pieted, exhausted. 

Cfiof, m. y a belt ; clAi-óeAm if 
cumT>AC óif a\\ a éfiof, a 
sword in gilded scabbard 
suspended from his belt. 

CfocAim, I hang ; cfocp Af cú, 
you will be hanged. 

CfoccA, suspended. 

CfoiceAnn, m. y skin, hide ; 
cfoiceAnn ^AbAif, a goat's 
skin. 

CfomAim ($rd pl., cnomATjAti) I 
set about, bend to ; ctiomA- 
•OAf Af JAbÁil tjo 'n Tjtin, they 
prepared to go to the fort ; 
cfomAiTjíf Af iomnÁm, they 
used to proceed to row ; 
tjo 6fiomAf Af beic A5 5AbÁit 
fcÁftA, I proceeded to be- 
labour him. 54 • Ctioc, m., íorm, shape, appear- 
ance ; qioc ah bÁif , semb- 
iance oí death ; i ^ctiocAib 
éAti, in the shape of 
birds. The children of 
Lir were changed into 
swans. 

CtitJA-ÓAf, m.y dimculty, pres- 
sure. 

CttuAi-ó-ceifc, gen. pl., ua 
gcnuAi-ó-ceAfc, /., a difhcult 
question. 

Ctitnnn 151111, I collect ; 50 
5Ctniiritti5iT> fiAO oijieA"0 if 
cuiffiT) í, that they may 
collect sufficient for her 
burial. 

Cfuittttisce, assembled. 

CfiaictteAcc, -ATi, wheat. 

CuAri, m., a harbour. 

CuA^ctJi5im, I search fcr, seek ; 

50 5CUA1fCeOCAX) flAT) ^fÁltt- 

ne, that they woul^ seek 
Grainne. 

CuAf, m., a cave. 

Cuix), /., portion ; a ctti-o 
CAtttiAtt, his land. 

Cm-oeACCA, /., oompany. 

Cui"oi^ittt, I aid, help ; 50 
5Ciii-oeocAi'oíf íe 5AC m-ó, 
that they would aid in 
everything, assist in every 
move. 

Ótiise, prep. pron., to him, 
towards him ; Ati ttAiti 
cottriAic a ACAip ctn^e é, 
when his father saw him 
approach. 

Ctti^e, pl.y -5i"óe, a province, a 
division, a fifth. 

CtJi5-fiUce, five times folded 
or plaited. 

Óúi5-fititt, five-edged. 

Cuifini, I bury, inter, put, 
send ; Ctmrpfó mé é, I will 
bury ^iim ; tiíofi ctJif ah 
CAifceAttti-óe coji Af, the 
wayfarer did not stir ; -oo c\Ji|ifeAt) co-oLa-ó Ajt "ótiitte, 
that would send one to 
sleep ; ciiifi fé f iof Af aii 
triAoti, he sent for the 
steward ; cia Ati céAfio bu-ó 
triAic teAC mé "ÓÁ ctiti téice, 
what trade would you wish 
me to bind him to ? muriA 
5CttiticeAti Ariíof cti^Am é, 
unless he is sent up to me ; 
A5 ctjf -oíob, proceed- 
ing, advancing; ctntieA-OAti 
feifceAC) tAe if tÁn-btiA-ótiA 
Af a 5COfACÁtt, they se- 
cured their coracle for (if 
necessary) a year and 
a day ; ctntieAf Af f AtAtiti 
é, I salted it, put it in 
pickle. 
Cúitic, /., a royal 'court ; -oó 

CU1tieAT)At1 Att CÚlfC cné 

ceine, they set fire to the 

court. 
CtnjicéifeAc (50), adv., cour- 

teously. 
Cthf, /., cause ; ctnp sÁijie, 

cause of laughter. 
Cút, m., the poll ; Ati a cút 

féir», behind himself. 
CutAic, a suit (of clothes). 
CumAim, perf. ctim and cúm, I 

form, conceive, mould. 
CtamAtt5AT), v. n., act of en- 

croaching. 
CttttroAC, m., a covering, a 

scabbard ; cuttt-oAC óiti, a 

gilded scabbard ; also pro- 

tecting, covering. 
CúttcAf , m., account, tidings. 
CtJtt, v. «., putting ; A5 

ctif -oe, proceeding. See 

cutjurh. 
CtjfAcÁri, m., a boat. 
CtjfCA, m. } a fringe, glib, or 

tuft of hair on a goat's 

forehead. 
CtJ|iCAc, a., fringed. 
CtqtcA, buried. 55 *OÁ, prep. pron. (*oe n-A), of 
all ; "OÁ fiAib i ^ConnAccAib, 
of all the Connacians ; ah 
feifeAf peAji -oo b'feAfp *oÁ 
fAib 'f An *oúvi, the best six 
men in the fort ; *oÁ bAf f fo, 
as a result of this. See le 
and *oo, 

T)Á, however ; *oÁ méi-o é, 
however great. See bAinim. 

*OÁ, if. S^ -oeinim. 

"Oa-oa-ó, m., a morsel. 

"OÁit, /., a meeting, assembly ; 
cnumni^ce 1 "OceAnncA céite 
1 n-oÁit cómAinte, assembled 
at a meeting to take counsel 
with each other 

•OAin^eAn, m. t a fort, strong- 
hold. 

T)Att, blind ; also, a blind 
person. 

T)AttAim, I blind ; a -ÓAttf Ai-óe 
le -ouine eile, who would be 
blinded by another. 

*OAtn *OeAf5, Ut. the Red Ox. 

T)Áji (-oe n-An), of whom ; -oo 
5AC x>nine "OÁf ttiaic leif 
ceAcc, to evervone who de- 
sired to come. 

T)Á f ínib, reallv, actually. 

•OeASAijt (50), adv., promptlv, 
hastily. 

*OeA5-CApAi-ó, very promptly. 

TteAtb, /., an image. 

"OéAnAm, m., act of doing ; *oo 
•óéAnAm fpóinc nÁ mA^Ai-ó 
•01, to make her (the boat) 
an object of sport or 
mockery ; A^tif 1A-0 A5 -oca- 
nAm Af An ocnÁij;, as they 
approached the shore. 

*OéAncA, done. 

•OeAf5-Áf, m.,-red slaughter. 

•OeAf, nice, pretty ; pin^in 
■oeAf, a tidy sum ; lit., " a 
nice penny." 

•OeAfbeAn, /., pretty woman. 

•OeicneAbAf, m. ten (persons). *Oe*5itc, act o£ separating ; a*i 
•oei^itc, apart. 

*Oeitb, dat. f /., a model, image, 
statue. 

•Oemim (-oo-ním), I do, ap- 
proach, discover ; a *óéAn- 
fA-ó feoit 50 ceAnn btiA-ónA 
■00 n fréin, that would afford 
the Fiana a year's supply of 
meat ; *oo *óein cnuinn 
•oíneAC Af An n*OAm, he ad- 
vanced directly towards the 
ox ; *oÁ n-oeinci-óe a cAffAC, 
if it were drawn ; 50 n-oeini-ó 
cú AmAC An feA-005, until 
you discover the plover. 

*OeineA-ó, m., end ; f a *oeifeA*ó 
f iAf, at long last ; An tÁ fÁ 
■óeifeA-ó, the other day. 

•O'éif (also cAf éif), after 
(governs gen.) ; -o'éif a 
mAfbcA A^Am-fA, after my 
slaying him. 

*Oéif, -e, /., the point of a 
spear or sword. 

*Oeón, m., a drop, a tear. 

"Oeóf Snéine, daughter of 
Fiachna and wife of Laogh- 
aire, son of Crimtheann. 

"OiaIIai-o, /., a saddle. 

*OiAfmui-o Ua *Owbne, hero of 
the well-known Fenian story, 
CóftJi-óeACC T)iAfmyoA if 
gfÁmne. 

ThceAtt, m., utmost, best ; bí 
Af -oo -óiceAtt A5 "oéAnAm 
Af *oo cofAÓÁn, be on your 
wav at your very best to 
your skiff . 

*Oimin, variant of *oeirinn, 
used for alliterative erlect ; 
'* really and truly." 

•Omn, from us, ofE us. 

*Oío5At, /., restitution ; 1 
n-oío5Ait, in revenge ; bA 
riiAic An "oíosAt Aif é, serve 
him right ! 

*Oíon, shelter, protection. 56 


•OiofpóineAcc, *., argurnent, 
discussion. 

'OíneAc, straight ; (with 50), 
exactly ; qiwnn xn'neAc, 
directly. 

*Oi|ieoitín, pl. -ix>e, m., the 
wren, applied in contempt 
to small men. 

•Oicteoin, m. y a friendless 
person. 

*Oo, prep., to, for ; *Oó, prep. 
pron., for him ; if f ax)a 
x>'£ionn if x>Á fttiAiscib A5 
curhAnsA-o, Fionn and his 
forces have been for a long 
time encroaching ; A5 ceAÓc 
1 n^Ajt -oo'n pÁiftc x>ó, as he 
drew near the field. 

'*Oo (ix>' in t.rh.), in your. 

*OóbAi|i (x>'fóbAin) x>om, I al- 
most ; TDÓbAin é 50fcti5Ax>, 
he almost got hurt. 

"OobnónAc, a. y sad, dis- 

heartened. 

"OócAige, compar., more likely ; 
níoji xxDCAijje fcéAt 'nÁ 
5tifAb ofm-fA fACA-ó An IÁ, 
how singular (lit. nothing 
could be more likely than 
that) I should lose the day. 

•Ooccúiji, m., a doctor. 

*OÓ5AX), v. n., act of burning. 
The narrator had A5 x>eómAx> 
ctAimjiise, burning feathers. 

•0615, hope, opinion, fancy ; 
5tirt "ÓÓ15 teAC, that you 
would think. 

•OomAn Coifi, the East. 

*OonA, bad, wretched. 

DonnmAC An *Oubf]iAOic, lit., 
the brown son of the black 
heather, one of the charac- 
ters in the story. 

•OoncAXMf, m., darkness. 

*Oorro fiAii, a trumpet used by 
the Fiana ; a hunting horn. 

•OjiAoi-óeACC, /., witchery, 
magic *Ojie^m, a body of persons ; 
•oneAm eile bAn, another 
host of women. 

*Onéimrte, a ladder. 

*0]iíox)A|i, dregs, refuse. 

*0|tom, m. and /., the back ; 
-00 x>em fé x>Á teic x>Á 
x>fom, he broke his back in 
two. 

•Oftnxnm, I shout, close, push ; 
x)o x)jttiix>, to shut, bar. 

*Ontiix)im, v. n., moving ; A5 
x)jitiix>im leó, drawing near 
them. 

"Ojttnm, dat., /., the back ; x>e 
xnuiitn, over ; x)e x>tttnm An 
cijje, over the house ; An 
tiAift bí An oix>ce CAft xnitnm, 
when the night had grown 
late. 

*OuaI, according to nature or 
kind ; x>o caic f iax> a 
fAogAl mAn bA x>nAt x>óib, 
they spent their life as 
was natural to them (accord- 
ing to their inheritance) . 

"OubriiAC An *OubfftAOic, lit.,the 
dark son of the dark heather. 
See T)onnmAC. 

*OubftÁn, used in uttering de- 
fiance, challenging ; cuine- 
Ann mife A^tif mo teAc- 
céAX) Iaoc x)tibflÁn fÁ'n 
x>cAoifeAc caU, I and my 
fifty heroes defy yonder 
leader. 

*Oiíifi5im, (x>thfeocAix>, ^rdsing. 
ind. fut.), I awake. 

*Otil, v. n. t going ; ní ftAib x)tit 
Af Ai^e, he had no getting 
away from it. 

éAX>An, m., the forehead. 
eAX)AftuAfAC (50), adv., agi- 

tated, excited, in a violent 

hurry. 
eAX)AftA, between them. 
ÓASAinc, v. n., ailing, dying. 57 éA^cAOin, a lament, death- 
wail ; éA^cAOin mjme eocAi"ó 
^mtAbAin, lament of the 
daughter oí Eocaidh Am- 
labhair, who was wiíe of 
Fiachna. 

éAtiACA, alt. pl., of éAn, birds. 

éAntAite, alt. pl. of éAn, birds. 

éAnloé, in Magh Ai, Ros- 
common. 

eAfbAtt, m., tail. 

eA^f», m., an article ; pl., \ 
eAnfAi-óe, goods, wares ; eAf ji | 
óp bAnn, the surplus article ; 
ati t-eApn óf bAnn -oe'n Ain- 
5eA*o, the balance of the 
money. Variously written 
pAf.fA-ó óf bAfn, peAp óf 
bA]ir, ic. 

eAtir A1 "° e > pt-> wares > goods. 

See eAnn. 

éAfCAi-ó (50), adv., promptly, 
hastily. 

eibtín nónA ní t)fAonÁm, a 
character in the story ; 
rather a modern name. 

éileATh, m., act of asking, re- 
questing, seeking, desiring, 
longing for ; also esteem ; 
5An éileAni pin *oo beic Ai^e 
Ain pém, not to esteem him- 
self a man ; it may also be 
tead to mean not to ask 
himself (Cormac) for a soli- 
tary man ; *o'éitirh ré 50 
ctiAirceAticAC, he boorishly 
demanded ; 50 nAib éileArh 
Ai$e rém An eiblín, that he 
himself cherished a longing 
for Eibhlin. 

eilceós, /., a flighty or winged 
creature ; •o'micig An luc An 
eitceósAib, tjie mouse fled in 
fright. 

éintreACC, common cause, com- 
mon action ; 1 n-émpeACc 
tiom-f a, with me. 

émte, alt. pl., birds. einsim, I rise, go (with te), I 
succeed ; b'péi-oif 50 n-ein- 
5eocA-ó tiom, I might suc- 
ceed in ; -o'eipij; rí AniAn, she 
rose, " sat up " ; ir bneA§ 
•o'eims pÁf teif fin mAn 
PfÁCA, that potato grew 
splendidlv. 

éiceAC, m., a lie ; cu^Aif 
c'éiceAC, you lie. 

eocAi-ó, brother of Goll mac 
Duibh, King of Maigh Meah. 

t_\\, prep., under, toward ; 
tÁnA5 f Á nbun n-oém, I have 
approached vou ; pÁ n-A 
n-oém, towards them ; pÁ 
•óém nA tum^e, towards the 
ship. 

£at>, space of time ; p<yo ó 
foin, long ago, written in- 
discriminately pA-o ó fom, 
pA-oó, 1 bpAT> ó fom, a bpA-o 
ó foin, -jc. ; Af fA-o, entirelv, 
altogether, outright ; ná hó- 
tAix> Af pA-o é, do not drink 
it all This construction is 
ambiguous. 

■pÁ5Aim, I leave. 

-pÁsÚA, left. 

"PAifceAt^c, m., applied to a 
thick-set person ; painceAtAc 
CAtrhAi-óe, lit., a stout person 
well set on the ground . Here 
the f\ c. is one of the 
characters in the stcr 

pAine, v. n., watching. 

í?Aifnéif , evidence, assurance. 

Vaic, a plain, lawn, field, See 
pumnín. 

f.Mucíop, m., anxiety, fear, 
fright. 

P^Ia, m., 2l wall. 

pAnAcu, v.n., act of staying, to 
stay ; ceAT) pAnAct' tfoj, 
permission to stay in the 
house ; also pAnrhAm(c) and 
puineAC. 5» pAobfAc, sharp, angry, bitter, 

earnest. 
Paoi, prep. pron. y lit. y under it, 

under him ; jiacaix> mé f aoi 

•ótnc, I engage, guarantee. 
£Áf, m. y growth. 
pÁf cax), v. n. y act of squeezing. 
•pACAi-óe, pl. y potatoes, t. c., 

pfÁCAix)e generally in t. rh. 
-péACAim (féACAX), $rd sing. 

perf. pass) , I look ; 50 

bféACAIX) *OlA OjlC, ACA1f, 

may God give you sense, 
father ; x>'f é\&c f é uaix>, he 
looked in the distance. 

péACAin, act o£ looking. See 
beAfic 

"péAx>Aim, I can, I am able ; 
nío^ féAX> tiA fin leAnmAmc 
x>o'n obAif, the men could 
not continue to work. 

•peA-oÓ5, -ói^e, /., a plover. 

-peAf Aim, I pour out, wage ; 
•00 peAjiAX) ^teó 5ÁibteAc, 
f aodjiac eA"OAncA, bitter, un- 
relenting war was waged 
between them. 

peAns, /., anger. 

"peAf ftise ^Á cAfÁm, a high- 
way or pathway passer-by. 

-peA-pAim, defect. intrans. verb y 
I become aware ; f eAf ax> 
x>ó, it was revealed to 
him. 

peAfCA, henceforward. 

•peixnt. See a^aix). 

■péin, even, either ; ní f Aib 
5fÁinne Annfom féin, 
Grainne was not even there. 

pém, dat. of piAn, the Fiana. 

treif ce, protection, security ; 
•00 ctJifeA-OAf p eif ce ÍAe A^tif 
tÁn-btiA-onA nifúe, they put 
the boat in a position of 
secucity for a whole year 
and a day. 

Veifcisim, I secure, arrange ; 
•o'feifcijeAf An c-uaIac An AC-tlAIJI, 

load. I re-arranged the peifumjjA-ó, v. »., act of pro- 
tecting, securing ; 5Uf ca- 
pAix> x>'feirceocAx> fé í, that 
hewould secure her (theship, 
not hiá wife) more promptly. 

peiceAm, v. n. y waiting. 

pACAt, m. y a tooth. 

pAcnA, king of the fairies. 

piACf a, one of the children of 
Lir. 

piAffni5im, perf. xVfiAftuns, 
I ask. 

piAn, gen. y -péme, Fionn Mac 
Cumhaiíl's famous militia. 

pilteA-ó, v. n. y act of returning. 

piUrni, I return. 

pmnín, dim. of Fionn ; a 
f mnín 5fÁnx>A íia 5001,1 A^tif 
nA scteAf, voc. y ugly little 
Fionn of the crimes and the 
tricks. 

píon, m. y wine ; fíon na 
SpÁmne, Spanish wine. 

"PionnsuAlA, daughter of Lir. 

pioffui5im, I ask, inquire. 

"pín-x>íx>eAn, true protection, 
real shelter. 

pó, poetic form of fÁ, under 
fó 5f ém, under the sun. 

po5l«im, v. n. y learning ; ^05- 
InmócAit) fé, he will learn. 

poi-one, patience. 

póiU (50), yet, in t. Ó., while, 
in t. rh. 

póinim, intrans. y I am a help ; 
50 bfónnx) *Oia ofu, May 
God assist you. 

fóifnon, alas. 

ponn, eagerness, inclination ; 
■ó'fonn nA hmgme -o'fA^Áit 
te póf A*ó, with a view to 
getting the daughter in 
marriage ; x>'ponn ctnx>eAc- 
ca éi5in a beic aca, so that 
they might have some 
company. 59 tTcrctAim, I open. 

jTocAm, shelter. 

jrocAnAic, act of bathing. 

fTn Ai^ceACA, pl. y rafters. 

JTfAnncAc, m. y a rat. 

•pneAfCAl, act of waiting, at- 
tending ; ní fAib mce fneAf- 
caI xío "óéAnATh Ain, she had 
not the strength to wait on 
him. 

trtiA-otnsim, perf. y ftJAOAij, I 
carry off by force, ab- 
duct. 

pJA^f Aim, I warn, declare ; 
|TiJA5ttA-ó cac eite inxntj, 
another battle was declared 
to-day. 

•ptiAineA-OAti (fUAif fiAO, Leath 
Chiunn), $rd per. pl. } they 
found. 

puinnín (dim. of fonn, land, 
earth), a tuft, a banklet ; ní 
tiACCAi^e fumnín Att fAic, 
not more numerous are the 
tufts on the plain. 

tTtjinm, dat. y form, shape ; i 
bfuifm -óÁ 5a-oa|i, after the 
fashion of two dogs. 

pJic, ftjic, péAfós ! ejacula- 
tions. 

£tinmóf, majority ; f utimón nA 
mbAn cAifcil, most of the 
(travelling) women who ac- 
■companied the Fiana. 

5AbÁit, m., act of taking, 
catching ; to seize. 

gAbAim (imper. ^Ab and 5Aib), 
I go, take, attack ; ^Ab 
AfflAC, go out ; -oo 5a5a-ó 
SeA^Amín, little John was 
arrested ; * 5AbA*ó -oume 
A5Aib, let* one of you go ; 
A5 5AbÁil fcÁncA, beating, 
belabouring. 

^AbÁifce, cabbage. 

^AbcA, seized, arrested. 

5ac, subst. pron. y everyone, all; 5AC A|t imci5 noimif, all who 

preceded him. 
^A-om-óe, m. y a thief, robber. 
5A-otji-óeACc, /., thieving. 
^ÁibceAC, fierce, merciless, dis- 

tressfuí. 
^Aimbín, credit ; Af sAimbíX 

on usurious terms. 
^Amim, -e, /., sand. 
5Aif m, act of calling ; 5Aif m 

f coite, an announcement, an 

advertisement ; 5Ainm nA 

5CoiteAC, cock-crow. 
5Aif ce, vaíour, feat of arms. 
^Af , nearness ; ní't ^An Á5 

CAmnc teAc, talking to you 

is futile, lit. y brings a solu- 

tion no nearer. 
^ÁfOA, pl. y -i-óe, m. y a guard.- 
^Áf-oÁit, v. n. y act of guarding. 
SAffÓA, m. y a garden. 
5ÁfÚ5Ait, /., act of shouting ; 

A5 5ÁfC5Ait CAomce, lament- 

ing loudly. 
^Afúf, m. y a boy. 
^eAtt, m. y a promise ; niAf 

^eAtt aiji, on that account. 
^eAttAtm, perf. y jjeAtt, I pro- 

mise, pledge. 
cjeAttAmAtn, -mnA, /., a promise 
5JeAnÁn, v. n. y complaining. 
^eAff acc, nearness, shortness ; 

tÁ fÁ seAffAcc Aimrine, one 

day soon after. 
^eAffAim (past seAfn), I cut, 

lop off . 
5eACA, dat. pl. y seACAÍb, m. y 

a gate. 
SéitteAT), m. y act of yielding, 

submitting. 
5eifffiA"ó, m. y a hare. 
^iobAC, a., rough,hairy,ragged. 
$JionnA, compar. y sooner, 

shorter. a 

5tAnAX), m. y clearing ; ^tAnA-ó 

An tAe, daybreak ; An ceAC 

x>o 5tAnA*ó, to clear the 

house, all present to leave. 6o 5tAtiAim, perf., gÍAti, I clean, 
clear ; 'nuAiri stAn Ati tÁ, 
when day broke, at day- 
break. 

gtAticA, cleared ; ní rjúif ce bí 
fiAT> sIatica AtriAc, they had 
no sooner cleared out. 

"5lAO"ÓAim, I call ; 51aot>ai5 f é 
AtriAC aij<, he called him out. 

^ÍAf , m., a lock. 

^lAf itiac CottAiU, Glas, son of 
Conall. 

^léAf , m., harness, appliances ; 
5"léAf coff Aitri, the wake 
requisites. 

5téAfAim (^rd pl. 5téAfAT>Af), 
I dress, harness. 

^teó, contention, strife, battle ; 
commotion, noise. 

gtic, cunning, resourceful, 
astute. 

5nÁic-béAf, m., a custom, the 
usual thing. 

50, conj., and, with; causes 
eclipsis ; - 50 n-A ff lAncAib, 
together with their bridles ; 
tAOC 50 f At, a prosperous 
hero ; 50 teóri, enough ; téi 
50 5ceAnnócAX>, also te n-A 
5ceAnnócAX), with which to 
buy ; 50 *oct, to ; introduces 
n- before vowels for euphony, 
50 T>rjí n-A "óún fém, to his 
own fortress ; for 5tif Ab in 
b'f éroiri 50 b'eAf>, perhaps so. 

501-0, v. n. y stealing. 

501 -oce, stolen. 

501 1, chivalry, valour. 

5oifim, perf., soif, I call, hail. 

^ot, m. t crying. 

gotÁn, m., a pillar-stone, also 
5AttÁn. 

50U m&c *Ouib, king of Maigh 
Meall at period of story and 
brother of Lochaidh. 

^orir:, a garden. 

gofcm^ce, injured. 

gfA-ÓAin, a term of endear- ment, mo 5ttAT>Ain qioiT>e úú, 
joy of my heart you are. 

5fÁmne, heroine of one of the 
stories. 

5feA-oAX), a brisk beating, 
wringing ; A5 5fieAT>AT> bof , 
wrjnging the hands in grief. 

5feim, a hold, a mouthful ; 
5fieim nA héitte briéine, the 
Gordian knot ; lit. f the grip 
of the foul or ill-odoured 
thong ; éitte, gen. of iaU, a 
thong, leash ; 5feim te n-A 
tte, a bite to eat ; 5jtetm bró, 
a mouthful of food. 

5tvuA5, gen., -Ai^e, /., human 
hair ; a cuit> 5ftiAi5e óf- 
btiróe A5 ctitrjim 'n-A T>ttéim|ie 
te n-A bfÁ5AiT>, his golden 
hair hanging ladder-like (in 
wavv tresses) over his bosom. 

5fviA5Ac nA ^CteAf, hero (and 
title) of one of the stories. 

^ntiAim, surliness, ill-humour. 

5ttAtAin, dat. of ^uAtA, shoulder 

ílob ; ní f éAT)Atnn hob nÁ hAOti 
•00 bAtnc Af, I could make 
no hand of it, I could get it 
neither to lead nor drive. 

lAf jiait), v. n., act of asking ; a 
•o'iAff Afó CAbfAC A^vif cons- 
nAirh, seeking aid and assist- 
ance ; cat> a bei-óeAf rjtt A5 
tAfjiAró tnnúe, what do you 
want for it, would be, in 
t. rh., cat) a X)e\i) A5AC "óÁ 
tAf|iAiT) ttifúe, or CAT> CÁ 

A5AU "]C. 

lAf acc, credit ; An iAf acu, on 
loan. 

iTnn, between, both ; ti usa-oaji 
A]i SeA5Atnín roin a tÁthAib 
A5tif a éofAib, they seized 
little John by (both) hands 
and feet. 

1mifrj, playing ; A5 tmrttr; 
bÁine, hurling. 


6i ImceAcc, -a, act of going ; le 

tinn imceACCA -óóib, while 

they were in the act of 

going. 

1mci5im, I go ; mÁ imci5eAnn 

éinm-ó Ain, if anything hap- 

pen him, go wrong with him. 
1 n-oÁn, capable of ; destined 

to. 
1npiticA-ó, examining, gazing 

on. 
innifim, I tell ; mAn -o'mnreA-ó 

T)Á acai^, as was told his 

father. 
1omA-OAniAil, numerous. 
1omA"ócóin, m. y a competitor. 
lomAi-óeACC, -a, competition, 

act of competing. 
lomAncAC, superabundant, ón 

•oo b'iomAncAC le nÁ-ó, gold 

in superabundance, beyond 

description. 
lomctin, m., act of bearing, 

carrying. 
lonrÓA, many. 
lompó-ó, to turn. See le. 
lomptnjpm, I turn ; -o'iomptnj; 

f é An cAob irx i 5 "óe AmAC, he 

turned it inside out. 
lomnÁm, m., act of rowing ; 

also. a vovage, 
1onA-o, m., site, place ; ionA*o 
* posttn^ce, a hiding place. 
longAncAf, m., surprise, won- 

derment. 
1onnrui-óe, act of approaching 

in a hostile spirit, attacking, 

assaulting. 
íoccaji , base, bottom ; i n- 

íoccAf , underneath ; íoccAn 

nA ttnnge, the hold of the 

ship. 
1teAX), hab. of rcim, I eat. 
lcpneAnn, m* hell. 

tÁ, dpl., lAecib, a day ; IÁ -oe 
nA lAecib, on a certain day. 
tAigeAn, Leinster. tÁim, dat. (with te), beside» 
almost ; tÁim te beic cf íoc- 
nmgce, on the point of 
having flnished. 
tÁimfijim, I tackle, handle, 
grasp, grip ; tÁimf i^eA-oAn 
An beinc a céite, the pair laid 
firm hold of each other. 
Further examples of this use 
in the text are x>o ótiA-OAn nA 
céA-ocA, hundreds went ; 
ctJAX)Af nA mnÁ ; *o'imci5eA- 
•OAf nA fif eite, ■o'pitteA'OAit 
nA pin. Colloquially it is 
more usual to have the 3rd 
sing. ind. of the verb with 
the plural noun, cf., x>o 
tÁimfij An beinc a céite, 
cuAfó nA mnÁ, -jc. 

tAnvoéin, a lantern, t. Ól 

tÁif, gen., tÁfAC, /., a mare. 

tÁicneAC, immediately ; tÁic- 
neAC bonn, instantly. 

tÁm, dat. tÁim, /., hand ; T)An 
tÁim m'ACAf, lit., b} 7 my 
father's hand. 

tAmpA, m., a lamp. 

tÁn, fulness ; a tÁn, many ; a 
tán n u-OAróe, many things ; 
tÁn mÁtA, a sackíul. 

tAnn, a lance ; ha tAnn meAf, 
g. pl. oi the active lances.. 

tAoc, a hero, champion. 

tAo^Aif e tiobÁin, son of Crim- 
theann, and with his father- 
in-law, Fiachna, joint king 
of the fairies. 

tApAX>Án, m., a kind of sea- 
fish ; a bird called the 
" diver." 

tÁn, m., middle ; tÁn nA 
horóce, midnight ; 1 tÁn 
ftise, in the very centre. 

tACAig, dat., sink, puddle ; 

CAICCe 'f An tACAIS A^tJf cnoc 

An bÁif Aif, lying prostrate 
in the puddle, apparently 
dead. 02 . te, with, for, as ; with a view 
to, so that ; cÁnA^ te cipe 
feAtt •o'iAttftAi-ó ofAib, I came 
(for) to ask you for a host. 
In the South, cum is gener- 
ally used in such construc- 
tions, le in the West and 
North ; te and A5 are also 
used indiscriminately to re- 
present by, -o'éif a mAftbcA 
AgATTi-f a, lit., after his slay- 
ing by me ; *oo bí ah ceAnn 
te bAinc *oe ^An moitt, he 
was to be beheaded instant- 
ly ; bA rhAtt le ^tAf mAtt a 
bí TJiAttmtJi'O A5 feifciugA-ó 
nA Ininse, Glas thought 
Diarmuid's manner of pro- 
tecting the ship somewhat 
slow ; 'nuAin *oo b'f a*oa le 
ConÁn 50 fAib cnÁriiA An 
fmif Ai^e fém, Conan be- 
coming impatient to possess 
himself of the marrowbones ; 
le heA^lA 5A0Ú -oÁ ItJAfCA-ó, 
lest the wind might rock her 
(the boat) ; a "octncim te 
neAfc ftnA§, their succumb- 
ing to the might of hosts ; 
te n'feA-OAf ca-o •oéAffAinn, 
as I don't-know-what ; te 
ctift 'f An cAtAm, to sow in 
the ground ; Anoif te Am Att 
bic eite, now as at any 
other time ; a étitt te cénro, 
to bind him to a trade ; ca*o 
a bí te -oéAnArh Ai^e, what 
he was expected to do ; te 
n-A cutt, to have it buried ; 
te n-A cAifbeAinc, to show 
it ; te f Áitce *oo ctnt n ómpA, 
to extend them a welcome ; 
te ftÁn *o'fÁ5Ainc A^Aib, to 
bid you goodbye ; teif An 
bfÁf ca-ó CU5 f é *óó, with (as 
a result of) the squeezing he 
gave him ; x>o f CAOit f é teif 
M3 céA*o beAgÁn, he let the rope go somewhat;' ctitn 
fitibAit teif, off he went ; 
fíof te m' CApAtt, down fell 
my horse ; AntiAf teif , down 
he comes ; níon f cat>a"ó teó 
5ti|t fnoiceAX)A|i pÁtÁf An 
|tío5, they did not stop until 
they reached the king's 
palace ; cÁmuro tittmtnsce 
ctam cfo-OA ttb, we are ready 
to fight (against) you ; cta- 
5A1-Ó CApAitt tib, bring steeds 
with you ; teif fm, there- 
upon ; •o'iompó'ó teif An 
ceine, to turn to the fire ; 
written teif before the arti- 
cle. See •otvuroim and teif. 

teAbAtt, m., a book ; béAff Á An 
teAbAf, you would swear. 

"LeACc, a mound. 

"LeAccA • (teAÓc) a flag ; "*oo 
teAccA Y An 5ctúi*o, lying 
prostrate (like a stone) in 
the corner. 

teA-of ax>, m. t act of mangling, 
hacking. 

teA^cA, laid, thrown down ; a 
5Cinn teA^cA Att a 5Ctiro 

, ctAfóeAm, their heads rest- 
ing on their swords ; teA^cA 
Af tÁf, overthrown, van- 
quished. 

teAnb, m., a child ; teAnb 
insine, a little girl. 

LeAnsAife, a slap ; teAn^Aife 
bAire, a sharp clout of the 
open hand. 

teAc-fcóf, m., a half-score. 

teic, dat. of teAC, /., a stone, 
flag. 

téis, a league (three miles). 

teiseAf, m., remedy, healing. 

teisim, I let ; (with Af) I pre- 
tend ; *oÁ teisceÁ-f Á bÁf 
bféise o|tc f ém, if you would 
simulate apparent death ; 
níon teis ponn Aif, Fionn 
did not pretend ; teis f é Aip 


03 oeic i n-A cnom-fuAn, he 
pretended to be sound 
asleep. 

téim, /., a jump ; téim feACA, 
a running jump. 

téin, clear. 

téinfcniof, m., annihilation ; 
•o'imin fiAO téinfcniof A 5 u f 
C|teACA-ó aji a nÁirrmib, the^ 
annihilated and utterly de- 
spoiled their enemies. 

teif, also, likewise ; with (for 
te beíore the article) A5 
fAJjAit bÁif teif An ocnAf, 
dying of hunger ; A5 im- 
ceACc teif au ffiuc, drifting 
along with the stream, See 
Con^nAm. 

teif, prep. pron., with him ; 
■o'imcis SeA^Ainín teif, little 
John departed, lit. f went ofl 
with himself ; ciomÁin feif- 
eAn teif , he proceeded, drove 
on ; teif is used idiomatic- 
ally in such constructions. 

teic, dat. f of teAC, half. 

téice (téi), lit. f with her. 

teice, stirabout. 

teicéi-o, /., a kind, Af Ateicéio 
reo oe ftise, this way, in 
some such way as this. 

teó (teócA, t. C.), with them. 

teónA-ó, m., act of wound- 
ing. 

teócA (alt. pl. of teif , téi), with 
them ; teó (which see) in t. 
rh. 

tiAccAi^e, comp. f more numer- 
ous. 

tiAis, gen. f téA§A, m., a 
phvsician. 

tinn. See ImceAcc. 

tiom, with me. by me ; cum 
bócAin tiq/n, orl I started. 
See teif . 

tíoncA, filled, full up. 

toc téin, the Killarney lakes, 
usually the Lower Lake. tom^eAf, m., a fleet. 

tóifcín, entertainment, lodg- 
ings. 

tons, gen. f tuin^e, /., a ship 

tof 5, track ; Af ton 5 mÁijjir cifi, 
seeking a master ; An a tof 5 
AfAon, seeking them both. 
See ofcui-óeACc 

tuAC, m., price. 

tuA-ó, to mention, decree, pro- 
claim. See mAttAcc. 

tuAfCA-ó, act of rocking, shak- 
ing more or less violently. 

túb Af tÁf, a defect, lit. f a 
dropped stitch ; -o'f ajjac) An 
fí túb Af tÁn éi^m 1 n-A 
fÁi-ócib, the king used to 
find some deíect in their 
remarks, some loop-hole, to 
avoid giving them the lie. 

tucc, a party, body, company, 
folk ; tucc a cof AncA, de- 
fenders of (the fort). 

tui^e, lying down ; a tuige, to 
sleep, to rest ; 00 f Áini^ teif 
An n*OAm a beic 1 n-A tuijje, 
the ox happened to be lying 
down. 

tuijpm, perf. tui£, I lie down. 

túifeAC, coat of mail, cuirass, 
tunic. 

tupAOÁn, s^tApA-oÁn, of which 
it probably may be regarded 
asavariant. S^alsobAcói-o- 
eAc. 

túc, -úic, m., activity, vigour ; 
A5 fostuim túic if 5Aifce, 
learning athletics and feats 
of arms. 

tnACcíne, m., a wolf. 

TTIa-oa-ó fUAC), a fox ; rttA-OA-ó 

nuA-ó ua Coitte téice, the 

fox from the grey wood. 
rriA5A-ó, -ai-ó, m., act of mock- 

ing. 
rriA5 xM, the plains of Ros- 

common. 04 ttíAs ttleAll, the Irish Elysium, 
the fairyland of the Gael. 

tTlAfoe fÁtriA, m., an oar ; lit., 
a rowing stick ; mAix>e tujax> 
fÁrhA, a burnished oar. 

TttAixnri; mAix>inteif, regarding. 

TTlAi5T)eATi ; /., a maiden ; in 
'nÁ mAij-oeAn Áttnnn if Ánx>- 
•plAit, it has a plural force. 

mÁitín, m. y a little sack ; 
mÁitín nA mine, the little 
meal-sack. 

tttAire (mAire), interj., "wisha.," 
" musha," indeed ! 

tT)Aire, /., adornment ; an 
attribute. See nÁineAÓ. 

triAiúim, I forgive ; 50 rriAiú- 
ceAn xvuic é, may you obtain 
forgiveness. 

ttiÁtA, pl. y -ix>e, a bag, sack. 

triAtt, slow. 

rruttAcc, a curse, malediction ; 
mAttACC Att An nnbéAt x>o 
tuA-ó, accursed be the lips 
that decreed (the fate of the 
children of Lir). 

mÁntA, a. y dignified, sedate. 

tttAori, -oin, m. y a steward. 

mAn, as, where ; mAn níj, as 
king ; mAn a DfACAx>Ari x>Á 
cipe, where they saw two 
hosts ; cónróÁit mAr* a r«Aib 
tia ConnAccArg, an assembly 
where the Connacians were ; 
mAn Aon te, together with ; 
mAr» "óeA-ó. forsooth, by the 
way. See te. 

mArbtiisim, I slay. 

TttAfctnx>eAcc, /., riding on 
horseback. 

trheAttA-oAti, ird pl. ind. ? they 
coaxed, wheedled. 

meAnmnAC, nimble, agile ; cus 
ré téim meAnmnAC Af a 
corp, he sprang, bounded 
suddenly. 

meAnnx>Áit, v. n., nibbling, 
biting off. meAf, quick, nimble, active. 
meAfAim (perf. meAf), I pro- 

pose to, intend to ; rhéAf f é 

iA-o x>'iúe, he intended to eat 

them. 
meAf ca-ó, v. n., mixing, stirring 

up. 
trieic (voc. of mac), my son, my 

youth. 
míte, a thousand. 
tttíte, a mile ; usually míte 

fti^e ; pl. mítce ; nA mítce 

xmbA, countless miles. 
tttíotcA móf a, pL, whales. 
mionÁn, pL -Ám, m. y a kid. 
trtnAOi, dat. of beAn, a woman. 
moitt, /., delay. 
moitti5im, perf. moittij, I de- 

tain, delay. 
móiméA-o, -éix>, m., a minute, 

a moment ; fÁ ceAnn mói- 

méix>, within a minute. 
tttotcA, praised, appraised. 
tttón, great ; nÁn rhón x>ó f ém, 

that it would be necessary 

for himself. 
móri-crioix>eAc (50), ádv. y heart- 

ily, jubilantly, in good 

spirits. 
moctii5im, I feel, perceive. 
mum, back (of animals). 
tttúmim, I teach ; a nrúmreAf 

céAtix) x)ó, who will teach 

him a trade. 
mtjitijeAn, /., burden, family. 
mtittAÓ, m. y top, summit. 
mtif a, alt. form of mtmA, unless 
múf ctAim, perf. rirúf CAit, rouse. 

tlÁife, shame. 

tlÁineAc, a. y shameful ; btiTj 

nÁirteAc An rhAife xnímn é, it 

would be disgraceful on our 

part. 
ttÁirusce, shamed, disgraced. 
tlÁire, one Óf the children of 

Uisneach. 
tleAX), dat., neix>, /., a nest. 65 íleATTi-meA^cAltAc (50), adv., 
mentally composed, collect- 
ed, unexcited. 

neAnc, m., strength, abund- 
ance ; ní't neAnc Ain, there is 
no remedy for it. See 
Ctnom. 

TliAm, /., an illumination. 

ni^ce, bathed, washed ; cÁ -oo 
cofA nijjce Anoif peACAf 
AfiAm, your feet are washed 
(for the last time) now if 
never before ; your doom is 
sealed (another localism) . 
See cnAipe. 

flo, or, until ; no ^un cÁim^, 
until he came, until it came. 

nóf , m., a habit ; Ajt nóf a tÁn 
nAC é, like many others. 

ósÁnac, m., a youth, bachelor. 

Oi-óe, tragic fate ; oi-óe ctAinne 
CuineAnn, fate of the child- 
ren of Tuireann ; oix>e 
ctAinne Uifnii;, fate of the 
children of Usna ; 01 -óe 
ctAinne tin, fate of the 
children of Lir. These are 
three well-known Irish 
legends. 

Oi-óneAcc, /., inheritance. 

Óijt, for, because. 

OineA*o, as much, so much ; 
acc An oifeA-o teAC-fA, any 
more than you ; oineAO if 
cuinpfó í, as much as will 
sumce for her interment. 

Dtc (ati c-otc), m., evil. 

Otc, bad ; An bóffo otc nÁ 
mAic, on board by any means 
lit., " god or bad." 

OnófAC, -A15, a., honourable, 
honoured. £ 

OfAib, prep. pron. 7.nd pl., on 
you ; cat> cÁ ojiAib ? what 
is wrong with you ? what 
ails you ? 

0^*005, /., the thumb ; -oe OAttft ófoósA (g. pl.) ff -oe 
bAnn -oéire a ctAi-óim, over 
his thumbs and over the 
point (or edge) of his sword 
(as if he had held the sword 
between his hands.) 
Ofctn-óeACc, -a, /., entertain- 
ment ; aji ton^ orcui-óeACCA 
nA hoi-óce, seeking enter- 
tainment for the night. 

pÁit, -e, /., a railing ; -oe 

■ónmm pÁite, over a rail- 

ing. 
pÁinc, /., a field ; pÁinc bÁm, 

a fie)d under grass. 
pÁtÁf, m.j a palace. 
p^f , a period ; oe pAf, at 

once, at one time, for a 

time. 
péine, m., a pair. 
péifcíni-óe, pl., sea-worms, 

shrimps. 
pioc, m., a jot, trifle ; ^An 

pioc ofCA t>á bAff, nothing 

the worse for the conflict. 
píopA, p!., -i-óe, a tobacco pipe. 
píofA, d. pl., píofAÍb, n:., a 

piece. 
ptAOfC, pl., -a, m., a skull. 
ptÓAfCAim, perf., ptéAfc. I 

burst, explode. 
pobtit, m., the public. 
poc, m., a knock, a blow. 
ponc, m., a river bank. 
Poca, m., a pot. 
pnÁfÁn, m., a brazen figure or 

statuette ; 1 bpnÁfÁn pnúm- 

pAC, in an awkward plight or 

quandary. 
PjteAbAim, perf., pjteAb, I 

bound, jump. 
Pfioc, m., a pick, a light, 

sudden stab. 
PfiocAim, I pick, select. 
PftímpAc, a., long and slender, 

having slender quarters (as 

applied to animals). 66 ftÁ-ó, m. t act of saying ; aji 
|tÁ*ó Ati -pocAil x>ó, as he 
uttered the phrase ; x>o 
HÁix> (Ax>ubAinr) said. See 

túb A|t tÁf. 

Rax>ax>, t;. «., hurling,5dashing, 
throwing violently against. 

nAx>Afic, sight. 

nÁmi5 £rd sing. perf. of 11151 m, 
I reach ; fÁini5 teif ah 
nT>Am, the ox happened 
to. 

R&nn, m., a verse, a poem. 
See Atquf . 

nAnn-pÁirt ceAC, a., partici- 
pating, in association with. 

Rac, prosperity, luck. See 

neic, act of retailing, narrating. 

nétx>, settled ; beix> cú rtéix> 
teif ATi f A05AI fo, you will 
have finished with this 
world. 

néixnm, I release, settle, 
smoothe ; 50 néix>ix> *Oia 
xnnnn, may God smooth 
the wav for us. 

néix>-cei5ÍeAc, seems to em- 
brace the female attendant 
staff, lit., ready household : 
5ac aoti beAn 'f Ari féix>- 
ceisleAc An a xnceAlt A5 
\jtlrht15AX) bix> xnimn, every 
one of the ladies-in-waiting 
is to be at her best preparing 
food for us. 

néró ciijim, I settle, arrange, 
simplify, reconcile ; 50 
néix>ceocAX> fém An fcéAt 
x)óib, that he would, him- 
self, settle the matter ; 
b'féixMf 50 fémceocAX) f An 
An beAtAC x)tiic Af bAtt, that 
may smooth the way for 
you later. 

UiAn, m., a course, way, tráck. 

niosAcc, kingdom, dominion. 

nobÁit, /., act of robbing. nó-cumA; if tió-ctimA tiom, I 
am absolutely indifferent. 

nó-x)onA, too bad. 

nomnc, /., dividing. 

nómue, pl. of nón, seals, sea* 
calves. 

nómpA, prep. pron., before 
them ; nÁn ctnneAX>An niAm 
fómpA ntx> X)0 x>éAnAm, that 
they never resolved to do 
anything. 

nó-cnom, too heavy. 

nux> a nux> a nÁx> ! an ejacula- 
tion. 

ntix) te n' ice, food, lit., some- 
thing to eat. 

Sac, m., a sack. 
SAi^eAX), a dart, an arrow 
SAin, subst. pron., that. See 

fin. 
SÁic, sufiiciency ; also fÁt. 
SAtACAr», -Airi, m., dirt. 
SAt Ann, -Ainn, m., salt. 
SAThAit, /., a likeness,; fAiriAit 

pir«, ttíe dummy figure of a 

man. 
SÁrh-cox)tAX), m., deep, com- 

fortable sleep. 
SAn, subst. pron., that ; also 

fom, fAm, fin. 
SAOitim, perf. fAoit, I think, 

fancy. 
SAf, before ; also f ut. 
SÁrini5im, I violate, transgress ; 

é x>o f ÁIH15AX), to oppose it, 

to supersede it. 
SÁnui^te, overpowered, ex- 

hausted. 
SÁftjix>e, m., one who gives 

entire satisfaction ; mo f Áf- 

tiix)e mnÁ, a woman en- 

tirely pleasing to me. 
SÁt, m., sufiiciency. See fÁit. 
Sáúax), v. n., pushing into, 

sticldng into, burying ; a 

f ácat) eAx>AncA, to press be- 

tween them. 6 7 SÁcAim, T stick ; fÁcAOAp 

f íof í*, they launched her ; 

f ácait> f íof it>' cotpA é, press 

it down into the calf of your 

leg. 
SCAifciéim, I call aloud ; f caui- 

z\pi> onm-fA, shout for me, 

call me aloud. 
ScAmAtt, m., a cloud ; dark- 

ness. 
SCAnnfAf>, m. t fright, terror. 
ScAoilim, I release, permit ; 

T>0 f CAOlleAT) Af ATl gCTieAÚ, 

to pour on the wound ; níou 

rhifce cú f CAOiteAT) attiac, it 

was no harm to let you go 

on the errand ; t>o f CAOit f é 

leif Ati cóat>, he let the rope 

go somewhat. See Aon- 

ctii5im. 
ScóaIa, tidings. 
SceAmsAil, /., snarling. 
Scéim, appearance, counten- 

ance, elegance. 
Sciac, pl., -aic, a shield. 
SciobAim, -at>, v. tr., I snatch. 
SaobcA, swept, snatched. 
Scitiitvo, dat., a rush, a dash, 

a sudden spring. 
ScfeAT), /., a scream. 
ScfeA-OA-ó, v. n., screaming. 
Scfíob, -íbe, /., a contest ; 1 

nT>eineAT> ha fcníbe, at the 

close of the contest. 
ScfíobA-ó, v. «., act of scrap- 

ing. 
ScuAbtA, swept away, snatch- 

ed. 
Sctin Aim, I separate ; t>o f ctiu 

Af a céite, to force them 

apart. 
SeAbAC, m. y a hawk, falcon ; 

c'AnAm • T>o , n feA^AC ! an 

ejaculation. 
SeACAf, compared with, with 

greater reason than, to a 

greater degree. 
SéAo, a jewel. SeAl, m., a period, a short 

time. 
SeAlbACAf, m., possessions. 
SeAn, old, aged. 
SeAn-f aojaI, old times ; 'f ^ 

feAn-f aosaI, long ago. 
SéioeÁn, m., a blast. 
SeimléAf, chimney ; fetmné in 

t. tfl. 
Seinim, act of singing. 
SeireAf, m., six (persons), 

reifeAf feAf, six men. 
Seice, skin, hide. 
Seo tiom, here goes ! off I 

went. 
SeóÍAim (feól, imper.), I sail. 
SeólcA, pl., sails. 
SeólcóifeAcc, /., sailing. 
Seómf a, m., a room, chamber. 
Sit>, m., fairy abode. 
Si-oe, the fairy host ; -oe ha 

f eAf Aib f 1-óe mé, I am of the 

fairy folk. 
Síl, gen. of f íot, seed. 
Sin, subst. pron., that. 
Síf-imceAcc, going continu- 

ously. 
SitibAt, m., act of walking 

(rate of travelling); ak f itibAt, 

away: cum fiubAit in the 

South. 
Siút>, emph. pron., used idio- 

matically in fiú-o if nÁ 

beix>íf tiAice acc tiAin a' 

cttn^, even though they 

might not be absent from 

thé secured boat for more 

than an hour. 
StACcmAf (50), adv., tidilv, 

tastilv, neatly. 
StÁn, safe, free, unscathed ; 

"O'fÁg ftÁn aca, he bade 

them farewell. 
StAOoÁn, m., a cold ; ftAO-oÁn 

cfom ó'n bftiAcc if ó'n 

bftiqe, a heavy cold as a 

result of the sold and 

wet. 68 Steig, dual of fteA§, a spear, 
lance. 

stijje, a way, highway. See 
feAf. 

Stiocx, gen., fteAÓcA, race, 
generation, progeny, de- 
scendants ; fliocc AfteAccA, 
their children's children. 

Stiof, dpl. f fteAfAib, m., an 
edge ; Af fteAf Aib mAi-oi'óe 
fÁtriA, on the edges of the 
oars. 

SmAOimm, I think ; *oo 
f mAomeAf ati bAnb -oo éAf ax> 

ifceAC Y AÍ1 S A W° A » i^ oc " 

curred to me to turn the 

bonham into the garden. 
Smeis, /., chin. 
Smei5Ín, dim., of fmeig, chin, 

a chin whisker. 
Smiof , gen., fmijt, m. } marrow ; 

ctiÁmA ati f mif , the marrow- 

bones. 
SnÁCA-o, dat., -ai*o, /., a needle. 
Socftnsim, perf., foqttiis, I 

settle, fix. 
Som, See fAn. 
SomeAnn, /., fair weather ; 

f oineAnn ^AOite, fair weather 

with a slight breeze. 
SotÁtAf , providing ; See céi- 

§im. 
SotÁttun-óe, m., a provider ; 

céA-o motA-ó teif An fotÁt- 

tuifóe, the provider be prais- 

ed a hundredfold. 
SotÁtftiisim, perf. fotÁtAif, I 

provide, procure, obtain ; 

no 50 fotÁtfócAimí-o-nA 

AbAite 50 cApAi-ó í, so that 

we may bear her away home 

promptly. 
SomptA, m., an example. 
Sónc, m., kind, sort. 
SpÁuÁit, act of sparing. 
Spéin, dat., the sky ; 'f An 

fpéif tiAccAif, in the higher 

altitudes. Spiof ait>, a ghost ; fpiofAi-o ó 

itffeAnn, an evil spirit. 
Spné, stock, fortune. 
SmAn, m., a bridle ; ftis f é Af 

ffiAn Af An 5ceAnn eite, he 

took the other by the 

bridle. 
Sfoicnn, perf., ff oic, I reach ; 

fnoiceA-OAft, they reached ; 

no 5tif ffoiceAf feAn- 

•of oiceA-o, until I reached an 

old-fashioned bridge. 
Snóin, dat., nose. 
ScÁbtA, m. y a stable ; also 

fciobót. 
Sca-o, m., a stop, stay. 
ScAi-ófe, stairs. 
ScÁif , n. pl. and g. pl., f cÁftA, a 

bout. See qtomAim. 
Scóa-o, m., a steed, horse. 
Suón, m., store, treasure. 
ScfACA-ó, dragging, uprooting; 

to uproot. 
Sqióite, a wanderer, a thrift- 

less, untidy person. 
StiAfAc, a. t trifiing, insignifi- 

cant. 
StibÁitceAÓ, virtuous, con- 

tented. 
Sti5A"ó, act of swallowing up. 

See te. 
Sti5A"ó, -Afó, m., soot. 
Stiim, esteem, regard. See 

beA5. 
Súifce, a flail. 

CÁbAécAc, a., important. 

CAbAftA, worn out, jaded. 

Caca, prop, support, fastening ; 
cfois tAf caca, a foot or 
pace beyond the space with- 
in which I could defend 
myself (with a stick). 

CA5Aim, I come ; casai-ó AmAÓ 
A^tif cti 1-015 teif, come ye 
out and help him. An in- 
consistency is to be noted 
here, ca^ai-ó being imper. pl. 69 and cu 1-015 itnper. sing. 
CuroignD would be expected, 
but cui-oi5 here seems to 
have the force of A5 cuix>iu- 
§ax> or cum cuixn^te. Com- 
pare come out and help him, 
come out to help him ; nAC 
nocfAX) teif ó]i x/fAJjÁit, 
who would not succeed in 
getting gold. 

Cai -00^151 m, perf., cAix>btum, I 
dream. 

CAif, imper., come. 

CAifbe, advantage ; nÁji f A5- 
atx> fí tÁ x>ec' CAifbe, lit., 
may she not get a day's good 
of you. 

CAifsmi, I draw, draw near ; 
nÁ cAif5ix> 1 n-Án n-Aice, do 
not approach us ; x>o cAn- 
tiAi5eAT)A|t ruAf í, they haul- 
ed the boat ashore ; CAin- 
pi5?T)íf cuca néAX>-mAix>ix)e, 
they used to seize their 
smooth oars ; cAmiAins f é 
a ctAix>eAm cfí uAine aji An 
gCfAnn, he struck the tree 
three times with his drawn 
sword. 

CAiffi^ce, drawn. 

CAiffin5im. See cai 1,151 m. 

CAifbeAinc, v. n., showing. 

CÁifce, a treasure, treasury, 
store ; 1 x>CAif ce, stored up, 
treasured up. 

CAirceAtuix>e, m., a wayfarer. 

CAtmAin, alt. dat., of caIatti, 
land, shore. 

CAn, time ; An cAn fom, then. 

€ÁnA5, I came. 

Capató (50), adv., promptly. 

ÚAf , past, beyond ; cAf xrtvuim, 
past. 

ÚAntA, defecf. verb, happened, 
befel. 

CAffAC, v. «., drawing, un- 
sheathing. 

CAfc, past you, past'; le x>ut cAtic, to pass by ; lit., to 
pass by you, in Xorth and 
\Yest ; in South le x>ut cat/ 

bf Á5AIT), "\C ; X>ut CAfC AtA 

fuix> tta mbAitce, go around 
the village. 

CeAc, m., a house ; ceAC and 
C15 are used indiscriminately 
for nom., and dat. in t rh. 
In 1. ó. ceAC alone is gener- 
ally used for nom. and dat., 
in t. rh. on the other hand 
C15 is more generally used 
for both. 

CeACC, v. «., coming. 

CéA-o, a rope. 

CeAmpott, m., a church, temple. 

CeAn^muigim, perf., ceAns- 
mui5, I meet, happen on. 

CeAnn"(5o), adv., stoutly, vigo- 
rously. 

CeAfcui5im, perf., ceAfcuic, 
intrans., I am required. 

Céi5im, I go ; céisim Af, 1 
expire ; An UAif céi^eAX) Af 
a 5CUIX) foineAnnA "\c, when 
the sailing wind ceased they 
had recourse to the oars ; 50 
nx>eACA"OAf, ^rd pl. perf. dep., 
no 50 -océi^eA-o x>Á fotÁcAfi, 
until I go to seek it. 

Céismíf, imper., let us go. 

Ceme, dat., fire ; x>e 'n ceme 
x>eif5, of the blazing (red) 
fire. 

CemceÁn, m., hearth, fireplace. 

ti5eAx\, habit. perf. of cA^Aim, 
I come ; cijjeA-ó 1 ^cém 5AC 
tÁ cAf muin, that came daily 
from overseas. 

CiseAfnAf , m., lordship, autho- 
rity. 

Ci5im, I come ; munA x>ci5ix> 
cú AnuAf x>e'n CApAtt, unless 
you get ofl the horse. 

CimceAtt, ambit, circuit ; 1 n-A 
cimceAtt, around it. 

dneócuix>e, m., a tenant. 70 CmneAf , -mr, m., pain, ache ; 

i 5CÓmAin cinmf fiACAÍ, to 

relieve tooth-ache. 
CiomÁnAim, perf., tiomÁin, I 

drive, proceed ; tiomÁm pre 

léi, she proceeded. 
CionntACAn. act of conveying ; 

A5 cionnÍACAn nAbpAn, con- 

veying or accompanying the 

Fiana. 
Cimm (50), adv., dry, without 

splashing. 
CmsA-OAf, m., stoutness, girth, 

bulk. ^ 

CUj-óa, a tongs ; lÁn cttmA, a 

tongsful. 
Cnnt, vieing ; A5 cnúc le n-A 

•PA5Á1I, vieing íor her nand, 

expecting to get her. 
Codac (indecl.), m., tobacco ; 

fwt) beA5 cobAC, a little 

tobacco. 
CocAf, m., itch ; A5 cocAf a 

cinn, gentlv stroking his 

head in meditation. 
Có^Aim, I take, bear away 
CÓ5Ainc, v. n., taking. 
CÓ5CA, taken (off the fire). 
C01I, will, desire. 
CoilceAnAC (50), adv., willingly. 
Cóin, /., pursuit, chase, efíort ; 

if ftiAf ac An cóifi é, it is a 

small matter, a mere trifle ; 

A|t a tóin, in pursuit of him ; 

A|t tóin mÁijpfcin, in search 

of a master. 
Coinc, size, bulk, position ; -oe 

toinc Aon buinn, promptly, 

at a bound, from the mark 

or " print "of the ball of 

the foot. 
CómAifim, I weigh, measure. 
CofAnn, -Ainn, m., noise, con- 

fusion. 
Coff Atn, -Aim, m., a wake. 
Cofnuisim, (cormsim) ^perf., 

tofnm5, I commence. 
Cof c, silence ; 'mo cof c, also im' torc, silent, lit, f in my 

silence. 
CófCAÍAC (50), adv., aggres- 

sively, arrogantly. 
tofuig. See corntnsim. 
Cofui5im (cofntiigtm), perf., 

tof 1115, I begin. 
CnÁcc, act of journeving, 

travelling ; A5 cnÁcc nA fb^e 

-oó, as he travelled on his 

way. 
CnÁt, time, occasion ; if mAit 

mo tnÁt, this is opportune 

for me ; 1 -OcnÁt, éventually 
CneADAT), v. n. y ploughing. 
CféAn-bAinne, a great flow of 

milk, lit. y strong milk. 
CnéAn-cnoicmn. abundance of 

hides ; used somewhat in 

the sense of neAnc cn otceAnn. 
CféAn-UAtÍAC, the heavy- 

bearded son of the local 

king. 
CneAf , third, 
CneAfCAinc, /., act of over- 

throwing, laying prostrate. 
Cném-miteA-ó, m. t mighty 

warrior. 
Cneire, superL, strongest. 
Cneó, direction ; 1 •octieó, in 

order. 
CntAtt, v. n. f going, journeying ; 

A5 CfltAtt Af CÁlttltHf, to go 

to see a tailor. 
Cjtí púmc CÚ15 *oéA5 A^tif é 

pmsme, ^3 15S. 6d. 
Cnitin, m., three (persons),, 
Cfom-ftiAn, m,, a deep sleep. 
CnofcÁn, g : pL, furniture, 

articles of furniture. 
C11UA5, pL, -a, pity. 
Cntnme, weight. 
Cftj|ílÓ5, /., a pace, a forced 

stlp forward. 
CUA5, /. (dat. y cuai5) ; a hatchet. 
CtiAifceAncAC^. boorish, surly, 

sinister. 
CtiAf, m. t omen, portent. n CuAti£Ain, f 9> ac t of smiting, 
pounding, beating. 

Cu^Aim, I give ; ctJ^Af feAcc 
5Caca "óó, I gave him battle 
seven times ; 50 octi^Af f Á noeAfA, until I 
pÁ*oeAfAÍn t. ó. observed ; 

CAbAlf c pÁ 

n-A btJAX>ACCAinc, attempt 
to win her ; A5 CAOAif c pAoi, 
undertaking it ; An -otmie.gv) 
T>CAbA|tf A"ó An fí An c-éiceAÓ 
■oó, the person to x whom 
the king wouid give the 
lie. 

Cthntin5im, I alight. 

Cthfce, compar., sooner ; níon 
cnifce, no sooner. See 
5lAncA. 

Ctiicim, faliing ; ctncim onjóe, 
nightíall ; a •ocmcim le 
neAfc ftnA5, their succumb- 
ing to the might (vastness) 
of hosts. 

CtimAim, perf., cum, I dive. 

Ctif Af w., a circuit ; ctif Af An 
•oomAm, a circuit of the 
world. Ctif a, emph. pron. y you ; 5A0 
AnnAf ctifA (5Aio-fe AntiAf), 
come you down. 

Uaiji, /., time ; cÁ m'tJAip 
CAicce, my time has expired. 

UAifte, nobility, nobles. 

UtV, gen , tnb, m., an egg e 

Ucc m., breast bosom. 

U^mACA, pl., ploughing harness. 

Urme, prcp, pron,, on him (of 
clothing) . 

utA-ó, Ulster. 

UUrhAi^im, I prepare, nU- 
mAi^a-ó biA"ó X)Om tÁiqieAC, 
znd per. pl. imper,, prepare 
me food immediately. 

UUmut^te, prepared. 

UmtAf CAim, I roll myself ; 50 
n •umlAfCÓioíf 1AX) pém éom 
mAic teó. that they would 
tumbie m the water like the 
others. 

UmpA, on them (of clothing). 

UfÓAf , m., a volley, a charge. 

UntÁn, m., the floor. 

Unntii^e, act of praving. ! PHOTOMOUNT 

PAMPHLfT 8INOER 

Mano/acluttd by 
GAVLORD BROS. Iix. 

Syracu««, N. Y. 
SfcocVVon, CaHf. 757^ BOSTON COLLEGE 3 9031 011 61826 1 7«r'2<* Author (^j^Jj^ &A( ^ Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept for two weeks unless a 
shorter time is specined. 

Two cents a day is charged for each 2-week book 
kept overtime; 25 cents a day for each overnight 
book. 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. 

f> 6-4.